School of Chemical Engineering

 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday1449
mod_vvisit_counterYesterday2720
mod_vvisit_counterThis week13829
mod_vvisit_counterLast week15807
mod_vvisit_counterThis month54190
mod_vvisit_counterLast month104249
mod_vvisit_counterAll days4046165

Today: Tháng 10 21, 2017
 

Lịch thí nghiệm

Viện Kỹ thuật Hóa học                            
Bộ môn Quá trình - Thiết bị CN Hóa & Thực phẩm                            
PHÂN CÔNG THÍ NGHIỆM QTTB I
HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2017 - 2018
                                           
Tuần Thời gian Ngày Nhóm Bài Ng HD Ngày Nhóm Bài Ng HD Ngày Nhóm Bài Ng HD Ngày Nhóm Bài Ng HD Ngày Nhóm Bài Ng HD
Tuần 3 08h00'-11h30' Các ngày trong tuần từ 05/9/2017 đến 08/9/2017 N01 phổ biến
+
Tài liệu TN
  Thứ 3
05/9/2017
N11 phổ biến
+
Tài liệu TN
  Thứ 4
06/9/2017
N21 phổ biến
+
Tài liệu TN
  Thứ 5
07/9/2017
N31 phổ biến
+
Tài liệu TN
  Thứ 6
08/9/2017
N41 phổ biến
+
Tài liệu TN
 
N02   N12   N22   N32   N42  
N03   N13   N23   N33   N43  
N04   N14   N24   N34   N44  
N05   N15   N25   N35   N45  
Tuần Thời gian Lớp 1   Lớp 2   Lớp 3   Lớp 4   Lớp 5
Tgian Nhóm Bài Ng HD Tgian Nhóm Bài Ng HD Tgian Nhóm bài Ng HD Tgian Nhóm Bài Ng HD Tgian Nhóm Bài Ng HD
Tuần 4 08h00'-11h30' Thứ 2
11/9/2017
N01 Bài 1   Thứ 3 12/9/2017 N06 Bài 1   Thứ 4
13/9/2017
N11 Bài 1   Thứ 5
14/9/2017
N16 Bài 1   Thứ 6
15/9/2017
N21 Bài 1  
08h00'-11h30' N02 Bài 2   N07 Bài 2   N12 Bài 2   N17 Bài 2   N22 Bài 2  
08h00'-11h30' N03 Bài 3   N08 Bài 3   N13 Bài 3   N18 Bài 3   N23 Bài 3  
08h00'-11h30' N04 Bài 4   N09 Bài 4   N14 Bài 4   N19 Bài 4   N24 Bài 4  
08h00'-11h30' N05 Bài 5   N10 Bài 5   N15 Bài 5   N20 Bài 5   N25 Bài 5  
 
Tuần 5 08h00'-11h30' Thứ 2
18/9/2017
N02 Bài 1   Thứ 3 19/9/2017 N07 Bài 1   Thứ 4
20/9/2017
N12 Bài 1   Thứ 5
21/9/2017
N17 Bài 1   Thứ 6
22/9/2017
N22 Bài 1  
08h00'-11h30' N03 Bài 2   N08 Bài 2   N13 Bài 2   N18 Bài 2   N23 Bài 2  
08h00'-11h30' N04 Bài 3   N09 Bài 3   N14 Bài 3   N19 Bài 3   N24 Bài 3  
08h00'-11h30' N05 Bài 4   N10 Bài 4   N15 Bài 4   N20 Bài 4   N25 Bài 4  
08h00'-11h30' N01 Bài 5   N06 Bài 5   N11 Bài 5   N16 Bài 5   N21 Bài 5  
 
Tuần 6 08h00'-11h30' Thứ 2
25/9/2017
N03 Bài 1   Thứ 3 26/9/2017 N08 Bài 1   Thứ 4
27/9/2017
N13 Bài 1   Thứ 5
28/9/2017
N18 Bài 1   Thứ 6
29/9/2017
N23 Bài 1  
08h00'-11h30' N04 Bài 2   N09 Bài 2   N14 Bài 2   N19 Bài 2   N24 Bài 2  
08h00'-11h30' N05 Bài 3   N10 Bài 3   N15 Bài 3   N20 Bài 3   N25 Bài 3  
08h00'-11h30' N01 Bài 4   N06 Bài 4   N11 Bài 4   N16 Bài 4   N21 Bài 4  
08h00'-11h30' N02 Bài 5   N07 Bài 5   N12 Bài 5   N17 Bài 5   N22 Bài 5  
 
