School of Chemical Engineering

 • Create an account
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

Contact

 MAIN OFFICE
' +84-24 3868 0070
È +84-91  968 0070
*  sce@hust.edu.vn
---
STUDENT SUPPORT
' +84-24 3869 2300
È +84-86   869 2300
---
RESEARCH CENTRE
---
---
   

Quy định - Biểu mẫu

Quy trình - Biểu mẫu của các đơn vị theo chuẩn ISO

   
 

KHỐI PHÒNG BAN

1. Ban Quản lý Công trình

2. Ban Xây dựng và Quản lý dự án

3. Nhà xuất bản BK

4. Phòng CTCT và CTSV

5. Phòng Đào tạo Đại học

6. Phòng Hành chính tổng hợp

7. Phòng Hợp tác Quốc tế (cập nhật 24/9/2011)

8. Phòng Kế hoạch tài vụ

9. Phòng Khoa học Công nghệ

10. Phòng Quản trị

11. Phòng Thiết bị

12. Phòng Tổ chức cán bộ

13. Thư viện Tạ Quang Bửu

14. Trung tâm Đảm bảo chất lượng

15. Trung tâm đào tạo tài năng

16. Trung tâm mạng Thông tin

17. Trung tâm Ngoại ngữ

18. Trung tâm phục vụ Bách Khoa

19. Trung tâm Ký túc xá

20. Trung tâm Y tế

21. Ban Quản lý các tòa nhà cao tầng

22. Trung tâm thể thao văn hóa
 

KHỐI KHOA - VIỆN

1.Viện đào tạo Quốc tế (SIE)

2. Viện Đào tạo sau đại học

3. Khoa Đại học Tại chức

4. Khoa Công nghệ Dệt may và Thời Trang

5. Viện Kỹ thuật Hóa học

6. Viện Điện

7. Viện Điện tử viễn thông

8. Khoa Giáo dục quốc phòng

9. Khoa Giáo dục thể chất

10. Khoa KH-CN Vật liệu

11. Khoa Kinh tế Quản lý

12.Khoa Lý luận chính trị

13. Khoa Ngoại ngữ

14. Khoa Sư phạm kỹ thuật

15. Khoa Toán-Tin ứng dụng

16. Viện CN Thông tin - Truyền thông

17. Viện CNSH-CNTP

18. Viện cơ khí

19. Viện cơ khí động lực

20. Viện AiST

21. Viện ITIMS

22. Viện KH và CN Môi trường

23. Viện KH và CN Nhiệt lạnh

24. Viện KT Hạt nhân và VL MT

25. Viện Vật lý kỹ thuật

 
You are here: Home Introduction iso9001:2008