School of Chemical Engineering

 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

TS. Cao Hồng Hà

DSCF3220 copyHọ và tên: TS. Cao Hồng Hà

Chức vụ: Trưởng Bộ môn

Địa chỉ: Phòng 422 - nhà C1, Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội

E-mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 • Tel: 04.38680109 ;Fax:04.38680070

Giảng dạy n:Hóa lý cho các chuyên ngành khác nhau

Hướng nghiên cứu:

 • - Thiết kế chế tạo hệ vi dòng (microfluidic systems, microfluidic bio-chip) cho các ứng dụng phân tích y sinh.
 • - Chế tạo và sử dụng cảm biến điện hóa trong phân tích điện hóa.
 • - Quá trình oxi hóa tiên tiến (AOPs).
Các kết quả nghiên cứu công bố gần đây:
 1. O. Lefebvre, H.H. Cao, M. Cortés Francisco, M. Woytasik, E. Dufour-Gergam, M. Ammar, E. Martincic, Reusable Embedded Microcoils for Magnetic Nano-Beads Trapping in Microfluidics: Magnetic Simulation and Experiments, Micromachines, 11 (2020) 257.

 2. T.N. Le, V.-A. Nguyen, G.L. Bach, L.D. Tran, H.H. Cao, Design and Fabrication of a PDMS-Based Manual Micro-Valve System for Microfluidic Applications, Advances in Polymer Technology, 2020 (2020)

 3. H.L. Nguyen, H.H. Cao, D.T. Nguyen, V.-A. Nguyen, Sodium Dodecyl Sulfate Doped Polyaniline for Enhancing the Electrochemical Sensitivity of Mercury Ions, Electroanalysis, 29 (2017) 595-601.

 4. T.B. Ha, H.T. Le, H.H. Cao, N.T. Binh, H.L. Nguyen, L.H. Dang, Q.P. Do, D.T. Nguyen, T.D. Lam, V.-A. Nguyen, Electro-Immobilization of Acetylcholinesterase Using Polydopamine for Carbaryl Microsensor, Journal of Electronic Materials, 47 (2017) 1686-1693.

 5. C.H. Ha, Nghiên cứu chế tạo hệ vi lưu tích hợp khối chức năng khuấy trộn và bẫy hạt nano từ, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 121 (2017) 124-128.

 6. Nguyen Van Anh, Hoang Van Trung, Bui Quang Tien, Nguyen Hai Binh, Cao Hong Ha, Nguyen Le Huy, Nguyen Thai Loc, Vu Thi Thu, Tran Dai Lam, Development of a PMMA Electrochemical Microfluidic Device for Carcinoembryonic Antigen Detection. Journal of Electronic Materials, 2016: p. 1-8

 7. T.H.N. Dinh, H.H. Cao, F.S. Hamdi, M. Couty, E. Martincic, M. Woytasik, E. Dufour-Gergam, Development of reversible bonding for microfluidic applications, Microfluidics and Nanofluidics, (2015) 1-6.

 8. H.H. Cao, T.H.N. Dinh, F.S. Hamdi, M. Couty, E. Martincic, M. Woytasik, E. Dufour-Gergam, Reversible bonding by dimethyl-methylphenylmethoxy siloxane – based stamping technique for reusable poly(dimethylsiloxane) microfluidic chip, Micro & Nano Letters, 10 (2015) 229-232.

 9. M. Araya-Farias, M. Taverna, M. Woytasik, F. Bayle, M. Guerrouache, I. Ayed, H.H. Cao, B. Carbonnier, N.T. Tran, A new strategy for simultaneous synthesis and efficient anchorage of polymer monoliths in native PDMS microchips, Polymer, 66 (2015) 249-258.

 10. Monica Araya-Farias, Myriam Taverna, Marion Woytasik, Fabien Bayle, Mohamed Guerrouache, Ichraf Ayed, Cao Hong Ha, Benjamin Carbonnier, N.Thuy Tran, A new strategy for simultaneous synthesis and anchorage of polymer monoliths in native pdms channels: towards an enrichment module for phosphopeptides, 31st International Symposium on MicroScale Bioseparations, Pudong Shanghai, China, April 2015

 11. Monica Araya-Farias, MyriamTaverna, Ichraf Ayed, Marion Woytasik, Cao Hong Ha, Fabien Bayle, Mohamed Guerrouache, Benjamin Carbonnier, N.Thuy Tran, Développement d'un dispositif miniaturisé pour la préconcentration de phosphopeptides, 11ème Congrès Francophone de l'AFSEP sur les sciences séparatives et les couplages, Paris, France, March 2015.

 12. Cao Hồng Hà, Lê Cộng Hòa, Nguyễn Văn Xuyến,Thiết lập cơ chế phản ứng oxy hóa Indigocamin bằng H2O2 đ­ược xúc tác bởi phức Fe(II) – Acrylamide - Tuyển tập các BCKH Hội nghị khoa học lần thứ 20 ĐHBK Hà Nội

 13. Cao Hồng Hà, Lê Cộng Hòa, Nguyễn Văn Xuyến,Ảnh hưởng của pH và B đến tốc độ phản ứng oxy hóa Lumomagnezon (Lm) bằng phức chất trong hệ H2O - Fe2+ - Lm - H2O2 - Tạp chí Hoá học

 14. Cao Hồng Hà, Lê Cộng Hòa, Nguyễn Văn Xuyến,Thiết lập cơ chế phản ứng oxi hóa Indigocarmine bằng H2O2 được xúc tác bởi phức Fe(II) – Acrylamide - Hội nghị khoa học lần thứ 20 Trường ĐHBK HN, Hà nội 2006, tiểu ban Công nghệ hóa vô cơ

 15. Nguyễn Vân Anh, Cao Hồng Hà, Nguyễn Văn Xuyến,Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến phản ứng phân hủy H2O2 xúc tác bằng phức chất của Fe(II) với EDTA, Hội nghị khoa học lần thứ 20 Trường ĐHBK HN, Hà nội 2006, tiểu ban Công nghệ hóa vô cơ

 16. Nguyễn Vân Anh, Cao Hồng Hà, Nguyễn Văn Xuyến,Tính chất xúc tác của phức chất giữa Fe2+ và Lumomagnezon (Lm) trong phản ứng phân hủy H2O2 - Hội nghị Hóa học toàn quốc lần thứ 4, tr 1, Hà nội 10/2003

 17. Nguyễn Vân Anh, Cao Hồng Hà, Nguyễn Văn Xuyến,Động học và cơ chế của phản ứng oxy hóa Lumomagnezon (Lm) bằng phức chất trong hệ H2O – Fe2+ - Lm – H2O2- Hội nghị Hóa học toàn quốc lần thứ 4, tr 1, Hà nội 10/2003

 18. Cao Hồng Hà, Nguyễn Vân Anh, Nguyễn Văn Xuyến, Lê Trọng Huyền,Tính hằng số tốc độ phản ứng giữa gốc tự do OH* và indigocamin (Ind) trên cơ sở lập trình Pascal - Hội nghị khoa học lần thứ 19, kỷ niệm 45 năm thành lập trường ĐHBK Hà nội 1956 - 2001. Phân ban Công nghệ hóa học,Hóa học Vô cơ

Các sách đã xuất bản:

Học viên cao học đang hướng dẫn:

Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn:

Các thông tin khác:

Đề tài:

 
You are here: Home Danh sách Cán bộ TS. Cao Hồng Hà