Tuần 7 08h00'-11h30' Thứ 2
02/10/2017
N04 Bài 1   Thứ 3 03/10/2017 N09 Bài 1   Thứ 4
04/10/2017
N14 Bài 1   Thứ 5
05/10/2017
N19 Bài 1   Thứ 6
06/10/2017
N24 Bài 1  
08h00'-11h30' N05 Bài 2   N10 Bài 2   N15 Bài 2   N20 Bài 2   N25 Bài 2  
08h00'-11h30' N01 Bài 3   N06 Bài 3   N11 Bài 3   N16 Bài 3   N21 Bài 3  
08h00'-11h30' N02 Bài 4   N07 Bài 4   N12 Bài 4   N17 Bài 4   N22 Bài 4  
08h00'-11h30' N03 Bài 5   N08 Bài 5   N13 Bài 5   N18 Bài 5   N23 Bài 5  
 
Tuần 8 08h00'-11h30' Thứ 2
09/10/2017
N05 Bài 1   Thứ 3
10/10/2017
N10 Bài 1   Thứ 4
11/10/2017
N15 Bài 1   Thứ 5
19/10/2017
N20 Bài 1   Thứ 6
20/10/2017
N25 Bài 1  
08h00'-11h30' N01 Bài 2   N06 Bài 2   N11 Bài 2   N16 Bài 2   N21 Bài 2  
08h00'-11h30' N02 Bài 3   N07 Bài 3   N12 Bài 3   N17 Bài 3   N22 Bài 3  
08h00'-11h30' N03 Bài 4   N08 Bài 4   N13 Bài 4   N18 Bài 4   N23 Bài 4  
08h00'-11h30' N04 Bài 5   N09 Bài 5   N14 Bài 5   N19 Bài 5   N24 Bài 5  
Chú ý Lớp N01-N03 làm vào thứ 2 từ tuần 3 đến tuần 8,
thời gian từ 08h00'-11h30'
Lớp N04-N06 làm vào thứ 3 từ tuần 3 đến tuần 8,
thời gian từ 08h00'-11h30'
Lớp N07-N09 làm vào thứ 4 từ tuần 3 đến tuần 8,
thời gian từ 08h00'-11h30'
Lớp N10-N12 làm vào thứ 5 từ tuần 3 đến tuần 8,
thời gian từ 08h00'-11h30'
Lớp N13-15 làm vào thứ 6 từ tuần 3 đến tuần 8,
thời gian từ 08h00'-11h30'
 
Tuần 12 08h00'-11h30' Thứ 2
06/11/2017
N26 phổ biến
+
Tài liệu TN
  Thứ 3
07/11/2017
N31 phổ biến
+
Tài liệu TN
  Thứ 4
08/11/2017
N36 phổ biến
+
Tài liệu TN
  Thứ 5
09/11/2017
N41 phổ biến
+
Tài liệu TN
  Thứ 6
10/11/2017
N46 phổ biến
+
Tài liệu TN
 
N27   N32   N37   N42   N47  
N28   N33   N38   N43   N48  
N29   N34   N39   N44   N49  
N30   N35   N40   N45   N50  
  Thời Gian Lớp 6   Lớp 7   Lớp 8   Lớp 9   Lớp 10
  Nhóm Bài CB HD   Nhóm Bài CB HD   Nhóm bài CB HD   Nhóm Bài CB HD   Nhóm   CB HD
Tuần 13 08h00'-11h30' Thứ 2
13/11/2017
N26 Bài 1   Thứ 3
14/11/2017
N31 Bài 1   Thứ 4
15/11/2017
N36 Bài 1   Thứ 5
16/11/2017
N41 Bài 1   Thứ 6
17/11/2017
N46 Bài 1  
08h00'-11h30' N27 Bài 2   N32 Bài 2   N37 Bài 2   N42 Bài 2   N47 Bài 2  
08h00'-11h30' N28 Bài 3   N33 Bài 3   N38 Bài 3   N43 Bài 3   N48 Bài 3  
08h00'-11h30' N29 Bài 4   N34 Bài 4   N39 Bài 4   N44 Bài 4   N49 Bài 4  
08h00'-11h30' N30 Bài 5   N35 Bài 5   N40 Bài 5   N45 Bài 5   N50 Bài 5  
 
