School of Chemical Engineering

 • Create an account
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

Assoc. Prof. Tran Van THANG

TVThang


Name: Assoc.Prof.Dr. Thang Tran Van

Add: Room 203 – C4-5, HUST

Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Tel : + 3 8 68 37 97

Fax : + 3 8 68 26 10

Courses:

 • - Course 1: Background of Printing factory design

  Course 2: Literature of image reproduction

Research fields:

 • - Field 1Research and development of technology and equipment to optimize the process technology and equipment in production testing and deployment in the industry.
 • - Field 2Applied systems theory approach of chemical engineering and experimental models in research and development of chemical technology.
 • - Field 3: Technology deployment in the production of inks for the printing method, the product in different packaging, in advertising ...
 • Field 4Study the technology methods and equipment to treat industrial wastewater.

Publications

1. Các biện pháp tăng c­ường quá trình thu hồi H2S ở nhà máy phân đạm. Tạp chí Công nghiệp Hoá chất - Tổng cục Hoá chất, Tập 6 (77), Tháng 12-1984.
2. Mô hình vật lý quá trình hấp thụ để tinh chế một hỗn hợp khí. Tạp chí Hội nghị Khoa học ĐHBK Hà Nội-1984.
3. ảnh h­ưởng của các chất hoá học trong việc nuôi trồng tảo Spirulina platensis bằng nư­ớc thải của nhà máy phân đạm Hà Bắc. Thông báo khoa học của các tr­ờng Đại học - Chuyên đề Hoá học-1990.
4. Nghiên cứu về giảm thiểu n­ước thải công nghiệp tại nhà máy Dụng cụ cơ khí xuất khẩu Hà Nội. Tuyển tập báo cáo tại Hội nghị tổng kết Đề tài khảo sát ô nhiễm do n­ớc thải công nghiệp trên địa bàn Hà Nội - Trung tâm thông tin t­ liệu Quốc gia - Hà nội 1994.
5. Nghiên cứu xử lý n­ớc thải phân xư­ởng mạ điện bằng mô tả thống kê. Tuyển tập các Báo cáo toàn văn Hội nghị toàn quốc các đề tài NCKH cơ bản trong lĩnh vực Hoá lý và Hoá lý thuyết – 2000.
6. Nghiên cứu ảnh h­ởng của các chất phụ gia trong hiện bản in PS. Tạp chí Nội san Kỹ thuật in, Số 6-2000.
7. Nghiên cứu khử Cr6+ trong xử lý n­ước thải phân xư­ởng mạ điện tại Công ty Dụng cụ cơ khí xuất khẩu Hà Nội. Tạp chí Hoá học, Số 1-2001.
8. Nghiên cứu xử lý Cr6+ trong n­ước thải mạ điện bằng mô hình vật lý. Tuyển tập Công trình khoa học tr­ờng ĐHBK Hà Nội, lần thứ 19 -Phân ban Hoá học: Hoá Vô cơ, Quyển 1 - 2001.
9. Nghiên cứu xử lý Cr6+ trong n­ớc thải của quá trình mạ điện bằng mô hình vật lý tại Công ty DCCK xuất khẩu Hà Nội. Tuyển tập các Báo cáo

10. Aqueous dispersions of dry pigments used in production process of colored resin particles, Proceedings- RSCE conference, Hội nghị Hóa học Quốc tế tổ chức tại Hà Nội, NXB Khoa học & Kỹ thuật HN, 330-334, 2005

11. Colored fine particles used for water based ink-jet inks, Proceedings- PFM conference, University of Manchester, UK., P01, 2006

12. Mô hình vật lý mô tả tốc độ kết tinh, Hội nghị khoa học lần thứ 20-Đại học Bách khoa Hà Nội, tháng 10/2006, NXB ĐHBK Hà Nội 2006,153-155,2006

