School of Chemical Engineering

 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

Một số công trình nghiên cứu

HTML clipboard

zeolite11. GS.TSKH. Nguyễn Văn Xuyến - Nghiên cứu xúc tác đồng thể bằng phức chất kim loại - Chủ nhiệm đề tài cấp nhà nước KHCB 503706

2. TS. Trần Thị Thanh Thủy - Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ xử lý và chuyển hoá các nguồn nước bề mặt thành nước sạch dùng cho sinh hoạt và xử lý nước thải công nghiệp bằng phương pháp Hoá lý - Chủ nhiệm đề tài cấp Bộ B2005-28.176

3. TS. Trần Vân Anh - Nghiên cứu phương pháp phân tán hạt đioxit titan (TiO2) kích thước nano trong hệ polyme-TiO2 - Chủ nhiệm Đề tài cấp trường T2008

4. Th.S. Nguyễn Ngọc Tuệ - Nghiên cứu biến tính một số khoáng sét tự nhiên và than hoạt tính kết hợp với một số phương pháp hóa lý để xử lý nước thải dệt nhuộm và nước bề mặt - Chủ nhiệm Đề tài cấp trường T2008-25

5. Th.S. Cao Hồng Hà - Nghiên cứu ứng dụng hệ Fenton mở rộng xử lý nước thải nhà máy dệt nhuộm - Chủ nhiệm Đề tài cấp trường T2008-37

6. Th.S. Lê Trọng Huyền - Nghiên cứu xử lý nước thải  nhà máy dệt nhuộm bằng oxy không khí, hoạt hóa bởi ánh sáng mặt trời - Chủ nhiệm Đề tài cấp trường T2007 – 36

7. NCS Nguyễn Thị Hà - Tổng hợp, đặc trưng vật lý và đánh giá tính chất xúc tác của vật liệu Zeolit mới MCM-22 - Chủ nhiệm đề tài cấp trường T2008

8. NCS Nguyễn Thị Hà - Nghiên cứu tổng hợp và đặc trưng vật lý và đánh giá tính chất xúc tác của vật liệu Zeolit MCM-22 - Tham gia Đề tài cấp Bộ

9. Th.S Nguyễn Hữu Khôi - Nghiên cứu  áp  dụng một số phương pháp hoá lý để xử lý nước thải  nhà máy dệt Minh khai - Đề tài cấp trường T2008-168

10. Th.S. Trần Đức Hoàng - Nghiên cứu quy trình công nghệ chế tạo hạt mịn nano từ Ferit SrLaxFe12-xO19 siêu mịn -Đề tài cấp trường T2008-43

 

 

 
You are here: Home NCKH và CGCN Một số công trình nghiên cứu