School of Chemical Engineering

 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

PGS. TS. Hoàng Thị Bích Thủy

Thuy

Họ và tên: PGS. TS. Hoàng Thị Bích Thủy

Chức vụ: Trưởng Bộ môn

Địa chỉ nơi làm việc: Phòng 111, Nhà C5, ĐHBKHN

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Điện thoại: 04.38.68.01.22

Quá trình đào tạo

 • Tốt nghiệp kỹ sư trường ĐHBK HN (1992)
 • Thạc sỹ tại trường ĐHBK HN (1994)
 • Tiến sỹ tại trường ĐHBK HN (2000)

Giảng dạy các học phần

 • - Điện hóa lý thuyết (CH4150)
 • - Ăn mòn và bảo vệ kim loại (CH4154)
 • - Gia công xử lý bề mặt kim loại (CH5306)
 • - Ăn mòn khí quyển (CH5307)
 • - Kỹ thuật đo điện hóa (CH5309)
 • - Công nghệ bảo vệ kim loại (CH6276)
 • - Nhập môn Kỹ thuật hóa học

Hướng nghiên cứu chính

 1. Chống ăn mòn cho các công trình, kết cấu thép và bê tông cốt thép trong môi trường tự nhiên và môi trường công nghiệp bằng phương pháp bảo vệ điện hóa (bảo vệ anốt, bảo vệ catốt).
 2. Các công nghệ thân thiện môi trường để chống ăn mòn kim loại: vật liệu ức chế "xanh", lớp mạ composite kim loại thay thế lớp mạ crôm, lớp sơn biến tính gỉ chống ăn mòn…
 3. Vật liệu nguồn điện thế hệ mới trên cơ sở mangan đioxit. 

Projects

1. CATALYST: Transforming resilience across water and food systems. WP3 - Circular eutrophication towards a resilient environment and sustainable economy for Global South (2020-2021), Investigator.Funded by Global Challenges Research Fund (GCRF).

 • 2. Synthesis of MnO2 nanomaterials to be electrochemical sensors for detection of heavy metal ions in industrial wastewater (2020-2021), Investigator. No. T2020-SAHEP-028, funded by HUST.

 •  3. A Community-centred Educational model for developing Social resilience (ACES): Playfulness towards an inclusive, safe and resilient society (2020-2023), Co-Principal Investigator. Funded by Global Challenges Research Fund (GCRF) - ESRC.

 •  4. Development of Sn-based materials as high-performance electrode materials for modern power sources (2018-2021), Investigator. No. 104.99-2017.305, funded by National Foundation for Science and Technology Development (NAFOSTED).

 •  5. Innovation and enterprise mentoring network to support the role of universities in the Vietnamese creative industry (2018-2020), Co-Principal Investigator. Funded by British Council.

 •  6. Develop of the designing and manufacturing process of high performance, environmentally friendly lithium ion batteries for electric vehicles (electric bicycles, electric scooters, electric cars) and energy storage stations (2017-2019), Investigator. No. 15/FIRST/1.a/HUST, funded by World Bank.

 •  7. Advanced processing of high performance carbon based (hybrid-) materials from rice husks and application for modern supercapacitors and batteries (2016-2019), Investigator. No. NĐT.19.TW/16, funded by Ministry of Science and Technology.

 •  8. Development of the start-up ecosystem course and showcase design for Vietnam chemical engineering sector (2017-2018), Principal Investigator. Funded by British Council.

 •  9. Advanced electrochemical method for treatment and metal recycling of industrial solid waste (2015-2017), Investigator. No. 172711746, funded by Newton Institutional Links (UK).

 •  10. Development and characterization of graphene-based nanocomposite materials for modern supercapacitor applications (2014-2016), Principal Investigator. Funded by NSG Foundation for Materials Science and Engineering (Japan).

 •  11. Enhancement of corrosion resistance of hydraulic pillar by hard nickel electroplating (2014-2016), Principal Investigator. National project No. 10/HĐ-ĐT.10.14/ĐMCNKK, funded by Ministry of Industry and Trade.

