School of Chemical Engineering

 • Create an account
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

News

Eng. Phan Thi To NGA

phan-to-ngaHọ và tên: Phan Thị Tố Nga

Chức danh khoa học: giảng viên

Chức vụ hành chính: NCS tại Australia

Điện thoại: 0983.668.569

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Website:

Giảng dạy môn:

 

Hướng nghiên cứu chính trong 5 năm gần đây

 

Đề tài/dự án nghiên cứu tham gia thực hiện trong 5 năm gần đây

 

Kết quả nghiên cứu đã được công bố hoặc đăng ký trong 10 năm gần đây

 

 
You are here: Home Faculty & Staff Eng. Phan Thi To NGA