School of Chemical Engineering

 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

TS. Trần Vân Anh

Tran-Van-Anh

Họ và tên: Trần Vân Anh

Địa chỉ: Phòng 422 - nhà C1

E.mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Tel: 04.38680109 ; Fax:04.38680070 

Giảng dạy môn: Hóa lý 1, Hóa lý 2

 

Hướng nghiên cứu

 • - Tính toán trao đổi spin electron trong gốc tự do kép
 • - Nghiên cứu phản ứng nội phân tử trong gốc tự do kép. Phương pháp đo - cộng hưởng từ electron.

Các kết quả nghiên cứu công bố gần đây:

 1. A.I. Kokorin, V. A. Tran, K. Rasmussen, G. Grampp - Effects of Solvent Nature on Spin Exchange in Rigid Nitroxide Biradicals - Applied. Magnetic Resonance

 2. V. A. Tran, K. Rasmussen, G. Grampp, A.I. Kokorin. - The Solvent Effect on Spin Exchange in Long-Chain Nitroxide Biradicals - Applied Magnetic Resonance

 3. V. A. Tran, K. Rasmussen, G. Grampp, A.I. Kokorin. - Solvent Effects on the Intramolecular Spin Exchange in Biradicals at Room Temperature - Molecular Physics

 4. V. A. Tran, K. Rasmussen, G. Grampp - Intramolecularin Exchange in Bi-, Tri- and Tetra- Nitroxide Radicals - “6th Meeting of the European Federation of EPR Groups, 5-8 September 2006, Madrid, Spain.

 5. V. A. Tran, K. Rasmussen, G. Grampp - Investigation of the Solvent Effects on the Intramolecular  Spin Exchange in Nitroxide Biradicals - “The 40th Annual International Meeting of the Electron Spin Resonance Group of the Royal Chemical Society",  23-29 March 2007, Oxford, England

 6. V. A. Tran, K. Rasmussen, G. Grampp - Solvent effects on the ntramolecular spin exchange in nitroxide biradicals - Bunsentagung 2007”, 17-19 May 2007, Graz, Austria

 7. G. Grampp, B. Mladenova, V. A. Tran and D. Kattnig - ESR-Spectroscopy in Ionic Liquids: Investigations on the Dynamics and Kinetics of Organic Radicals - “XVII EuCheMS Conference on Organometallic Chemistry”, 1-6 September 2007, Sofia, Bulgaria

 8. V. A. Tran, K. Rasmussen, G. Grampp - Intramolecular Spin Exchange in Nitroxide Biradicals studied by ESR Spectroscopy - “XXII International EPR Seminar”, May 30 - June 2, 2007, Kočovce, Slovak Republic

Các sách đã xuất bản: Không có

Học viên cao học đang hướng dẫn: Không có

Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn: Không có

Các thông tin khác: Không có

 
You are here: Home Danh sách Cán bộ TS. Trần Vân Anh