Đề tài/dự án nghiên cứu đã tham gia

 1. Tổng hợp và khảo sát tính chất điện hoá vật liệu hỗn hợp ôxit mangan với ôxit các kim loại chuyển tiếp (Co, Ni) bằng phương pháp sol-gel ứng dụng trong siêu tụ (2010-2011, đề tài KHCN cấp Bộ, mã số B2010-01-319)
 2. Thiết kế cơ bản và mô hình hóa bảo vệ catốt (1995-1999, đề tài KHCB cấp Nhà nước, mã số KHCB 5.4.20)
 3. Hoàn thiện công nghệ sản xuất anốt hy sinh (1997-1999, dự án KHCN cấp Nhà nước, mã số KHCN.03.DA.02)
 4. Chế tạo vật liệu protector mới để chống ăn mòn cho các công trình thép trong biển Việt nam (1992-1995, đề tài KHCN cấp Nhà nước, mã số KC-05-12) 

Kết quả nghiên cứu đã công bố hoặc đăng ký

Bài báo đăng trên tạp chí trong nước và quốc tế

 1. Lê Đại Dương, Bùi Thị Thanh Huyền, Hoàng Thị Bích Thủy. Ảnh hưởng của sự pha tạp niken oxit và lai hóa graphene oxit đến tính chất siêu tụ điện hóa của màng mỏng mangan đioxit. Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường đại học kỹ thuật 124 (2018) 088-094.
 2.  Bui Thi Thanh Huyen, Hoang Thi Bich Thuy. Effect of anion groups on corrosion inhibition behaviours of Vietnam orange peel essential oil for mild steel in the acidic media. Vietnam Journal of Science and Technology 55 (5B) 103-110, 2017. 
 3.  Bui Thi Thanh Huyen, Le Viet Dai, Ngo Minh Thuy, Hoang Thi Bich Thuy. Influence of nickel concentration on the characteristics of the electroplating Zn-Ni alloy. Vietnam Journal of Science and Technology 55 (5B) 187-193, 2017. 
 4.  Nguyen Thi Thu Huyen, TrinhViet Dung, Hoang Thi Bich Thuy, Huynh Dang Chinh, Mai Thanh Tung. Preparation and characterization of porous carbon from rice husk applied for electrode materials. Vietnam Journal of Science and Technology 55 (5B) 279-286, 2017.
 5. Nguyen Thi Thu Huyen, Dang Trung Dung, Nguyen Huong Giang, Nguyen Dang Binh Thanh, Mai Thanh Tung, Hoang Thi Bich Thuy. Optimization of the leaching process of the printed circuit boards production’s sludge for copper recovery via electrolysis. Vietnam Journal of Chemistry 55 (2) 254-258, 2017.
 6. Nguyễn Thị Thu Huyền, Đặng Trung Dũng, Mai Thanh Tùng, Hoàng Thị Bích Thuỷ. Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến việc hoà tách bùn thải có chứa đồng của quá trình sản xuất bản mạch điện tử. Tạp chí hoá học 55 (1) 121-124, 2017.
 7.  Lê Thanh Liêm, Trịnh Hồng Dương, Hoàng Thị Bích Thủy. Ảnh hưởng của xử lý nhiệt tới các tính chất của lớp mạ NiP điện hóa. Tạp chí Hóa học 55 (1) 116-120, 2017.
 8. Nguyen Thi Thu Huyen, Dang Trung Dung, Nguyen Huong Giang, Nguyen Dang Binh Thanh, Mai Thanh Tung, Hoang Thi Bich Thuy. Optimization of the leaching process of the printed circuit boards production’s sludge for copper recovery via electrolysis. Vietnam Journal of Chemistry 54 (6), 2016.
