School of Chemical Engineering

 • Create an account
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

Contact

 MAIN OFFICE
' +84-24 3868 0070
È +84-91  968 0070
*  sce@hust.edu.vn
---
STUDENT SUPPORT
' +84-24 3869 2300
È +84-86   869 2300
---
RESEARCH CENTRE
---
---
   

DS đoàn Olympic Hóa học sinh viên Toàn quốc lần thứ VII

Danh sách đoàn Olympic Hóa học sinh viên Toàn quốc lần thứ VII

TT
Họ và tên
Thông tin chung
 1
ThS. Lê Trọng Huyền
Trưởng đoàn
098.365.44.36
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 2
TS. Trần Thị Thúy
Phó trưởng đoàn
097.712.06.02
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 3
Phạm Mạnh Thắng
Ngày sinh: 18/01/1990
Số đi động: 0948393899
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 4
Nguyễn Văn Đại
Ngày sinh: 20/08/1991
Số đi động:0987566984
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 5
Nguyễn Huy Tú
Ngày sinh: 02/04/1990
Số đi động: 01689934623
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 6
Ngô Anh Bình
Ngày sinh: 12/08/1993
Số đi động: 01668060193
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 7
Trần Anh Dũng
Ngày sinh: 04/03/1992
Số đi động: 0987673173
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 
You are here: Home News Olympic Hóa học SV BKHN 2012 DS đoàn Olympic Hóa học sinh viên Toàn quốc lần thứ VII