School of Chemical Engineering

 • Create an account
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

Thông tin đào tạo

Từ năm học 2010-2011, trường ĐHBK Hà Nội tiến hành giảng dạy theo chương trình mới có tên: Chương trình cử nhân Kỹ thuật In và truyền thông & Chương trình kỹ sư Kỹ thuật In và Truyền thông

Mục tiêu của hai chương trình này là trang bị cho người tốt nghiệp:

(1)   Kiến thức cơ sở chuyên môn vững chắc để thích ứng tốt với những công việc khác nhau trong lĩnh vực rộng của ngành in truyền thông

(2)   Kỹ năng chuyên nghiệp và phẩm chất cá nhân cần thiết để thành công trong nghề nghiệp

(3) Kỹ năng xã hội cần thiết để làm việc hiệu quả trong nhóm đa ngành và trong môi trường quốc tế

(4)   Năng lực tham gia xây dựng và phát triển ý tưởng sản phẩm, qui trình và thiết bị sản xuất, vận hành và khai thác hệ thống sản xuất, nhận biết và giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tiễn

Sau khi tốt nghiệp, Cử nhân Kỹ thuật In và Truyền thông của Trường ĐHBK Hà Nội phải có được:

1. Kiến thức cơ sở chuyên môn vững chắc để thích ứng tốt với những công việc khác nhau trong lĩnh vực rộng của ngành In truyền thông

1.1   Khả năng áp dụng kiến thức cơ sở toán, vật lý, hoá học, tin học, quản trị, đồ hoạ và cơ khí để mô tả, tính toán các hệ thống thiết bị, qui trình công nghệ và các sản phẩm in truyền thông.

1.2   Khả năng áp dụng kiến thức cơ sở kỹ thuật về máy tính, phục chế in, điều khiển tự động để nghiên cứu và phân tích các hệ thống thiết bị, quá trình sản xuất các sản phẩm in truyền thông.

1.3   Khả năng áp dụng kiến thức kỹ thuật về đồ hoạ truyền thông và thiết kế in, công nghệ và thiết bị in, vận hành và quản lý quá trình sản xuất in, kết hợp với khả năng khai thác các phương tiện hiện đại để thiết kế các sản phẩm truyền thông và các giải pháp và qui trình công nghệ để chế tạo các sản phẩm đó.

2.     Kỹ năng chuyên nghiệp và phẩm chất cá nhân cần thiết để thành công trong nghề nghiệp:

2.1   Lập luận phân tích và giải quyết vấn đề kỹ thuật

2.2   Khả năng thử nghiệm, nghiên cứu và khám phá tri thức

2.3   Tư duy hệ thống và tư duy phê bình

2.4   Tính năng động, sáng tạo và nghiêm túc

2.5   Đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp

2.6   Hiểu biết các vấn đề đương đại và ý thức học suốt đời

3. Kỹ năng xã hội cần thiết để làm việc hiệu quả trong nhóm đa ngành và trong môi trường quốc tế:

3.1   Kỹ năng tổ chức và làm việc theo nhóm (đa ngành)

3.2   Kỹ năng giao tiếp hiệu quả thông qua viết, thuyết trình, thảo luận, đàm phán, làm chủ tình huống, sử dụng hiệu quả các công cụ và phương tiện hiện đại.

3.3   Kỹ năng sử dụng tiếng Anh hiệu quả trong công việc, đạt điểm TOEIC ≥ 450.

4. Năng lực tham gia xây dựng và phát triển ý tưởng sản phẩm, qui trình và thiết bị sản xuất, vận hành và khai thác hệ thống SX, nhận biết và giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tiễn

4.1   Nhận thức về mối liên hệ mật thiết giữa giải pháp kỹ thuật với các yếu tố kinh tế, xã hội và môi trường trong thế giới toàn cầu hóa

4.2   Năng lực nhận biết và hình thành các phương án giải quyết vấn đề

4.3 Năng lực tham gia thiết kế hệ thống sản xuất, đề ra các giải pháp kỹ thuật

4.4 Năng lực tham gia thực thi triển khai hệ thống thiết kế và sản xuất sản phẩm truyền thông như sản phẩm in truyền thống, các sản phẩm truyền thông điện tử

4.5 Năng lực vận hành, khai thác hệ thống sản xuất.

Sau khi tốt nghiệp, Kỹ sư ngành Kỹ thuật In và Truyền thông của Trường ĐHBK Hà Nội phải có được kiến thức cơ sở chuyên môn vững chắc:

Cơ sở khoa học toán, vật lý, hoá học, tin học, quản trị, đồ hoạ và cơ khí để tiếp cận, mô tả và tính toán các hệ thống thiết bị, qui trình công nghệ và các sản phẩm in truyền thông.

Cơ sở kỹ thuật về máy tính, phục chế in, điều khiển tự động để nghiên cứu và phân tích các hệ thống thiết bị, quá trình sản xuất các sản phẩm in truyền thông, tiếp cận và nắm bắt các công nghệ in tiên tiến.

Kiến thức kỹ thuật về đồ hoạ truyền thông và thiết kế in, công nghệ và thiết bị in, vận hành và quản lý quá trình sản xuất in, kết hợp với khả năng khai thác các phương tiện hiện đại để thiết kế các sản phẩm truyền thông và các giải pháp và qui trình công nghệ để chế tạo các sản phẩm đó, đánh giá cht lượng quá trình sn xut và sn phm.

Kiến thức về quản lý, kiểm soát quá trình, thiết kế cơ sở sản xuất để có thể điều hành, quản lý, tổ chức và xây dựng một cơ sở sản xuất in truyền thông hiện đại

 

Ngoài ra, Kỹ sư ngành Kỹ thuật In và Truyền thông phải có kỹ năng nghề nghiệp và phẩm chất cá nhân cần thiết:

(1) Khả năng tham gia thiết kế sản phẩm và hệ thống sản xuất, đề ra giải pháp kỹ thuật

(2) Khả năng triển khai hệ thống thiết kế và sản xuất sản phẩm truyền thông như sản phẩm in truyền thống, các sản phẩm truyền thông điện tử

(3) Khả năng tổ chức, điều hành và quản lý hệ thống thiết kế, hệ thống sản xuất. Đánh giá và điều chỉnh hệ thống sản xuất

(4) Sử dụng tiếng Anh hiệu quả trong công việc, đạt điểm TOEIC ≥ 450 và sử dụng các công cụ và phương tiện hiện đại hỗ trợ trong ngành in và truyền thông

(5) Có đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp, có tác phong công nghiệp và khả năng làm việc theo nhóm, có ý thức học tập và nghiên cứu.

(6) Có phương pháp làm việc khoa học, kh năng nhận biết, lập luận phân tích và giải quyết vấn đề kỹ thuật, thử nghiệm, nghiên cứu

 
You are here: Home Training Training