13. Mô hình vật lý mô tả quá trình hấp phụ Metyl da cam bằng than hoạt tính, Hội nghị Khoa học lần thứ 20-Đại học Bách khoa Hà Nội, tháng 10/2006, NXB ĐHBK Hà Nội 2006, 321-324, 2006

14. Nghiên cứu và khảo sát ảnh hưởng của thời gian lộ sang đến chất lượng bản in Flexo Photopolyme, Hội nghị Khoa học lần thứ 20-Đại học Bách khoa Hà Nội, tháng 10/2006, NXB ĐHBK Hà Nội 2006, 183-186, 2006

15. Quy hoạch thực nghiệm trong các quá trình hóa lý, Tuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa học Công nghệ lần thứ XV, quyển 3, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, Quyển 3, 82-89, 2006

16. Quan hệ giữa cấu trúc công nghệ và động học hình thức của các quá trình hóa lý, Tuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa học Công nghệ lần thứ XV, quyển 3, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội Quyển 3, 108-112, 2006

17. Quan hệ giữa ba thể loại mô hình mô tả quá trình hóa lý. Tuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa học Công nghệ lần thứ XV, quyển 3, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, Quyển 3, 149-153, 2006

18. Cấu trúc tập hợp hạt BaSO4 kết tinh, Tạp chí Khoa học và công nghệ, tập 45-số 1B-2007, 343-351, 2007

19. Xác định các thông số công nghệ sản xuất mực in gốc nước bằng mô tả thống kê, Tạp chí In và truyền thong, 53-55, 2007

20. Nghiên cứu sản xuất chất tẩy rửa mực UV, Tạp chí Hóa học T.46 (5A), tháng11/2008,312-317, 2008

21. Nghiên cứu các chất phụ gia cho dung dịch hiện bản in tráng sẵn, Hóa học và Ứng dụng Số 8 (80)/2008,31-33,2008

22. Nâng cao trị số octan của xăng MO90, MO92 bằng phụ gia MMT và Etanol, Tạp chí Hóa học T.47(2A), tháng 4/2009, 398-343, 2009

23. Effect of the thickness of the polymer layer covering the pigment particles on their aqueous dispersion stability, Proceedings of The 2nd Regional Conference on Chemical Engineering, 23-24/10/2009, Hochiminh City, Vietnam, 171-176, 2009

24. Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến độ bám dính của mực in gốc nước in trên vật liệu màng mỏng, Tạp chí Hóa học, T.49, Số 2ABC-2011, 2011

25. Nghiên cứu quá trình nghiền mực in gốc nước dùng máy nghiền bi ướt bằng mô hình vật lý,

Tạp chí Hóa học, T.49, Số 2ABC-2011, 2011

Books

1. Giáo trình Cơ sở tính toán và thiết kế thiết bị hóa chất. NXB Khoa Đại học tại chức Bách khoa - 1972.
2.Bài giảng Lý thuyết quá trình chụp ảnh. NXB ĐHBK Hà Nội, 1999.
3. Giáo trình Công nghệ gia công sau in. NXB Khoa học và Kỹ thuật, 2003.
4. Giáo trình Cơ sở thiết kế xí nghiệp in. NXB Khoa học và Kỹ thuật , 2007.

Phd students

1. Nguyễn Đình Thống. Đề tài: Nghiên cứu nâng cao trị số octan của xăng bằng các phụ gia không chì và ứng dụng dưới dạng thương phẩm. Thời gian thực hiện: 2010-2013.

2. Nguyễn Quang Hưng. Đề tài: Ổn định phân tán và chức năng hóa cho dung dịch oxít sắt từ. Thời gian thực hiện: 2010-2013.

3. Cấn Việt Hà. Đề tài: Mô hình hóa và tối ưu hóa quá trình hóa học trong côngn ghệ xử lý nước thải ngành công nghiệp giấy. . Thời gian thực hiện: 2010-2013.


 
You are here: Home Faculty & Staff Assoc. Prof. Tran Van THANG