School of Chemical Engineering

 • Create an account
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

NCKH & CGCN

Các hướng nghiên cứu hiện tại

Ver. Eng.
- Nghiên cứu quá trình phân tán và ổn định phân tán các hệ keo; ứng dụng các kết quả nghiên cứu đạt được vào chế tạo sản xuất một số vật liệu ngành in

- Nghiên cứu chế tạo các vật liệu được biến tính bề mặt theo chức năng sử dụng

- Nghiên cứu phân tách loại bỏ những tạp chất để nâng cao chất lượng mực in gốc nước

 
 

Research

Ver. Eng.
   
You are here: Home Researches and technology transfer