School of Chemical Engineering

 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

TS. Nguyễn Đức Trung

IMG 7424-3-2

Họ và tên: Nguyễn Đức Trung
Địa chỉ: Phòng 422-nhà C1
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Giới thiệu chung:

Tiến sĩ Nguyễn Đức Trung, tốt nghiệp Cử nhân Hóa học tại Khoa Hóa học, Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN năm 2013. Sau đó làm nghiên cứu sinh và nhận bằng Tíến Sĩ chuyên ngành Hóa Lý năm 2019 tại trường Đại học Arizona (Arizona State University), Hoa Kỳ. TS Nguyễn Đức Trung hiện đang công tác tại Bộ môn Hóa Lý từ 12/2019.
Nghiên cứu của TS tập trung vào tìm hiểu cấu trúc phân tử các phức chất của kim loại chuyển tiếp nhằm hỗ trợ cho các hướng nghiên cứu ứng dụng trong sinh học, môi trường và năng lượng. Hướng tiếp cận kết hợp giữa lý thuyết tính toán và thực nghiệm tổng hợp phức chất. Tính chất Hóa học và bản chất các phức chất được xác định cả mặt lý thuyết lẫn thực nghiệm, tạo cơ sở để tìm hiểu sâu hơn các hợp chất này trong nghiên cứu môi trường, sinh học và hóa học. Kiến thức này sẽ đóng góp vào các quá trình công nghiệp xử lý môi trường như khử độc nguồn nước, lọc tách, v..v.. Các kim loại chuyển tiếp 3d là đối tượng chính được nghiên cứu bởi các kim loại này khá phổ biến, có khả năng tạo thành nhiều loại phức chất khi kết hợp với các phối tử khác nhau.
Sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học được phát triển kiến thức cơ bản trong tổng hợp phức chất, làm quen với các phương pháp phổ thực nghiệm nghiên cứu cấu trúc phân tử, đồng thời được trang bị lý thuyết tính toán và lập trình máy tính. Đặc biệt, nghiên cứu lý thuyết (tính toán mô phỏng) còn cho sinh viên cơ hội học tập kỹ năng công nghệ máy tính (Computer Sciences) như viết các chương trình xử lý số liệu, khai thác các ngôn ngữ lập trình

I. Đào tạo
- 8/2014 – 5/2019: Nghiên cứu sinh tại trường Khoa học phân tử (School of Molecular Sciences) - Đại học Arizona (Arizona State University)
- 8/2008- 5/2013: Cử nhân Hoá học Chương trình tiên tiến liên kết với đại học Illinois, Hoa Kỳ tại Khoa Hóa học- Đại học Khoa học Tự Nhiên- ĐHQG Hà Nội

III. Hướng nghiên cứu
III.1. Nghiên cứu các phân tử kim loại chuyển tiếp
- Áp dụng dụng lý thuyết lượng tử nhằm nghiên cứu cấu trúc phân tử, bản chất liên kết hóa học và trạng thái điện tử của các phức chất kim loại chuyển tiếp
- Nghiên cứu ảnh hưởng của các phối tử trong việc hình thành liên kết Hóa học trong các phân tử phức chất, kết hợp giữa lý thuyết và thực nghiệm.
- Nghiên cứu mối quan hệ của cấu trúc phân tử các phức chất kim loại chuyển tiếp với khả năng phản ứng, xúc tác, huỳnh quang và các tính chất Hóa học khác.
- Tổng hợp và nghiên ứu tính chất các phức kim loại chuyển tiếp và sử dụng các thông tin nghiên cứu được cho các hướng nghiên cứu ứng dụng trong sinh học, môi trường và năng lượng.

III.2. Nghiên cứu xử lý chất thải gây ô nhiễm môi trường

- Tổng hợp và nghiên cứu tính chất các vật liệu tiềm năng trong xử lý chất thải hữu cơ khó phân huỷ

- Thiết kế các vật liệu cấu trúc vật liệu tiên tiến xử lý các kim loại nặng tồn trữ trong nước thải công nghiệp, sinh hoạt, ….

IV. Công bố khoa học

1. Nguyen, D.-T., Steimle, T., Linton, C., & Cheng, L. (2019). Optical Stark and Zeeman Spectroscopy of Thorium Fluoride (ThF) and Thorium Chloride (ThCl). The Journal of Physical Chemistry A, 123(7), 1423–1433.

2. Kozyryev, I., Steimle, T. C., Yu, P., Nguyen, D.-T., & Doyle, J. M. (2019). Determination of CaOH and CaOCH 3 vibrational branching ratios for direct laser cooling and trapping. New Journal of Physics, 21(5), 052002.

3. Le, A. T., Nakhate, S. G., Nguyen, D. T., Steimle, T. C., & Heaven, M. C. (2019). Characterization of gas-phase thorium nitride. Journal of Chemical Physics, 150(14), 144304. https://doi.org/10.1063/1.5089136

4. Nguyen, D. T., Steimle, T. C., Kozyryev, I., Huang, M., & McCoy, A. B. (2018). Fluorescence branching ratios and magnetic tuning of the visible spectrum of SrOH. Journal of Molecular Spectroscopy, 347, 7–18.

5. Lim, J., Almond, J. R., Tarbutt, M. R., Nguyen, D. T., & Steimle, T. C. (2017). The [557]-X2Σ+ and [561]-X2Σ+ bands of ytterbium fluoride,174YbF. Journal of Molecular Spectroscopy, 338, 81–90.

V. Hội thảo

1. Stark and Zeeman Effect in the [18.5]2Δ3/2-X2Δ3/2 Transition of Thorium Monofluoride, The 73rd International Symposium on Molecular Spectroscopy, 6/2018

2. High Resolution Spectroscopy of the [18.2]1.5-X2Δ3/2 Transition of Thorium Monochloride, ThCl, The 73rd International Symposium on Molecular Spectroscopy, 6/2018

3. Laboratory Measurements Relevant to Exoplanet Detection: Zeeman Spectroscopy of VO, The 64th Pacific Conference on Spectroscopy and Dynamics, 1/2017

4. Molecular Beam Optical Zeeman Spectroscopy of Vanadium Monoxide, VO, The 71st International Symposium on Molecular Spectroscopy, 6/2016 

5. The Optical Spectrum of SrOH: Re-Visited Zeeman Effect, High-Resolution Spectroscopy and Franck-Condon Factors. The 70th International Symposium on Molecular Spectroscopy, 6/2015

 
You are here: Home Danh sách Cán bộ TS. Nguyễn Đức Trung