• Tel.: +84 (0) 24 3868 0070
  • Fax: +84 (0) 24 3868 0070

CHEMENG.HUST Alumni

Cơ cấu tổ chức

1. Chủ tịch:         

2. Phó chủ tịch:   

3. Các tiểu ban chuyên môn:

- Tiểu ban nhân sự: phụ trách thu nhập, lưu trữ và cập nhật nhật dữ liệu về cựu sinh viên

- Tiểu ban hoạt động: phụ trách xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động liên quan đến cựu sinh viên

- Tiểu ban thông tin tuyên truyền:phụ trách công tác tuyên truyền cho hoạt động của CHEMENG.HUST Alumni thông qua website và các kênh thông tin truyền thông

- Tiểu ban tài chính:phụ trách tổ chức vận động kinh phí và theo dõi các nguồn quỹ hoạt động của CHEMENG.HUST Alumni; Vận động các nguồn tài trợ, hỗ trợ từ cựu sinh viên cho hoạt động của nhà trường nói chung và hoạt động của sinh viên nói riêng.

4. Hội viên của CHEMENG.HUST Alumni

- Các cựu sinh viên đã từng học tập và làm việc tại Viện Kỹ thuật Hóa học, trường Đại học Bách Khoa Hà Nội tán thành Quy chế Tổ chức và hoạt động của CHEMENG.HUST Alumni đều có thể tự nguyện đăng ký tham gia vào tổ chức của cựu sinh viên Viện Kỹ thuật Hóa học, trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.

- Các trường hợp khác, nếu có nguyện vọng hoặc có thành tích đóng góp cho CHEMENG.HUST Alumni có thể được xem xét trở thành hội viên danh dự của Hội.

Thống kê truy cập

00440087
Truy cập Hôm nay
Truy cập Hôm qua
Truy cập Tuần này
Truy cập Tuần trước
Truy cập Tháng này
Truy cập Tháng trước
All days
5
150
598
411744
2896
2547
440087

Hôm nay, ngày 23 tháng 09 năm 2023