 9. Mai Thanh Tung, Hoang Thi Bich Thuy, and Le Thi Thu Hang. Metal Doped Manganese Oxide Thin Films for Supercapacitor Application. J. Nanosci. Nanotechnol. 15, 6949-6956, 2015. 
 10.  Bui Thi Thanh Huyen, Hoang Thi Bich Thuy, Le Thi Hong Lien. Study on the formation of adsorption films and inhibitive compositions of Vietnam orange peel extract for mild steel corrosion in 1N HCl acid. Journal of Science and Technology 53 (1A) 96-106, 2015.
 11. Đặng Việt Anh Dũng, Huỳnh Thu Sương, Bùi Thị Thanh Huyền, Hoàng Thị Bích Thủy. Đánh giá khả năng chịu ăn mòn của hợp kim titan y sinh Ti-4Al-2,5Fe trong môi trường huyết tương nhân tạo. Tạp chí Khoa học và Công nghệ 53 (1A) 262-269, 2015.
 12. Trung-Dung Dang, Bui Thi Thanh Huyen, Nguyen Thi Thu Huyen, Mai Thanh Tung, Hoang Thi Bich Thuy. Ni-B alloys preparation via electroplating: mechanical properties and corrosion resistance. Journal of Science and Technology 53 (1A) 61-67, 2015. 
 13.  Nguyen Thi Thu Huyen, Trung-Dung Dang, Mai Thanh Tung, Hoang Thi Bich Thuy. Copper recovery from e-waste via leaching - electrodeposition: the influence of parameters. Journal of Science and Technology 53 (1B) 355-362, 2015.
 14. Dang Trung Dung, Le Thi Thu Hang, Hoang Thi Bich Thuy, Mai Thanh Tung. Synthesis of nanostructured manganese oxides based materials and application for supercapacitor. Advanced in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology, Vol. 6, 025011-025018, 2015.
 15. Bùi Thị Thanh Huyền, Hoàng Thị Bích Thủy, Lê Thị Hồng Liên. Ảnh hưởng của thời gian và nồng độ axit đến sự ức chế ăn mòn thép bởi tinh dầu vỏ cam Việt Nam. Tạp chí Hóa học 52 (6B) 94-97, 2014.
 16. Nguyễn Mạnh Tài, Đặng Trung Dũng, Hoàng Thị Bích Thủy, Mai Thanh Tùng. Vật liệu hỗn hợp sợi nano MnO2/CMK-3: Tổng hợp, cơ chế tạo thành và tính năng siêu điện dung của vật liệu. Tạp chí Hóa học 52 (6B) 59-62, 2014.
 17. Bùi Thị Thanh Huyền, Hoàng Thị Bích Thủy. Ảnh hưởng của nhiệt độ đến ức chế ăn mòn và khả năng hấp phụ đối với thép trong axit H2SO4 bằng tinh dầu vỏ cam Việt Nam. Tạp chí Hóa học 52 (6B) 86-90, 2014.
 18. Bùi Thị Thanh Huyền,Đặng Việt Anh Dũng, Hoàng Thị Bích Thủy, Nguyễn Tiến Tài, Hoàng Anh Tuấn. Đánh giá khả năng chịu ăn mòn của hợp kim titan y sinh Ti-6Al-7Nb trong môi trường huyết tương nhân tạo. Tạp chí Hóa học 52 (6B) 7-10, 2014.
 19. Nguyen Thi Thu Huyen, Hoang Thi Bich Thuy, Mai Thanh Tung. The influence of electrolysis parameters on the electrodeposition of copper in amonium solution. Tạp chí Hoá học 52 (6B) 197-201, 2014.
 20. Hoàng Thị Bích Thuỷ, Mai Thanh Tùng, Nguyễn Thị Thu Huyền. Đặc tính và độ bền ăn mòn của lớp mạ điện hợp kim NiP. Tạp chí Hoá học 52 (6B) 120-123, 2014.
 21. Bùi Thị Thanh Huyền, Hoàng Thị Bích Thủy. Sự hấp phụ của chất ức chế xanh chiết xuất từ vỏ cam Việt Nam (họ Rutaceae) trên bề mặt thép trong axit clohydric 1N. Tạp chí Hóa học 51 (2C) 935-940, 2013.
