School of Chemical Engineering

 • Create an account
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

Lastest News

Contact

 MAIN OFFICE
' +84-24 3868 0070
È +84-91  968 0070
*  sce@hust.edu.vn
---
STUDENT SUPPORT
' +84-24 3869 2300
È +84-86   869 2300
---
RESEARCH CENTRE
---
---
   

Liên hoan Văn nghệ Công Đoàn 2019

5Đầy cảm xúc với Liên hoan văn nghệ công đoàn Trường Đại học Bách Khoa Hà nội 2019. Viện Kỹ thuật Hoá học với 3 tiết mục tham gia đã xuất sắc đạt:

Giải A Đơn ca.
Giải A Hợp ca.
Giải A Hợp xướng.
Giải Nhất toàn đoàn.

Thành công của chương trình ghi nhận những đóng góp to lớn, sự tham gia nhiệt tình của tất cả các thầy cô, các em sinh viên cùng với sự ủng hộ, hỗ trợ của Công đoàn, Ban lãnh đạo Viện Kỹ thuật Hóa học.

Xin được chúc mừng thành công và trân trọng cảm ơn tất cả các cá nhân và tập thể đã tham gia Liên hoan văn nghệ Công đoàn 2019.

6 7

1 2

3 4

 
 
You are here: Home News Liên hoan Văn nghệ Công Đoàn 2019