School of Chemical Engineering

 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

TS. Trần Thanh Hoài

Hoai

Họ và tên: Trần Thanh Hoài
Sinh năm 1986
Địa chỉ: Phòng 422-nhà C1
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Tiến sỹ Trần Thanh Hoài, công tác tại Bộ môn Hoá lý từ 3/2011, tốt nghiệp kỹ sư, thạc sỹ chuyên ngành Hóa sinh và bảo vệ luận án tiến sỹ chuyên ngành Hóa lí hóa lí thuyết năm 2017 tại Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Hiện nay, TS Trần Thanh Hoài đang đảm nhiệm giảng dạy các môn thí nghiệm Hoá lí cho các ngành hóa học, sinh học, thực phẩm, môi trường. TS Trần Thanh Hoài đang nghiên cứu chuyên sâu về Vật liệu y sinh, vật liệu nano, vật liệu compozit, vật liệu tương thích sinh học.

Các kết quả nghiên cứu đã công bố:
2018
Tran Thanh Hoai, Nguyen Kim Nga, Effect of pore architecture on osteoblast adhesion and proliferation on hydroxyapatite/poly(D,L) lactic acid-based bone scaffolds, Journal of the Irania Chemical Society.
2017
Tran Thanh Hoai, Nguyen Kim Nga*, Luu Truong Giang, Tran Quang Huy, Phan Nguyen Minh Tuan, Hydrothermal synthesis of hydroxyapatite nanorods for bone-like mineralization, Journal of Electronic Materials 0361-5235.
2015
1. Nguyen Kim Nga, Tran Thanh Hoai, Pham Hung Viet, Biomimetic scaffolds based on hydroxyapatite nanorod/poly(D,L) lactic acid with their corrosponding apatite-forming capability and biocompatibility for bone-tissue engineering, Colloids and Surfaces B: Biointerfaces 0927-7765.
2. Tran Thanh Hoai, Nguyen Kim Nga, Effect of casting solvent on microstructure and biocompatibility of hydroxyapatit/poly(D,L) lactic acid scaffolds, Journal of Chemistry 0866-7144.
3. Luu Truong Giang, Tran Thanh Hoai, Nguyen Thi Tuyet Mai, Nguyen Kim Nga, Synthesis and characterizations of hydroxyatite nanorods: Effect of surfactant concentration and hydrothermal time on their morphology, Journal of Science and Technology 0866-708X.
2014
Tran Thanh Hoai, Nguyen Kim Nga 2014, Effect of size of hydroxyapatite nanorods (HAp) on apatite-forming ability of Hap/poly(D,L) lactic acid film, Journal of Science and Technology, Submitted 0868-3980
2011
Hoàng Lan, Phùng Thị Thủy, Trần Thanh Hoài, Nghiên cứu ảnh hưởng của nguồn cơ chất lignocellulose đến hoạt tính hệ enzym phân hủy lignin từ Trametes Versicolor TB1-2, Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường Đại học kỹ thuật, 81, Tr.164-169, 2011.

Các đề tài đã tham gia

1. Chủ nhiệm đề tài cơ sở năm 2012: ”Nghiên cứu ảnh hưởng của chất bọc đến tính chất hóa lý của điện cực anốt bảo vệ bằng dòng điện ngoài bể chứa, đường ống xăng dầu trong môi trường đất”.
2. Kỹ thuật viên để tài: Nghiên cứu chế tạo khuôn định dạng trên cơ sở compozit polyme/nano-hydroxyapatit (HAp) ứng dụng trong kỹ thuật chế tạo mô xương Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ 11/2012-12/2015 Nghiên cứu sinh.
3. Kỹ thuật viên để tài: Nghiên cứu tổng hợp và đánh giá khả năng tương thích sinh học của khuôn định dạng ba chiều chitosan/hydroxyapatit cho kỹ thuật tạo mô xương Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia 2015-2018.

 
You are here: Home Danh sách Cán bộ TS. Trần Thanh Hoài