School of Chemical Engineering

 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

Cơ sở vật chất

Bộ môn Hóa lý có các phòng thí nghiệm:

- Hóa lý cơ bản: phòng 423 - C1

- Hóa lý bề mặt, nghiên cứu xử lý nước thải: phòng 424 - C1

- Nghiên cứu xúc tác đồng thể, điện hóa học: phòng 426 - C1

- Điện hóa học và hóa keo: phòng 427 - C1

 

Thông tin trang thiết bị/hệ thống thiết bị của bộ môn Hóa lý

Hệ thống nghiên cứu chưng cất

Hình ảnh thiết bị/hệ thống thiết bị

Picture1

 

alt

Người quản lý:  

 

Từ khóa:

Bình chưng, đĩa chưng, ngưng tụ, pha lỏng, pha hơi, hệ số tách. 

Mô tả thiết bị:

Model: PHZ L62/ER 2L

Các tính năng chính: tách 2 chất lỏng có nhiệt độ sôi khác nhau ra khỏi dung dịch. 

Thông số kỹ thuật:

- Nhiệt độ bếp đun cao nhất: 150oC

- Dung tích nồi chưng: 2 lít

- Có khóa từ để chuyển chế độ từ chưng cất liên tục sang chưng cất hồi lưu.

 

Các ghi chú khác

 

 

Thiết bị nghiên cứu cân bằng lỏng – hơi

Hình ảnh thiết bị/hệ thống thiết bị

Picture21

alt 

 

Người quản lý:  

 

Từ khóa:

Bay hơi, ngưng tụ, pha lỏng, pha hơi, nhiệt độ sôi, chiết suất, tỷ khối, thành phần. 

Mô tả thiết bị:

Model: PHZ L62/ER 100ML

Các tính năng chính: Đo nhiệt độ và xác định thành phần pha lỏng, pha hơi cân bằng. 

Thông số kỹ thuật:

- Nhiệt độ bếp đun cao nhất: 150oC

- Dung tích nồi chưng: 175 ml

 

 

Các ghi chú khác

 

 

Lò nung nhiệt độ cao

 

Hình ảnh thiết bị/hệ thống thiết bị

alt 

Picture2

 

Người quản lý:  

 

Từ khóa:

Chương trình nung, nhiệt độ, phân tích nhiệt, chén nung. 

Mô tả thiết bị:

Model: LHT 04/16.

Các tính năng chính: nghiên cứu sự biến đổi thành phần và khối lượng các mẫu rắn khi nung lên nhiệt độ cao. 

Thông số kỹ thuật:

Nhiệt độ cao nhất: 1600oC

Công suất: 5,2 kW

400 V, điện 3 pha, 50Hz, 13A.

18 chương trình đặt nhiệt độ.

 

Các ghi chú khác

 

 

Máy đo quang

Hình ảnh thiết bị/hệ thống thiết bị

alt 

Picture3

 

 

Người quản lý:  

 

Từ khóa:

Mật độ quang, bước sóng, ánh sáng, tử ngoại, nồng độ, cuvet. 

Mô tả thiết bị:

Model: 752N (Trung Quốc)

Các tính năng chính: khảo sát khả năng hấp thụ ánh sáng ở các bước sóng khác nhau, đo nồng độ thông qua mật độ quang. 

Thông số kỹ thuật:

Bước sóng: 200-850 nm

Độ chính xác: 0,5 nm.

Độ hấp thụ: 0 - 1,999 (A).

Độ truyền qua: 0 - 100% (T)

 

Các ghi chú khác

 

 

 

 
You are here: Home Cơ sở vật chất Cơ sở vật chất