 22.  Bùi Thị Thanh Huyền, Nguyễn Thị Thu Huyền, Hoàng Thị Bích Thủy, Mai Thanh Tùng. Khảo sát khả năng ức chế của tinh dầu cam Việt Nam đối với thép trong một số môi trường ăn mòn. Tạp chí Khoa học và Công nghệ 51 (3A) 1-8, 2013.
 23.  Vũ Thế Phương, Hoàng Thị Bích Thủy. Ảnh hưởng của việc vá đắp bê tông đến sự ăn mòn cốt thép trong bê tông nhiễm ion clo. Tạp chí Khoa học và Công nghệ 51 (3A) 171-179, 2013.
 24. Bùi Thị Thanh Huyền, Phan Văn Trang, Hoàng Thị Bích Thủy. Nghiên cứu khả năng ức chế ăn mòn của thép trong axít H2SO4 bởi dịch chiết vỏ cam Việt Nam (họ Rutaceae). Tạp chí khoa học & Công nghệ 51 (3A) 9-15, 2013.
 25.  Le Thi Thu Hang, Nguyen Thi Lan Anh, Hoang Thi Bich Thuy, Ngo Duc Tung, Mai Thanh Tung. Electrochemical and pseudo capacitive behavior of binary Mn-Ni oxide films prepared by sol-gel method, Tạp chí Hóa học, tập 50, số 5B, tr. 153-157, 2012.
 26. Bui Thi Thanh Huyen, Hoang Thi Bich Thuy and Pham Hoang Long. The influence of temperature on corrosion inhibition of Vietnam orange peel extract for mild steel in HCl acid. Tạp chí Hóa học, tập 50, số 6B, tr. 92-98, 2012.
 27. Bùi Thị Thanh Huyền, Hoàng Thị Bích Thủy. Nghiên cứu khả năng ức chế ăn mòn của một số dịch chiết từ vỏ quả họ cam bưởi Việt Nam đối với thép trong môi trường axit HCl 1N. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, tập 50, số 3B, tr. 16-25, 2012.
 28.  Bùi Thị Thanh Huyền, Lý Ngọc Tài, Hoàng Thị Bích Thủy. Nghiên cứu khả năng ức chế ăn mòn của thép trong môi trường axit bởi dịch chiết từ vỏ quả bưởi. Tạp chí Hóa học, tập 49, số 2ABC,tr. 374-378, 2011.
 29. Hoàng Thị Bích Thủy, Phan Công Thành, Bùi Thị Thanh Huyền, Phạm Ngọc Hiệu.Tác động của dòng xung đến vi cấu trúc và sự tăng độ cứng của lớp phủ compozit Ni-SiC. Tạp chí Hóa học, tập 49, số 2ABC,tr.853-857, 2011.
 30. Bùi Thị Thanh Huyền, Hoàng Thị Bích Thuỷ, Phạm Ngọc Hiệu. Nghiên cứu tính chất ức chế của muối xêri đối với quá trình ăn mòn thép trong môi trường nước. Tạp chí Hóa học, tập 49, số 1, tr. 31-34, 2011.
 31. Hoang Thi Bich Thuy, Bui Thi Thanh Huyen, Pham Ngoc Hieu. Study on cerium salt for corrosion inhibition of aluminium in neutral environment. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, tập 48, số 5A, tr. 183-194, 2010. 
 32.  Hoang Thi Bich Thuy, Phan Cong Thanh.Prediction of time to corrosion initiation of steel in marine concrete structures. Part II - Sensitivity of corrosion initiation time to surface chloride concentration, chloride threshold level and relationship between parameters. Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường đại học kỹ thuật, số 78A, tr. 38-42, 2010.
 33. Vu The Phuong, Hoang Thi Bich Thuy. Effect of sacrificial anode on chloride induced corrosion of steel reinforcement in marine concrete. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, tập 48, số 5A, tr. 127-134, 2010. 
