School of Chemical Engineering

 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

TS. Nguyễn Ngọc Tuệ

Anh theHọ và tên: Nguyễn Ngọc Tuệ

Chức vụ: Phó Viện trưởng

Địa chỉ:Phòng 422 - nhà C1; 214 nhà C4

E.mail: tue.nguyenngoc@hust.edu.vn

Tel: 04.3868010 

 

 1997-2002: Đại học Bách Khoa Hà Nội ( Đại học chính quy). Chuyên ngành Hóa Phân Tích.

 2002-2004: Đại học Bách Khoa Hà Nội ( Thạc sỹ khoa học). Chuyên ngành Hóa Lý - Hóa Lý Thuyết.
 2009-2013: Đại học Kyoto (Nhật Bản) ( Tiến sỹ). Chuyên ngành Công Nghệ Môi Trường.
 2014: Đại học Babes -Bolyai ( Romani) (Sau Tiến sỹ): Chuyên ngành Kỹ thuật Hóa học
 
Giảng dạy môn: Hóa lý 1, Hóa lý cho các chuyên ngành khác
Hướng nghiên cứu:
   + Xử lý và quan trắc môi trường
   + Áp dụng và phát triển hệ thống thông tin toàn cầu (GIS) và các mô hình thủy văn, chất lượng nước ( SWAT, MIKE,LUCIA) trong quản lý lưu vực sông,hồ. 
    + Mô phỏng các quá trình xử lý nước thải.
   + Cao su thiên nhiên
 
 Các kết quả nghiên cứu công bố gần đây:

1. Nguyen Ngoc Tue, Nguyen Van Xuyen. Catalaze activity of complex of Ni2+ ion with Citric acid in the system H2O - Ni2+ - H4L - H2O2, Journal of Chemistry and Application, Vietnam, No.6, p36- 38, 2008 (ISSN 0866-7004) 
2. Nguyen Ngoc Tue, Hoang Duong Tung, Thomas Ballatore, Taketoshi Kusakabe, Yoshihisa Shimizu. Applying the SWAT Model for Integrated Lake Basin Management in Northern Vietnam: Case Study of the Thac Ba Reservoir Basin. 14th World Lake Conference, Austin, Texas, USA. 2010. 

3. Nguyen Ngoc Tue, Thomas Balatore. Calibration and validation of a SWAT model for water quantity and sediment simulation in the Thac Ba reservoir basin, Vietnam and China. TUAT-MARCO Joint International Workshop on Rice Paddy Module Development in SWAT 2014. Tokyo, 2014.

4. Alexandrina Zuza, Paul Serban Agachi, Vasile Mircea Cristea, Abhilash Nair, Nguyen Ngoc Tue, Cristina Horju-Deac Case study on energy efficiency of biogas production in industrial anearobic digesters at municipal wastewater treatment plants. Environmental Engineering and Management Journal, (ISSN 1582-9596, February 2015, Vol.14, No. 2, 357-360 http://omicron.ch.tuiasi.ro/EEMJ/).

5. Nguyen Ngoc Tue, Nguyen Van Xuyen. Studying mechanism of the decomposition reaction of H2O2 (catalase process) catalyzed by the complex of Ni(II) ion and citric acid in the system: H2O - Ni(II)- H4L - In -H2O2. Vietnam journal of Chemistry (ISN 0866-7144) Vol 53 (4E2), 2015; p170-173.

6. Ho Huu Loc, Le Nguyen Que Huong, Nguyen Ngoc Tue, Taketoshi Kusakabe, Yoshihisa Shimizu. Feasibility Assessment of Sustainable Urban Drainage Systems (SUDS) in Ho Chi Minh city using an Analytic Hierarchy Process (AHP) Approach. World Engineering Conference and Convention, Kyoto, Japan, 2015.

7. Nguyen Thi Nhan, Tran Anh Dung, Nguyen Duy Khanh, Nguyen Huy Tung, Nguyen Ngoc Tue, Phan Trung Nghia, Tran Thi Thuy. Development of highly functional polymer: Study on grafting of methylmethacrylate onto deproteinized natural rubber. Vietnam Journal of Chemistry, International Edition, 54(4): 520-523, 2016. DOI: 10.15625/0866-7144.2016-00358

8. Ho Huu Loc, Kim N. Irvine, Nguyen Thi Hong Diep, Nguyen Thi Kim Quyen, Nguyen Ngoc Tue, Yoshihisa Shimizu. The legal aspects of Ecosystem Services in agricultural land pricing, some implications from a case study in Vietnam's Mekong Delta. Ecosystem Services (ISN2212-0416), 2016.

Các sách đã xuất bản: 

Học viên cao học đang hướng dẫn:

Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn: 

Các thông tin khác:

 
You are here: Home Danh sách Cán bộ TS. Nguyễn Ngọc Tuệ