School of Chemical Engineering

 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

GS.TS. Mai Thanh Tùng

mttungHọ và tên: GS. TS. Mai Thanh Tùng

Địa chỉ nơi làm việc: Phòng 111, Nhà C5, ĐHBKHN

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Điện thoại: 04.38.68.01.22,  04.3.868.3197   Fax: 04.3.869.6720

 

Quá trình đào tạo

 • - Tốt nghiệp kỹ sư ĐHBK HN (1995).
 • - Thạc sỹ tại Chalmers University of Technology (Gothenburg, Thuỵ điển) (1998).
 • - Tiến sỹ tại trường ĐH Duesseldorf (CHLB Đức) (2003)
 • - Nghiên cứu ngắn hạn tại trường TU Graz (Áo) (2005), TU Dresden (CHLB Đức)(2007)

Giảng dạy môn

 • - Điện hóa bề mặt
 • - Điện phân không thoát kim loại
 • - Thiết bị Điện hóa
 • - Ăn mòn kim loại
 • - Điện phân sản xuất vật liệu (cao học)
 • - Điện hóa bề mặt nâng cao (cao học)

Hướng nghiên cứu chính

 • - Chế tạo vật liệu từ cấu trúc micro và nano có các tính chât từ bằng phương pháp điện hóa. Các vật liệu đã nghiên cứu bao gồm (vật liệu từ mềm, vật liệu hiệu ứng từ trở khổng lồ (GMR), từ kháng khổng lồ (GMI) dạng màng mỏng, dây compozit), biến tính điện hóa vật liệu vô định hình/nanô tinh thể.
 • - Kết tủa kim loại lên nền không dẫn và bán dẫn bằng phương pháp điện hóa: mạ hóa học (electroless deposition) và mạ trực tiếp (direct galvanic deposition). Nội dung nghiên cứu bao gồm: nghiên cứu công nghệ nhằm mục đích chuyển giao, nghiên cứu cơ bản nhằm mục đích chế tạo các vật liệu tiên tiến kim loại trên nền không dẫn và bán dẫn.
 • - Công nghệ tạo các lớp phủ tính năng cao: lớp phủ chống ăn mòn, mài mòn, lớp phủ thân thiện môi trường.
 • - Sản xuất vật liệu hệ Dioxit mangan (dioxxit mangan điện giải, đioxit mangan doping) bằng phương pháp điện phân

Đề tài/dự án nghiên cứu đã chủ trì

 1. Đề tài Vlir ZEIN2011RIP14 "Fabrication of Microwire Cu/(CoP, FeCoNi)/Au(glass) with Giant Magnetoimpedance (GMI) by Electrodeposition Technique and Applications for magnetic Sensors"
 2. Dự án sản xuất thử nghiệm độc lập cấp nhà nước năm 2011 DAĐL-2011/14 "Hoàn thiện công nghệ và dây chuyền thiết bị mạ điện đa lớp (Cu, Ni, Cr) trên nền nhựa"
 3. Đề tài Nafosted, 104.02.98.09 "Nghiên cứu chế tạo màng mỏng hợp kim vô định hình dạng FeNiCo(Me)P (Me=Pt, Pd) bằng phương pháp điện hóa và khả năng ứng dụng vào sensor từ và vật liệu điện cực".
 4. Dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ GDĐT DA2009-01-01 " Hoàn thiện công nghệ mạ 6 lớp trên nền nhựa Acrrylon Nitrryl butadiene (ABS) phục vụ sản xuất hàng tiêu dùng và xuất khẩu"
 5. Đề tài Bộ Giáo dục- Đào tạo B.2007.01.89, "Nghiên cứu công nghệ mớí tạo màng phủ chống ăn mòn và cơ tính cao từ hợp chất Cr(III)" (2007-2009).
 6. Đề tài KHCB 5.028.06 "Nghiên cứu chế tạo vật liệu hệ màng mỏng nanô compozit và hệ dây micro đa lớp có hiệu ứng từ kháng khổng lồ (Giant Magnetoimpedance-GMI) và ứng dụng làm cảm biến các loại"
 7. Dự án Quốc tế Nippon Sheet Glass (NSG) Foundation " Electrochemical Fabrication of  nanosized Multilayer FeCoNi/Cu with Giant Magnetoresistance (GMR)" (thực hiện 2005-2007).
 8. Đề tài Bộ GD-ĐT B-2004-28-152: "Nghiên cứu công nghệ mạ kim loại và hợp kim trên nền không dẫn (nhựa, gốm, compozit)", (2004-2006)