 34.  Hoàng Thị Bích Thủy. Ảnh hưởng của nồng độ hạt SiC đến sự hình thành và tính chất lớp mạ niken composit. Tạp chí Hóa học và Ứng dụng, số 11 (95) /2009, tr. 31-34.
 35. Bùi Thị Thanh Huyền, Hoàng Thị Bích Thủy, Lê Thu Quý. Ảnh hưởng của phụ gia bê tông và độ ẩm môi trường đến đặc tính anốt của lớp kẽm phun trên bê tông. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng, số 1/2009, tr. 29-33.
 36. Phan Cong Thanh, Hoang Thi Bich Thuy.Prediction of time to corrosion initiation of steel in marine concrete structures. Part I - Sensitivity of corrosion initiation time to chloride diffusion coefficient and concrete cover depth. Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường đại học kỹ thuật, số 72A, tr. 62-66, 2009.
 37. Bùi Thị Thanh Huyền, Hoàng Thị Bích Thủy, Lê Thu Quý. Nghiên cứu sự làm việc của hệ anốt bằng lớp kẽm phun trên bề mặt bê tông trong hệ thống bảo vệ catốt. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng, số 3/2008, tr. 26-30.
 38. Bùi Thị Thanh Huyền, Hoàng Thị Bích Thủy, Lê Thu Quý. Ảnh hưởng của lớp phủ epoxy đến đặc tính anốt của lớp kẽm phun trên bê tông. Tạp chí Hóa học, tập 46 (5A), tr. 250-255, 2008. 
 39. Hoàng Thị Bích Thủy, Bùi Thị Thanh Huyền. Ứng dụng kỹ thuật SEM và EDS trong nghiên cứu khả năng ức chế ăn mòn của muối CeCl3. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, tập 45, số 1B, tr. 187-192, 2007. 
 40. Hoàng Thị Bích Thủy. Ảnh hưởng của dòng xung đến độ bền ăn mòn và cấu trúc lớp mạ niken. Tạp chí Hóa học và Ứng dụng, số 8 (68) / 2007, tr. 47-49.
 41. Hoàng Thị Bích Thủy, Phạm Ngọc Hiệu. Ảnh hưởng của nồng độ ion clo, độ ẩm và chiều dày bê tông đến quá trình ăn mòn cốt thép. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng, số 2/2007, tr. 35-41.
 42. Hoàng Thị Bích Thuỷ, Phan Lương Cầm, Bùi Thanh Huyền. Sử dụng điện cực titan phủ hỗn hợp ôxyt làm điện cực so sánh dùng trong môi trường bê tông biển. Tạp chí Hoá học và Ứng dụng, số 3 (51), tr. 40-43, 2006.
 43. Hoàng Thị Bích Thuỷ, Phan Lương Cầm. Chống ăn mòn cốt thép trong bê tông vùng mớn nước bằng anốt hy sinh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường đại học kỹ thuật, số 51, tr. 100-105, 2005.
 44. Phan Luong Cam and Hoang Thi Bich Thuy. Effect of Cathodic Protection on the State of Steel Reinforcement. J. Corrosion Science and Technology, Vol. 31, No. 5, pp. 397-401, 2002.
 45. Nguyễn Duy Hà, Hoàng Thị Bích Thuỷ, Phạm Khắc Hùng, Phan Lương Cầm. Mô hình hoá bảo vệ catốt bằng anốt hy sinh. Tạp chí Khoa học & Công nghệ 4 trường đại học, No. 15, 1/1998.
 46. Phan Lương Cầm, Hoàng Thị Bích Thuỷ. Thiết kế hệ bảo vệ catốt bằng anốt hy sinh (protector) chống ăn mòn cho phần ngập nước của công trình thép. Tạp chí Giao thông vận tải, 6/1996.

