School of Chemical Engineering

 • Create an account
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

News

TS. PHẠM TRƯỜNG SƠN

Chức danh khoa học: Tiến sỹ Hóa học

Điện thoại: 0988669462

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 HƯỚNG NGHIÊN CỨU CHÍNH TRONG 5 NĂM GẦN ĐÂY

Xúc tác dị thể cho các quá trình chế biến dầu khí

+Xúc tác cho quá trình cracking xúc tác tầng sôi ( FCC)

+ Xúc tác cho quá trình Alkyl hóa

+ Xúc tác cho quá trình hydrodesulfur ( HDS)

Xúc tác dị thể cho các quá trình tổng hợp hữu cơ

+Tổng hợp nhiên liệu biodiesel từ các nguồn nguyên liệu khác nhau

+ Tổng hợp chất hoạt động bề mặt Butyndiol 1,4

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ HOẶC ĐĂNG KÝ 10 NĂM GẦN ĐÂY

-  Phạm Trường Sơn, Lê Văn Hiếu, Đào Văn Tường;  Nghiên cứu và điều chê zeolit Y có tỷ số Si/A/ cao từ nhôm phế thải; Tạp chí Hóa học và Ứng dụng; Số 5 (65).

- Phạm Trường Sơn, Lê Văn Hiếu, Đào Văn Tường; Nghiên cứu tính chất của zeolit tổng hợp từ nhôm phế thải cho phản ứng cracking n-octan; Tạp chí Hóa học và Ứng dụng; Số 10 ( 70).

- Phạm Trường Sơn, Lê Văn Hiếu, Đào Văn Tường; Nghiên cứu tổng hợp zeolít siêu bền; Tạp chí Hóa học và Ứng dụng; Số 8 (68).

- Phạm Trường Sơn, Lê Văn Hiếu, Đào Văn Tường; Nghiên cứu tổng hợp zeolit có kích thước nanomét từ Silica; Hội nghị Xúc tác và Hấp phụ lấn thứ IV, NXB Đại học Quốc gia Hà nội.

- Đào Quốc Tùy, Kiều Việt Long, Phạm Trường Sơn, Võ Hồng Phương, Đàp Văn Tường, Nguyễn Phúc Hải; Nghiên cứu tổng hợp biodiesel đi từ dầu bông với xúc tác supeaxid rắn trên thiết bị pha hơi ở áp suất khí quyển; Tạp chí Hóa học và Ứng dụng; Số 7 (91).

- Phạm Trường Sơn, Lê Văn Hiếu, Võ Hồng Phương, Đào Văn Tường; Nghiên cứu phản ứng crácking n-octan trên xúc tác với các chất nền caolin Phú thọ, oxit nhôm hoạt tính và oxit silíc; Tạp chí Hóa học và Ứng dụng; Số 15 (99).

 
You are here: Home Faculty & Staff TS. PHẠM TRƯỜNG SƠN