Kết quả nghiên cứu đã được công bố hoặc đăng ký

Báo đăng trên các tạp chí nước ngoài

 1. Anh-Tuan Le, Mai Thanh Tung, Manh-Huong Phan, A Study of Giant Magnetoimpedance Effect and Magnetic Response in Micro-patterned F/Ag/F Magnetic Ribbon Structures (F=Co-rich Amorphous Ribbon), Journal of Superconductivity and Novel Magnetism
 2. T.T. Mai, J. W. Schultze, G. Staikov, Microstructured Metal Electrodeposition on Insulating Substrates, Electrochimica Acta 48(2003) 3021.
 3. T. T. Mai, G.  Staikov, J. W. Schultze: Relation between Pretreatment and Metal Deposition in direct galvanic metallization of insulating Substrates, Journal of Solid State Electrochemistry 34(2003) 823.
 4. T. T. Mai, J. W. Schultze, G. Staikov, A.G. Munoz: Electrodeposition Mechanism in Direct Galvanic Metallization ofCoS- activated polymer surfaces, Thin Solid Films 488(2005) 321-328.
 5. M.T.Tung, N.V.Dung, N.H.Nghi, P.M.Huong, X.Peng,"Optimized GMI effect in electrodeposited CoP/Cu composite wires", Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 316(2007) 244-247
 6. Mai Thanh Tung, Nguyen Van Dung, Nguyen Hoang Nghi, Manh-Huong Phan, Hua-Xin Peng, "Influence of Fe doping and FeNi- layer thickness on the magentic properties and GMI effect of electrodeposited Ni100-xFex/Cu (x=0-95)wires",Journal of Physics D: Applied Physics, 41(2008)105003-105009.
 7. Anh-Tuan Le, Mai Thanh Tung, Manh-Huong Phan, " Study of giant magnetoimpedance ffect and magnetic response in micro-patterned F/Ag/F magnetic ribbon structures (F=Co-rich amorphous ribbon)",  Journal of Superconductivity and Novel Magnetism , online ngày 21 tháng 12 năm 2011.
 8. Mai Thanh Tung, Dang Viet Anh Dung, Nguyen Duc Long, Anh-Tuan Le, "Effects of electrolytic current density on structural, magnetic properties and GMI behavior in electrodeposited bilayer FeNi/Cu composite wires",  Journal of Superconductivity and Novel Magnetism, Accepted ngày 24 tháng 5 năm 2012

