School of Chemical Engineering

 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

Chức năng hoạt động

 • Đào tạo giảng dạy sinh viên các hệ chính quy, tại chức, cao đẳng từ khoá 7 đến nay.
 • Giảng dạy cho sinh viên các Khoa Viện sau: Viện Kỹ thuật Hoá học; Viện CN Sinh học và CN Thực phẩm; Viện KHCN Môi trường; Khoa Dệt may & Thời trang; Khoa ĐH Tại chức.
 • Dạy nguyên lý “cơ sở Xây dựng nhà Công nghiệp”; Hướng dẫn đồ án môn học; Hướng dẫn ĐATN phần XD.
 • Dạy AutoCAD cho thiết kế nhà máy.
 
You are here: Home Đào tạo