Các công trình công bố tại hội nghị khoa học chuyên ngành Quốc tế và quốc gia

 1.   Hoang Thi Bich Thuy, Mai Thanh Tung. The development of corrosion and wear resistance nickel alloy coatings for hydraulic piston rods in coal mine. Proc. The 6th Asian Symposium on Advanced Materials: Chemistry, Physics & Biomedicine of Functional and Novel Materials (ASAM-6), Hanoi 9/2017, paper VO-11 (140-144), ISBN 978-604-913-603-0.
 2. Trung-Dung Dang, Hoang Thi Bich Thuy. Synthesis of manganese oxide - graphene oxide composite via electrolysis for supercapacitor applications. Proc. The 8th International Workshop on Advanced Materials Science and Nanotechnology (IWAMSN), Halong 11/2016.
 3. Le Thanh Liem, Trinh Hong Duong, Hoang Thi Bich Thuy. Preparation and investigation on properties of as-plated and heat-treated NiP coatings. Proc. The 5th Asian Materials Data Symposium (AMDS), Hanoi 10/2016.
 4. Nguyen Thi Thu Huyen, Mai Thanh Tung, Hoang Thi Bich Thuy. Optimization of the copper leaching process from electronics sludge. Proc. The 5th Asian Materials Data Symposium (AMDS), Hanoi 10/2016.
 5. Dang Viet Anh Dung, Bui Thi Thanh Huyen, Hoang Thi Bich Thuy. Comparative study about the corrosion resistance of biomedical titanium alloy Ti-5Al-2.5Fe in the physiological saline and artificial blood plasma environment. Proc. The 5th Asian Materials Data Symposium (AMDS), Hanoi 10/2016.
 6. Mai Thanh Tung, Hoang Thi Bich Thuy, Le Thi Thu Hang. Metal Doped Manganese Oxide Thin Films for Supercapacitor Application. Proc. The 15th International Symposium on Eco-materials Processing and Design (ISEPD2014), pp. 183-186, Hanoi 1/2014.
 7. Do Xuan Giang, Mai Thanh Tung, Hoang Thi Bich Thuy. Electrochemical Properties Enhancement of Spinel Lithium Nickel Manganese Oxide by Secondary Heat Treatment and Assistant Phase Formation. Proc. The 15th International Symposium on Eco-materials Processing and Design (ISEPD2014), pp. 219-222, Hanoi 1/2014.
 8. Bui Thi Thanh Huyen, Hoang Thi Bich Thuy, Mai Thanh Tung. A comparative study of eco-friendly corrosion inhibitor OPE and urotropine in HCl acid. Proc. The 15th International Symposium on Eco-materials Processing and Design (ISEPD2014), pp. 187-190, Hanoi 1/2014.
 9. Hoang Thi Bich Thuy, Bui Thi Thanh Huyen, Le Thi Hong Lien, Mai Thanh Tung. Vietnam Orange Peel Extract as an Eco Friendly Corrosion Inhibitor for Mild Steel in HCl Acid. Proc. NACE International East Asia & Pacific Rim Area Conference & Expo 2013, paper No. EAP13-4503, Kyoto 11/2013.
 10. Bui T.T. Huyen, Hoang T.B. Thuy, Le T.H. Lien. Corrosion inhibition for mild steel in HCl acid by Vietnam orange peel extract. Proc. 16thAsian Pacific Corrosion Control Conference, paper No. 0111, Kaohsiung, 10/2012. 
 11. Hoang Thi Bich Thuy, Nguyen Thi Bich Thuy. Corrosion control of a steel bridge submerged in brackish water - A case study. Proc. International Corrosion Engineering Conference, paper No. ICP-O-1, Seoul, 5/2007.
 12. Hoàng Thị Bích Thuỷ, Phan Lương Cầm, Bùi Thị Thanh Huyền. Ảnh hưởng ức chế của muối xêri đối với quá trình ăn mòn đồng trong môi trường nước. Tuyển tập báo cáo khoa học hội nghị quốc gia “Ăn mòn và bảo vệ kim loại với hội nhập kinh tế”, Đà nẵng, tháng 4/2007.
 13. Hoang Thi Bich Thuy, Phan Luong Cam. Performance of the zinc sacrificial anode in concrete environment. Proc. 14th Asian Pacific Corrosion Control Conference, paper No. 07-05, Shanghai 10/2006.
 14. Hoang Thi Bich Thuy. Influence of moistness on the behaviour of the titanium reference electrode in concrete. Proc. 14th Asian Pacific Corrosion Control Conference, paper No. 03-22, Shanghai 10/2006.