Bài báo đăng trên tạp chí trong nước

 1. Mai Thanh Tung et. al, "Study of supercapacitive behaviors of Co and Fe doped manganese oxides prepared by anodic electrodeposition", Tạp chí Hóa học 49(2) (2011) 255-259.
 2. Mai Thanh Tung et. al, "Characterization of properties of electroless deposited Ni-P alloy in aqueous containing H2-CO2-Cl-  media", Tạp chí Khoa học và Công nghệ 48(5A)  (2010).
 3. Mai Thanh Tung, Chu Van Thuan, "Preparation of composite wire FeNi/Cu by Electrodeposition technique; Part 3-efect ò deposition time on MI efect", Tạp chí Hóa học 46(5)(2008)646.
 4. Mai Thanh Tung, Chu Van Thuan, "Preparation of composite wire FeNi/Cu by Electrodeposition technique; Part 2- Relation between composition, structure, magnetic properties and MI efect", Tạp chí Hóa học 46(4)(2008)526.
 5. Mai Thanh Tung, Chu Van Thuan, "Preparation of composite wire FeNi/Cu by Electrodeposition technique; Part 1- effect of electrolyte concentration on MI effect", Tạp chí Hóa học 46(3)(2008)374.
 6. Mai Thanh Tung,"Electrodeposition of multilayer and bulk nanomaterial CoCu with Giant Magnetoresistance (GMR) effect", Tạp chí Hóa học, 46(2A) (2008)476-481
 7. Mai Thanh Tung, Chu Van Thuan, "Preparation of composite wire FeNi/Cu by Electrodeposition technique; Part 1- effect of electrolyte concentration on MI effect", Tạp chí Hóa học, Vol. 46(3) (2008)374-378.
 8. Mai Thanh Tung, Nguyen Hoang Nghi, "Effect of pulse time and external magnetic field on giant magnetoresistance (GMR) effect of electrodepoisited multilayer Co/Cu", Tạp chí Hóa học, 45(1), 97-101, 2007.
 9. Mai Thanh Tung, Nguyen Hoang Nghi, "Electrodeposition of the ultrathin magnetic film NiFe onto acrylon nitrilk butadiene (ABS) insulating substrate", Tạp chí Hóa học, 44(1) 96-99, 2006.
 10. Mai Thanh Tung, Bui Khanh Nhung, "Influence of additives on properties of electrodeposited FeCoNi magnetics thin films", Tạp chí Hóa học, T44(2), Tr. 156-159, 2006.
 11. Mai Thanh Tung, Nguyen Hoang Nghi, "Influence of heat treatment on structure and giant magnetoimpedance effect of electrodeposited permalloy (80Ni20Fe)", Tạp chí Hóa học, 44(3), 392-395, 2006.
 12. Mai Thanh Tung, Bui Thi Khanh Nhung, "Influence of additives on the structure and magnetic properties of electrodeposited permalloy", Tạp chí Hóa học, 44(4), 510-513, 2006.
 13. Mai Thanh Tung, Lai Huy Nam, "Effect of bath temperature for Cu Electroless deposition onto acrylon nitryl butadiene (ABS) insulating substrate", Tạp chí Hóa học, 44(5), 642-647, 2006.
 14. Mai Thanh Tung, Chu Van Thuan, Nguyen Hoang Nghi, "Electrodeposition of Co thin film onto n-Si(111)/Au substrate", Tạp chí Hóa học, 44(6), 762-765, 2006.
 15. Mai Thanh Tung, Nguyen Hoang Nghi "Electrodeposition of magnetic Multilayer Co/Cu with Giant Magnetoresistance Effect", Tạp chí Hóa học, Vol 43(6), P. 764-767, 2005.
 16. Mai Thanh Tùng, Nguyễn Thanh Thuyết, Điện kết tủa màng hợp kim từ tính CoNi: Ảnh hưởng của các yếu tố công nghệ đến tính chất từ", Tạp chí Hóa học T43(1), 2005.37-41.
 17. Mai Thanh Tùng, "Mạ hóa học Ni-P trong dung dịcch hypophotphit: Ảnh hưởng của các tông số tớI tốc độ mạ", Tạp chí Hóa học và Ứng dụng, 4,32-35, 2005
 18. Mai Thanh Tùng, "Nghiên cứu cấu trúc lớp mạ hóa học Ni-P kết tủa trong dung dịch hypophotphit", Tạp chí Hóa học và Ứng dụng, 6(2005)22-24.
 19. Mai Thanh Tùng, Nguyễn Thanh Thuyết, "Nghiên cứu tính chất dị thường (anomalous) của quá trình điện kết tủa màng hợp kim từ tính Co-Ni", Tạp chí Hóa học T42(4),439-443, 2004.

Báo Hội nghị quốc tế:

