Nghiên cứu tổng hợp, đặc trưng vật liệu SAPO-5 và meso-SAPO-5 bằng các phổ kỹ thuật cao ứng dụng làm xúc tác cracking cặn béo thải

School of Chemical Engineering

 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Tel/Fax: +84-24-3868 0070
HotLine: +84-91 968 0070
Email: SCE@hust.edu.vn
-----
Tel/Fax: +84-24-3869 2300
HotLine: +84-86 869 2300
-----
Tel/Fax: +84-4-3869 2370
Email: PC@hust.edu.vn
-----
HotLine: +84-96 369 2300
-----
 

Nghiên cứu tổng hợp, đặc trưng vật liệu SAPO-5 và meso-SAPO-5 bằng các phổ kỹ thuật cao ứng dụng làm xúc tác cracking cặn béo thải

vo-duc-anh-01Trong những năm gần đây, các vật liệu rây phân tử dựa trên cơ sở silicon-aluminophotphat (SAPO) được nghiên cứu, chế tạo và bước đầu đi vào sử dụng. Bên cạnh đó, từ vật liệu SAPO có thể tạo ra xúc tác đa cấp mao quản gồm hai hệ thống vi mao quản và mao quản trung bình. Đây là một hướng đi mới, thu hút sự quan tâm của nhiều nhà khoa học.

Bằng các kỹ thuật tiên tiến, phù hợp, vật liệu SAPO-5 và vật liệu trên cơ sở biến tính SAPO-5 đi từ các vật liệu sẵn có ở Việt Nam đã được nghiên cứu một cách hệ thống, toàn diện. Quá trình hình thành và phát triển mầm tinh thể SAPO-5 và meso SAPO-5 đã được xác định bởi các phương pháp phổ hấp thụ X-ray (XAS/EXAFS), nhiễu xạ tia X góc hẹp và rộng (SAXS, WAXS), tán xạ năng lượng tia X (EDXRD). Cấu trúc tinh thể của vật liệu được chứng minh bằng phương pháp phổ cộng hưởng từ hạt nhân 27Al NMR. Các đặc trưng của vật liệu như độ bền nhiệt, độ axit, diện tích bề mặt riêng và phân bố mao quản cũng như cấu trúc của mao quản được xác định bằng các phương pháp phổ trong dòng XRD, phương pháp nhả hấp phụ NH3 (TPD-NH3), phương pháp BET, SEM, TEM, HR-TEM.

Hệ xúc tác chế tạo được có thành phần 45% SAPO-5, 40% meso-SAPO-5, 12% HY, 3% chất kết dính gel silic có hoạt tính cao cho phản ứng cracking cặn béo thải thu nhiên liệu chủ yếu phân đoạn diesel. Điều kiện phản ứng thích hợp cho quá trình cracking được xác định: nhiệt độ 420 oC, tỉ lệ xúc tác/nguyên liệu là 1/20, tốc độ khuấy 300 vòng/phút, thời gian phản ứng 120 phút. Tương ứng, hiệu suất sản phẩm lỏng đạt được 81,3 % với 65,2 % thuộc phân đoạn diesel. Quá trình này không những có hiệu quả về mặt kinh tế khi tận dụng được các nguồn nguyên liệu phế thải trong ngành công nghiệp tinh luyện dầu ăn, mà còn đóng góp tích cực vào việc bảo vệ môi trường khi tạo ra loại nhiên liệu mới, có khả năng thay thế một phần nhiên liệu hóa thạch.

Kết quả nghiên cứu trên đã được NCS. Võ Đức Anh, dưới sự hướng dẫn của PGS. Nguyễn Khánh Diệu Hồng, bảo vệ thành công tại Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội ngày 29/01/2015.

vo-duc-anh-03

vo-duc-anh-02

 
You are here: Home Tin tức Khoa học và Công nghệ Nghiên cứu tổng hợp, đặc trưng vật liệu SAPO-5 và meso-SAPO-5 bằng các phổ kỹ thuật cao ứng dụng làm xúc tác cracking cặn béo thải