School of Chemical Engineering

 • Create an account
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.
Display # 
# Web Link Hits
1   Link   Bộ Giáo dục và Đào tạo
Bộ Giáo dục và Đào tạo
447
2   Link   Văn bản pháp qui và thông tin điều hành
Văn bản pháp qui và thông tin điều hành liên quan đến Giáo dục và Đào tạo
417
3   Link   Điện thoai
0988669462
432
4   Link   Email
son.phamtruong@hust.edu.vn
368
5   Link   Hướng nghiên cứu trong 5 năm gần đây
Xúc tác dị thể cho các quá trình chế biến dầu khí
+ Quá trình cracking xúc tác tầng sôi (FCC)
+ Quá trình Alkyl hóa
+ Quá trình hydrodesulfur ( HDS)
Tổng hợp nhiên liệu biodiesel từ các nguyên liệu khâc nhau
421
You are here: Home Weblink Các liên kết trong ngành giáo dục