School of Chemical Engineering

 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.
 

Chào mừng Bạn đến với Viện Kỹ thuật Hóa học Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Viện Kỹ thuật Hóa học được thành lập theo quyết định số 2517/QĐ-ĐHBK-TCCB ngày 29 tháng 12 năm 2010 trên cơ sở Khoa Công nghệ Hoá học (được thành lập năm 1956). Viện Kỹ thuật Hóa học có bề dày lịch sử gắn liền với sự xây dựng và trưởng thành cùng Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.
Với 173 Cán bộ, Viên chức công tác tại 14 Bộ môn và 1 Phòng thí nghiệm đầu tư tập trung, Viện Kỹ thuật Hoá học đã và đang đóng góp cho sứ mạng Đào tạo Nhân lực chất lượng cao, Nghiên cứu Khoa học, Sáng tạo Công nghệ và Chuyển giao Tri thức, phục vụ Xã hội và Đất nước.
 
You are here: Home