 1. T.T. Mai, J.W. Schultze, G. Staikov, "Direct metallization of insulating polymers using metal sulphide and applications for microstructuring", Jahrestagung der Gesellschaft Deutscher Chemiker (GDCh), 6.-11. October 2003, München (Proceeding)
 2. T.T. Mai, J.W. Schultze, G. Staikov, "Direkt Metallisierung isolierender Kunststoffe mittels PLATO-Verfahren und Anwendung zur Mikrostrukturierung", Oberflächentage 2003, 17. - 19. September 2003, Bremen (Tagungsband)
 3. T.T. Mai, G. Staikov, J.W. Schultze, "Direct Metallization of Insulating Polymers by PLATO technique", 53rdAnnual Meeting of the International Society of Electrochemistry (ISE), 15.-20. September 2002, Düsseldorf (Proceeding)
 4. T.T.Mai, G. Staikov, J.W. Schultze, "Metallisierung und Mikrostrukturierung insolierender Kunststoffe mittels PLATO-Verfahren, Jahrestagung der Gesellschaft Deutscher Chemiker (GDCh), 27.-29. September 2001, Würzburg  (Prize for second best work)
 5. T.T. Mai, G. Staikov, J.W. Schultze, "Application of PLATO-Technique for Microstructured Mettalization of Polymers in Electronics", European Academy of Surface Technology Forum (EAST), 10.-13. October 2001, Chalkidiki (Greece)
 6. T.T. Mai, G. Staikov, J.W. Schultze, "Microstructuring and Metallization of insulating Polymers by PLATO-Technique", Joint Meeting of International Society of Electrochemistry (ISE) and The Electrochemical Society (ESC), 1.-9. September 2001, San Francisco (USA)
 7. T.T.Mai, J.W.Schultze, "Composite Phosphate-Conducting Polymers for Corrosion Protection", EMT( Electrochemical Microsystem Technologies) an Interfinish 2000, 11.-13. September 2000, Garmisch-Partenkirchen (Germany).
 8. Mai Thanh Tung et. al, "Magnetoimpedance effect of electrodeposited Cu/CoP wires", Proceedings of International conference on Engineering Physics (ICPE) 2006.
 9. Mai Thanh Tung et. al, "Comparative study of electrodeposited Iron (Fe) and Permalloy (80Ni20Fe) thin films with Giant Magnetoimpedance (GMI) Effect", Hội nghị khoa học 50 năm thành lập trường ĐHBK Hà Nội, 10/2006
 10. Mai Thanh Tung et. al, "Direct Nickel electroplating on plastic: Characterization of the process and deposited layer", Hội nghị khoa học 50 năm thành lập trường ĐHBK Hà Nội, 10/2006
 11. Mai Thanh Tung et. al, "Effect of phosphorous acid concentration on magneto-impedance in electrodeposited CoP/Cu microwire", Hội nghị Điện hóa và ứng dụng toàn quốc, Hà Nội, 11/2006
 12. Mai Thanh Tung et. al, "Giant magnetoresistance effect of the multilayer Co/Cu fabricated by electrodeposition technique", Proceedings of International conference on Engineering Physics (ICPE) 2006.
 13. Mai Thanh Tung et. al, "Influence of thermal treatment on Structure and Giant Magnetoresistance (GMR) Effect of electrodeposited Co/Cu nanosized Multilayers",  Proceedings of the 12th ASEAN Regional Symposium on Chemical Engineering (RSCE), 12/2005.
 14. Mai Thanh Tung et. al, "Novel trilayer magnetic composite structures (F/M/F) for making high-performance GMI sensor: research and application" (IWNA) 10-11/2011 (Vũng Tàu).

Sách đã xuất bản

 1. Mai Thanh Tùng, "Kỹ thuật mạ lên nền nhựa", NXB Bách khoa, Hà Nội, 2008.

Học viên cao học đang hướng dẫn

 

Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn

 1. Hà Mạnh Chiến. Đề tài: "Nghiên cứu công nghệ mạ Hóa học compozit NiP/hạt phân tán (Al2O3, SiC, PTFE)". Thời gian thực hiện 2008-2011
 2. Nguyễn Lan Anh. Đề tài: "Nghiên cứu tổng hợp vật liệu MnxMyOz(Me=Fe,Ni,Co) bằng phương pháp điện hóa và hóa học và ứng dụng vào siêu tụ (supercapacity)". Thời gian thực hiện 2010-1013
 3. Đặng Việt Anh Dũng. Đề tài: "Chế tạo dây đa lớp Cu/vật liệu từ mềm (CoP, NiFe)/thủy tinh có hiệu ứng từ tổng trở khổng lồ (Giant Magnetimpedance- GMI)". Thời gian thực hiện 2010-1013
 4. Chu Văn Thuấn. Đề tài: "".  Thời gian thực hiện 2011-1015

Các thông tin khác: Đang cần NCS/Cao học làm về đề tài "Chế tạo vật liệu có hiệu ứng từ tổng trở khổng lồ (Giant Magnetimpedance- GMI).

 

 
You are here: Home Danh mục cán bộ GS.TS. Mai Thanh Tùng