 15. Hoàng Thị Bích Thuỷ, Phan Lương Cầm. Vật liệu anốt hy sinh dùng trong môi trường bê tông. Hội nghị Khoa học lần thứ 20 Đại học Bách khoa Hà nội, Phân ban: Công nghệ Hoá Vô cơ, tr 91-96, Hà nội 10-2006.
 16. Bùi Thị Thanh Huyền, Hoàng Thị Bích Thuỷ. Nghiên cứu khả năng ức chế ăn mòn của muối xêri đối với thép trong môi trường nước. Hội nghị Khoa học lần thứ 20 Đại học Bách khoa Hà nội, Phân ban: Công nghệ Hoá Vô cơ, tr 10-14, Hà nội 10-2006.
 17. Phan Luong Cam, Hoang Thi Bich Thuy, Phan Cong Thanh. Cathodic protection of reinforced concrete in marine environment. Proc. International Conference on Advanced Technologies in Design, Construction and Maitenance of Concrete Structures, p. 475-481, Vietnam 3/2001.
 18. Phan Luong Cam, Hoang Thi Bich Thuy. Effect of Cathodic Protection on the State of Steel Reinforcement. Proc. 12th Asian Pacific Corrosion Control Conference, Seoul 10/2001.
 19. Phan Lương Cầm, Hoàng Thị Bích Thuỷ, Phan Công Thành. Chống ăn mòn cho cốt thép trong bê tông bằng phương pháp điện hoá. Tuyển tập công trình khoa học, Phân ban Công nghệ hoá học, quyển 1: Hoá vô cơ, Hội nghị khoa học lần thứ  XIX Đại học Bách khoa Hà nội, tr. 28-34, 10/2001.
 20. Phan Luong Cam, Nguyen Viet Hue, Hoang Thi Bich Thuy. Cathodic protection of partly submerged reinforced concrete structures. Proc. 18th Conference of Asean Federation of Engineering Organizations (CAFEO 2000), Vietnam 11/2000.
 21. Phan Luong Cam, Hoang Thi Bich Thuy. A discussion on criteria for cathodic protection of submerged concrete structures. Proc. 11th Asian Pacific Corrosion Control Conference (11th APCCC), Vietnam 11/1999.
 22. Phan Lương Cầm, Hoàng Thị Bích Thuỷ. Bảo vệ catốt cho bê tông cốt thép trong môi trường biển. Tuyển tập “Khoa học và Công nghệ với sự nghiệp công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước giai đoạn 1996 – 2000”, Tập 1, 1998.
 23. Phan Lương Cầm, Hoàng Thị Bích Thuỷ. Chống ăn mòn cho công trình xây dựng. Tuyển tập báo cáo khoa học hội nghị Hoá học trong xây dựng, Hà Nội 11/1998.
 24. Phan Lương Cầm, Hoàng Thị Bích Thuỷ. Ứng dụng phương pháp bảo vệ catốt để chống ăn mòn cho công trình biển. Tuyển tập báo cáo khoa học hội nghị Khoa học công nghệ biển toàn quốc lần thứ 4, Hà Nội 11/1998.
 25. Phan Lương Cầm, Hoàng Thị Bích Thuỷ. Chống ăn mòn cho công trình thép và bê tông cốt thép bằng phương pháp bảo vệ catốt. Tuyển tập báo cáo khoa học hội thảo quốc gia “Môi trường nhiệt đới Việt nam với vấn đề ăn mòn và bảo vệ kim loại”, Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 3/1997.
 26. Phan Luong Cam, Nguyen Viet Hue, Hoang Thi Bich Thuy. Corrosion prevention of reinforced concrete in marine environment. Proc. 10th Asian Pacific Corrosion Control Conference (10th APCCC), Indonesia 11/1997.
 27. Phan Lương Cầm, Hoàng Thị Bích Thuỷ. Thiết kế hệ thống anốt hy sinh (protector) chống ăn mòn cho phần ngập nước không sơn và có sơn của công trình thép. Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học lần thứ XVIII Đại học Bách khoa Hà nội, 10/1996.
 28. Phan Lương Cầm, Hoàng Thị Bích Thuỷ. Anốt hy sinh dùng trong bảo vệ catốt cho công trình biển Việt nam. Tuyển tập báo cáo khoa học Chương trình KC.05 “Vật liệu mới”, Hà Nội 1996.

Sách đã xuất bản

 1. Mai Thanh Tùng, Trương Ngọc Liên, Hoàng Thị Bích Thủy. Kỹ thuật điện phân. Nhà xuất bản Bách khoa, 2016.
 2.  Hoang Thi Bich Thuy. Chapter 26 - Noble Metal-Manganese Oxide Nanohybrids Based Supercapacitors, in “Noble Metal-Metal Oxide Hybrid Nanoparticles - Fundamentals and Applications”. Woodhead Publishing, 2018, ISBN: 9780128141342.

 

 

 
You are here: Home Danh mục cán bộ PGS. TS. Hoàng Thị Bích Thủy