School of Chemical Engineering

 • Create an account
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

News

TS. Nguyễn Anh Vũ

Họ và tên: Nguyễn Anh Vũ

Địa chỉ nơi làm việc: Phòng      nhà C4

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Tel: 04 3. 868 3098; Fax: 04 3. 868 3098

 Các môn giảng dạy:

Hướng nghiên cứu:
Các công trình NC đã công bố:
Các bài báo quốc tế (ISI articles):

Các bài báo trong nước:

Các hội nghị trong nước:

Các sách đã xuất bản:
Học viên cao học đang hướng dẫn:
Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn: không có
Các đề tài đã và đang thực hiện:

Các thông tin khác (nếu có):

 
You are here: Home Faculty & Staff TS. Nguyễn Anh Vũ