School of Chemical Engineering

 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

Các hướng nghiên cứu

 • Vật liệu lai tạo hữu cơ-vô cơ (polymer dẫn điện lai tạo hạt nano kim loại, oxit kim loại và vật liệu cacbon) ứng dụng trong y sinh và môi trường
  Nghiên cứu chế tạo vật liệu tính năng cao từ cao su tự nhiên
  Nghiên cứu cơ chế và động học của phản ứng bằng phương pháp hoá học lượng tử
  Các phương pháp hóa lý xử lý nước bề mặt và nước thải, xây dựng mô hình quản lý môi trường.
  Nghiên cứu chế tạo cảm biến sinh học, điện hóa ứng dụng trong y sinh và môi trường.
  Bảo vệ và chống ăn mòn kim loại.
  Xúc tác phức chất đồng thể
  Dị thể hoá xúc tác đồng thể ứng dụng trong phản ứng quang hóa

 •  
 
You are here: Home NCKH và CGCN Các hướng nghiên cứu