School of Chemical Engineering

 • Create an account
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

Lastest News

Contact

 MAIN OFFICE
' +84-24 3868 0070
È +84-91  968 0070
*  sce@hust.edu.vn
---
STUDENT SUPPORT
' +84-24 3869 2300
È +84-86   869 2300
---
RESEARCH CENTRE
---
---
   

THÔNG BÁO SỐ 2 - KHỞI ĐỘNG CUỘC THI OLYMPIC HÓA HỌC SINH VIÊN TOÀN QUỐC LẦN THỨ XI

- Vòng 1: Các sinh viên thi lý thuyết với nội dung thuộc phần Hóa Vô cơ và đại cương.

Nội dung:

1. Cấu tạo chất: Cấu tạo nguyên tử, bảng tuần hoàn, các thuyết liên kết hóa học;

2. Nhiệt động hóa học: Nhiệt hóa học, chiều phản ứng, cân bằng hóa học, cân bằng pha;

3. Điện hóa: Cấu tạo pin, các phản ứng xảy ra trong pin, chiều phản ứng oxy hóa-khử;

4. Động hóa học: Tốc độ phản ứng, các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng, bậc phản ứng, cơ chế phản ứng;

5. Phức chất: Tên phức chất, các thuyết liên kết hóa học trong phức chất: VB, trường tinh thể, hằng số cân bằng trong phức chất, hằng số bền tổng và bền từng nấc.

- Vòng 2 : Các sinh viên được chọn lựa sau vòng 1 sẽ được hướng dẫn ôn tập để dự thi tiếp vòng 2.

- Vòng 3 : Các sinh viên sau khi vượt qua vòng 2 với kết quả cao sẽ được lựa chọn để trao giải cấp Trường và ôn tập để chuẩn bị thi cấp Quốc gia.

Để đăng ký dự thi, các bạn sinh viên đăng ký theo link dưới đây:

 https://forms.office.com/r/059P0pfZRg


 
You are here: Home News Announcement THÔNG BÁO SỐ 2 - KHỞI ĐỘNG CUỘC THI OLYMPIC HÓA HỌC SINH VIÊN TOÀN QUỐC LẦN THỨ XI