School of Chemical Engineering

 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

TIN TỨC - THÔNG BÁO

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Tel/Fax: +84-24-3868 0070
HotLine: +84-91 968 0070
Email: SCE@hust.edu.vn
-----
Tel/Fax: +84-24-3869 2300
HotLine: +84-86 869 2300
-----
Tel/Fax: +84-4-3869 2370
Email: PC@hust.edu.vn
-----
HotLine: +84-96 369 2300
-----
 

Nghiên cứu vật liệu xúc tác trên cơ sở coban cho quá trình chuyển hóa khí tổng hợp thành hydrocacbon lỏng

01-do-thanh-ha

Nội dung của công trình đề cập đến Quá trình tổng hợp, đặc trưng và hoạt tính của xúc tác trên cơ sở Co mang trên các chất mang đã được nghiên cứu một cách hệ thống, từ đó đưa ra được hệ xúc tác tốt nhất cũng như điều kiện tối ưu cho quá trình Fisher-Trosch, chuyển hóa khí tổng hợp thành hydrocacbon phân đoạn diezen. Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt tính và độ chọn lọc của xúc tác như chất mang (SiO2, silicalit, MCM-41, và g-Al2O3), hàm lượng Co, loại muối kim loại, ảnh hưởng của chất trợ xúc tác K và Re được nghiên cứu chi tiết.

Các đặc trưng hóa lý và cấu trúc của xúc tác và chất mang đuợc các định bằng các phương pháp vật lý, hóa lý hiện đại như nhiễu xạ tia X (XRD), hấp phụ BET, hấp phụ hóa học TPCO, phương pháp khử H2, phổ hấp thụ nguyên tử (AAS), hiển vi điện tử quét SEM và SEM-EDX, hiển vi điện tử truyền qua HR-TEM, phổ hồng ngoại FT-IR…Hoạt tính và độ chọn lọc của xúc tác được đánh giá trên cơ sở hệ phản ứng vi dòng xúc tác cố định, phương pháp sắc ký khí (GC) và sắc ký khí – khối phổ (GC-MS).

Kết quả cho thấy, trong các chất mang được nghiên cứu, gama-Al2O3 phù hợp hơn cả cho mục đích chế tạo xúc tác chuyển hóa khí tổng hợp thành nhiên liệu lỏng có số C > 10. Hàm lượng kim loại hoạt động Co bằng 15% kl sẽ cho độ phân tán kim loại, độ chuyển hóa cũng như độ chọn lọc tốt nhất. Sự có mặt chất trợ xúc tác K và Re đã tăng đáng kể độ phân tán Co. Điều kiện hoạt hóa xúc tác 10Co(A)0.2K/gama-Al2O3 thích hợp: 370 độ C trong 12 giờ với lưu lượng dòng hydro 260 ml/phút. Điều kiện phản ứng thích hợp nhất cho quá trình chuyển hóa CO thành nhiên liệu lỏng: 230 độ C, áp suất 10 bar, tốc độ không gian thể tích khí nguyên liệu 500 h-1. Việc biến tính gama-Al2O3 bằng cách phủ SiO2 lên bề mặt như một biện pháp hữu hiệu ngăn cản sự hình thành spinel CoAl2O4, duy trì tâm hoạt động, làm cải thiện đáng kể hoạt tính (độ chuyển hóa tăng 1,6 lần) và độ chọn lọc của xúc tác (tăng 1,5 lần).

Việc nghiên cứu một cách có hệ thống về xúc tác trên cơ sở coban cho quá trình Fisher-Tropsch và trên cơ sở đó tìm giải pháp hoàn thiện xúc tác này mang lại ý nghĩa khoa học và tính ứng dụng thực tiễn lớn.

Kết quả nghiên cứu trên đã được NCS. Đỗ Thị Thanh Hà, dưới sự hướng dẫn của PGS. Phạm Thanh Huyền và PGS. Nguyễn Hồng Liên, bảo vệ thành công tại Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội ngày 29/01/2015.

02-do-thanh-ha

 
You are here: Home Tin tức Khoa học và Công nghệ Nghiên cứu vật liệu xúc tác trên cơ sở coban cho quá trình chuyển hóa khí tổng hợp thành hydrocacbon lỏng