School of Chemical Engineering

 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

TS. Nguyễn Thị Hà

HàHọ và tên: Nguyễn Thị Hà

Địa chỉ: Phòng 422 - nhà C1

E.mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Tel: 04.38680109 ;Fax:04.38680070

Giảng dạy môn: Hóa lý 1, Hóa lý 2, Hóa lý cho các chuyên ngành.

Hướng nghiên cứu: Hóa dầu và xúc tác Hữu cơ

Các kết quả nghiên cứu công bố gần đây:

 1. Tran Thi Nhu Mai, Nguyen Thi Ha , Giang Thi Phuong Ly, Nguyễn Thị Thu Hà. Catalytic properties of Ti-MWW in oxidation of a-pinene.Tạp chí Hóa học (T.49), 2ABC, 2011, tr.902-907
 2. Trần Thị Như Mai, Giang Thị Phương Ly, Nguyễn Thị Minh Thư, Lê Thanh Sơn, Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thị Hà, Lê Thái Sơn, Cao Thị Thu Hằng. Đồng phân hóa n-hexan trên xúc tác Pt/ZrO2/SO42- và Pt-Zn/g-Al2O3(Cl2). Tạp chí Hóa học (T.49), 2ABC, 2011, tr.219-223.
 3. Nguyễn Thị Hà, Trần Thị Như Mai, Nguyễn Văn Quyền. Nghiên cứu tổng hợp gián tiếp vât liệu Ti-SBA-15 và phản ứng oxi hóa etyl oleat. Tạp chí Hóa học (T.48), 4A, 2010, tr.449-454.
 4. Trần Thị Như Mai, Nguyễn Đình Tuyến, Nguyễn Thị Minh Thư, Ngô Thị Loan, Nguyễn Thị Thu Hà, Giang Thị Phương Ly, Nguyễn Thị Hà. Tính chất xúc tác của Zeolit Y trong các phản ứng đồng phân hóa a-pinen. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, T.48, 6A, 2010,T. 23-30.
 5. Nguyễn Thị Hà, Trần Thị Như Mai, Lâm Ngọc Thiềm, Giang Thị Phương Ly. Tổng hợp, đặc trưng và tính chất xúc tác của vật liệu Ti-MCM-41 đối với phản ứng oxi hóa xyclohenxen, Tạp chí Hóa học (47), số 6A, 2009, tr.87-91.
 6. Nguyễn Thị Hà, Trần Thị Như Mai, Nguyễn Văn Quyền, Giang Thị Phương Ly, Tính chất xúc tác của Ti-MCM-22 và Cu-MCM-22 trong phản ứng oxi hóa a-pinen, đánh giá sản phẩm bằng GC-MS, Tạp chí Hóa học (47), số 6A, 2009, tr.92-96.
 7. Tran Thi Nhu Mai, Nguyen Thi Ha, Giang Thi Phuong Ly. Catalytic property of GaMCM-22 and GaZSM-5 in the aromatization of LPG, APRC 2009., APRC, 8-2009.
 8. Tran Thi Nhu Mai, Nguyen Thi Ha, Giang Thi Phuong Ly. Synthesis and characterization of Cu-MCM-22 in DeNOx by propene, APRC 2009., APRC, 8-2009.
 9. Tran Thi Nhu Mai, Nguyen Thi Ha, Nguyen Van Quyen, Giang Thi Phuong Ly. Catalytic Properties of Ti-MCM-22 And Cu MCM-22  In α-pinene Oxidation ,  Evaluation of Products By GC-MS、Physical Biology Conference, Vietnam, March-2009.
 10. Nguyễn Thị Hà, Trần Thị Như Mai, Nguyễn Văn Quyền, Giang Thị Phương Ly, Epoxy hóa a-pinen và axit oleic trong dầu thực vật trên hệ xúc tác Ti-MCM-22 và Ti-MCM-41. Tạp chí Hóa học, T46, số 5A, 11-2008, tr. 306-311.
 11. Tran Thi Nhu Mai, Nguyen Thi Ha, Nguyen Thi Minh Thu, Bui Thi Minh Thuy. Nghiên cứu tổng hợp vật liệu Ti-MCM-41 và tính chất epoxi hóa chọn lọc α-pinen. Tuyển tập báo cáo Khoa học Hội nghị hấp phụ và xúc tác toàn quốc lần thứ IV, TP Hồ Chí Minh, 8-2007, tr.468-474.
 12. Tran Thi Nhu Mai, Nguyen Thi Ha, Ngo Thi Thuan, Nguyen Huu Bao. Synthesis and characterization of Ga2O3/H-MCM-22 zeolite as catalyst for transformation of C3 and C4. Vietnam catalysis and adsorption Conference. August 2007;
 13. Trần Thị Như Mai, Nguyễn Thị Minh Thư, Nguyễn Thị Hà, Trần Thu Hương. Hoạt tính của hệ xúc tác oxit kim loại chuyển tiếp V2O5-TiO2/MCM-41 đối với phản ứng oxi hóa σ-pinen”. Tuyển tập báo cáo Khoa học tại Hội nghị khoa học lần thứ 20- Kỉ niệm 50 năm thành lập trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, 10/2006, tr.336 - 340.
 14. Ngo Thi Thuan, Prof. Tran Thi Nhu Mai, Nguyen Huu Bao, Nguyen Thi Ha. Synthesis and characterization of MCM-22 zeolite; The Regional Sustainable Chemistry Engineering, Hanoi, Vietnam, December 2005.
 15. Nguyen Thi Ha, Tran Thi Nhu Mai and Le Thanh Son. Preparation and characterization of ZrO2 and V2O5 systems supported on MCM-41, The Pacifichem 2005 Congress, Honolulu, Hawai, USA, December 2005.
 16. Nguyen Thi Ha, Tran Thi Nhu Mai, Nguyen Thi Minh Thu and Ngo Quoc Tuan. Oxidation of alpha-pinene over V2O5-ZrO2/MCM-41 catalyst. Vietnam catalysis and adsorption Conference. September 2005.
 17. Nguyen Thi Ha, Tran Thi Nhu Mai and Dr. Le Thi Hoai Nam. Mesoporous material MCM-41 containing transition metal oxide ZrO2-V2O5: Synthesis and characterization. The 2nd international Symposium on Advanced materials In Asia-Pacific Rim, Hanoi, Viet nam. April 2005.
 18. Ngo Thi Thuan, Tran Thi Nhu Mai, Nguyen Huu Bao, Nguyen Thi Ha. Studies in the synthesis and catalytic properties of MCM-22 zeolite. The 2nd international Symposium on Advanced materials In Asia-Pacific Rim, Hanoi, Viet nam. April 2005.
 19. Nguyen Thi Ha, Tran Thi Nhu Mai and Le Thi Hoai Nam. Preparation and characterization of V2O5 and ZrO2 systems supported mesoporuos material MCM-41. Journal of Science, Vietnam National University. December 2004.
 20. Tran Thi Nhu Mai, Nguyen Huu Bao, Le Thai Son, Nguyen Thi Minh Thu, Bui Thai Thanh Thu, Nguyen Thi Ha. Study on characterization of the Fe-MCM-22 zeolite(Si/Fe=50) in isomerization  reaction n-hexane. Journal of Science, Vietnam National University. December 2004.

Các sách đã xuất bản: Không có

Học viên cao học đang hướng dẫn: Không có

Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn: Không có

Các thông tin khác: Không có

 
You are here: Home Danh sách Cán bộ TS. Nguyễn Thị Hà