School of Chemical Engineering

 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Tel/Fax: +84-24-3868 0070
HotLine: +84 - 91 968 0070
Email: SCE@hust.edu.vn
-----
Tel/Fax: +84-24-3869 2300
HotLine: +84 - 86 869 2300
-----
HotLine: +84 - 96 369 2300
-----
 

Danh mục Bộ môn

TT
Đơn vị 
Văn phòng
Điện thoại
@hust.edu.vn
Trưởng Bộ môn
1
C1-422
024 38680 109
2
C1-303
024 38691 145
3
C1-418
024 38692 206
4
C1-408
024 38680 110
5
C4-5 -203
024 38683 797
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. S
6
C3-4 -310
024 38692 510
SCE-DCPPE
7
Công nghệ Hữu cơ-Hóa dầu
C4-303
024 38692 441
SCE-PETROCHEM
8
Công nghệ các chất Vô cơ
C4-302
024 38692 943
9
C5-111
024 38680 122
SCE-DECP
10
C4-108
024 38680 121
SCE-DCE
11
C4-103
024 38692 517
SCE-DSM
12
C3-4 -312
024 38680 117
SCE-DCI
13
Công nghệ Hoá dược & Bảo vệ thực vật
C4- 212
024 38684 955
SCE-PPT
14 
Trung tâm Công nghệ Polyme-Compozit và Giấy
C3-4 -308
024 38684 963
SCE-DPCP
15
C5-10 -301
024 38683 098
16
Trung tâm Khoa học và Công nghệ Cao su
 
 
 
You are here: Home Bộ môn