School of Chemical Engineering

 • Create an account
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

Nghiên cứu khoa học

 

Thông tin và số liệu nổi bật

Số lượng cán bộ có học hàm GS, PGS

02

Số lượng cán bộ có học vị TS (không kể GS, PGS)

07

Số lượng cán bộ có học vị thạc sĩ

06

Số lượng phòng thí nghiệm

05

Mục đích nghiên cứu của Bộ môn

Nghiên cứu ứng dụng

1.      Thông tin nghiên cứu

Lĩnh vực nghiên cứu

Hướng nghiên cứu tiêu biểu của Khoa/ Viện/ Trung tâm (không quá 5 lĩnh vực mạnh nhất và đặc thù nhất)

- Phân tách các hệ phức tạp (nhiều pha, nhiều cấu tử)

- Tách chiết và tinh chế các hợp chất thiên nhiên

- Mô phỏng các quá trình

- Kỹ thuật màng

- Công nghệ nano, xử lý nước thải

Thế mạnh nghiên cứu

Một số chương trình/dự án.đề tài nghiên cứu đặc biệt đã từng thực hiện (không quá 5 đề tài)

-    Đề tài cấp Nhà nước KC06-17CN: Nghiên cứu áp dụng các giải pháp kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng và hiệu suất thu hồi cồn phục vụ xuất khẩu.

-    Dự án SXTN cấp Nhà nước (KC06): Hoàn thiện công nghệ, thiết bị và xây dựng dây chuyền sản xuất rượu đặc sản truyền thống năng suất 3 triệu lít / năm.

-    Nghị định thư hợp tác CHLB Đức: Ứng dụng nano titan di oxide làm xúc tác quang hóa để xử lý nước thải công nghiệp tại Việt Nam (2012 - 2014).

-    Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu công nghệ và tính toán, thiết kế, chế tạo hệ thống thiết bị trích ly có sự hỗ trợ của sóng siêu âm để tách polyphenol từ lá chè xanh thứ, phế phẩm.

-  Dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ: Hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất một số sản phẩm thực phẩm chức năng chứa hoạt chất Stevozit có tác dụng hỗ trợ bênh nhân tiểu đường từ cây cỏ ngọt Việt nam.

Danh sách các phòng thí nghiệm nghiên cứu

-    Phòng 105 - C4: Phòng thí nghiệm thủy lực.

-    Phòng 106 - C4: Phòng thí nghiệm thủy cơ.

-    Phòng 107 - C4: Phòng thí nghiệm truyền nhiệt và chuyển khối.

-    Phòng 110 - C4: Phòng thí nghiệm truyền nhiệt

-    Phòng 303 - C3: Phòng thí nghiệm ứng dụng tin học trong CNHH 

Tầm nhìn/Mục tiêu chiến lược trong hoạt động nghiên cứu

Nghiên cứu các kỹ thuật phân tách và tinh chế hiện đại theo định hướng tập trung giải quyết các vấn đề cấp bách trong ngành Công nghệ Hóa học, Thực phẩm và bảo vệ Môi trường. Ưu tiên nghiên cứu các kỹ thuật tích hợp nhiều phương pháp phân tách và tinh chế vào một quá trình. Giải quyết các nhiệm vụ nghiên cứu một cách toàn diện: từ nghiên cứu lý thuyết, triển khai khảo sát thực nghiệm, lập mô hình quá trình, mô phỏng quá trình, tối ưu hóa và chuyển qui mô, tiến tới mục đích thực hiện nhiệm vụ chuyển giao công nghệ và ứng dụng trong sản xuất.

Các chuyên gia đầu ngành

-    GS. TSKH Nguyễn Bin

-    GS. TS Nguyễn Hữu Tùng

-    GS.TS Phạm Văn Thiêm

Thành tựu nghiên cứu

·         Số lượng patent, giấy chứng nhận quyền sở hữu trí tuệ: 01 (Quy trình thu hồi rượu etylic từ hỗn hợp cồn đầu).

·         Số lượng các bài báo khoa học công bố quốc tế (ISI): 22

·         Các thành tựu khác: chuyển giao công nghệ cho Công ty Cồn rượu Thanh Ba (Phú Thọ), Công ty CP Khoáng sản Bắc Cạn

Đối tác

Các đơn vị/ doanh nghiệp đối tác trong và ngoài nước.

Trong nước:

-  Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Viện Hóa, Viện hóa học các hợp chất thiên nhiên, Viện KH Vật liệu)

- Công ty thiết kế hóa chất CECO

- Công ty Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc, Công ty Đạm Ninh Bình

Ngoài nước:

-          Trường đại học tổng hợp kỹ thuật Dresden, CHLB Đức

-          Trường đại học kỹ thuật Kaiseslautern, CHLB Đức

-          Trường đại học tổng hợp kỹ thuật kỹ thuật Berlin, CHLB Đức

-          Trường đại học kỹ thuật Menđeleep, CHLB Nga

-          Cơ quan trao đổi hàn lâm Đức (DAAD)

Các thông tin khác

 

$12.      Liên hệ

Liên hệ

Địa chỉ

Phòng 109, nhà C4, trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Điện thoại

(04).3868.0121

Fax

 

Webiste

 http://chemeng.hut.edu.vn/index.php/vi/bomon/qttb

 
You are here: Home Researches and Tech. transfer