School of Chemical Engineering

 • Create an account
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

khảo sát chương trình đào tạo

Mời Anh (Chị) góp ý xây dựng chương trình đào tạo

https://forms.office.com/r/vjUZVv3z8J (Link khảo sát dành cho sinh viên)

https://forms.office.com/r/Aq4xjW45vF (Link khảo sát danh cho cựu sinh viên)

https://forms.office.com/r/u0BciGCYij (Link khoả sát dành cho nhà tuyển dụng)

 

 
You are here: Home Departments Printing Technology khảo sát chương trình đào tạo