Tuần 14 08h00'-11h30' Thứ 2
20/11/2017
N27 Bài 1   Thứ 3 21/11/2017 N32 Bài 1   Thứ 4
22/11/2017
N37 Bài 1   Thứ 5
23/11/2017
N42 Bài 1   Thứ 6
24/11/2017
N47 Bài 1  
08h00'-11h30' N28 Bài 2   N33 Bài 2   N38 Bài 2   N43 Bài 2   N48 Bài 2  
08h00'-11h30' N29 Bài 3   N34 Bài 3   N39 Bài 3   N44 Bài 3   N49 Bài 3  
08h00'-11h30' N30 Bài 4   N35 Bài 4   N40 Bài 4   N45 Bài 4   N50 Bài 4  
08h00'-11h30' N26 Bài 5   N31 Bài 5   N36 Bài 5   N41 Bài 5   N46 Bài 5  
 
Tuần 15 08h00'-11h30' Thứ 2
27/11/2017
N28 Bài 1   Thứ 3 28/11/2017 N33 Bài 1   Thứ 4
29/11/2017
N38 Bài 1   Thứ 5
30/12/2017
N43 Bài 1   Thứ 6
01/12/2017
N48 Bài 1  
08h00'-11h30' N29 Bài 2   N34 Bài 2   N39 Bài 2   N44 Bài 2   N49 Bài 2  
08h00'-11h30' N30 Bài 3   N35 Bài 3   N40 Bài 3   N45 Bài 3   N50 Bài 3  
08h00'-11h30' N26 Bài 4   N31 Bài 4   N36 Bài 4   N41 Bài 4   N46 Bài 4  
08h00'-11h30' N27 Bài 5   N32 Bài 5   N37 Bài 5   N42 Bài 5   N47 Bài 5  
 
Tuần 16 08h00'-11h30' Thứ 2
04/12/2017
N29 Bài 1   Thứ 3 05/12/2017 N34 Bài 1   Thứ 4
06/12/2017
N39 Bài 1   Thứ 5
07/12/2017
N44 Bài 1   Thứ 6
08/12/2017
N49 Bài 1  
08h00'-11h30' N30 Bài 2   N35 Bài 2   N40 Bài 2   N45 Bài 2   N50 Bài 2  
08h00'-11h30' N26 Bài 3   N31 Bài 3   N36 Bài 3   N41 Bài 3   N46 Bài 3  
08h00'-11h30' N27 Bài 4   N32 Bài 4   N37 Bài 4   N42 Bài 4   N47 Bài 4  
08h00'-11h30' N28 Bài 5   N33 Bài 5   N38 Bài 5   N43 Bài 5   N48 Bài 5  
 
Tuần 17 08h00'-11h30' Thứ 2
11/12/2017
N30 Bài 1   Thứ 3 12/12/2017 N35 Bài 1   Thứ 4
13/12/2017
N40 Bài 1   Thứ 5
14/12/2017
N45 Bài 1   Thứ 6
15/12/2017
N50 Bài 1  
08h00'-11h30' N26 Bài 2   N31 Bài 2   N36 Bài 2   N41 Bài 2   N46 Bài 2  
08h00'-11h30' N27 Bài 3   N32 Bài 3   N37 Bài 3   N42 Bài 3   N47 Bài 3  
08h00'-11h30' N28 Bài 4   N33 Bài 4   N38 Bài 4   N43 Bài 4   N48 Bài 4  
08h00'-11h30' N29 Bài 5   N34 Bài 5   N39 Bài 5   N44 Bài 5   N49 Bài 5  
Chú ý Lớp N16-N18 làm vào thứ 2 từ tuần 12 đến tuần 17,
thời gian từ 08h00'-11h30'
Lớp N19-N21 làm vào thứ 3 từ tuần 12 đến tuần 17,
thời gian từ 08h00'-11h30'
Lớp N22-N24 làm vào thứ 4 từ tuần 12 đến tuần 17,
thời gian từ 08h00'-11h30'
Lớp N25-N27 làm vào thứ 5 từ tuần 12 đến tuần 17,
thời gian từ08h00'-11h30'
Lớp N28-N30 làm vào thứ 6 từ tuần 12 đến tuần 17,
thời gian từ 08h00'-11h30'
 

Lịch thí nghiệm CH3431, CH3432 học kỳ 2017.1

PHÂN CÔNG THÍ NGHIỆM CH3431, CH3432 - KỲ I NĂM HỌC 2017-2018
                                           
Tuần Thời gian Ngày Nhóm Bài GVHD Ngày Nhóm Bài GVHD Ngày Nhóm bài GVHD Ngày Nhóm Bài GVHD Ngày Nhóm Bài GVHD
Tuần 3 8h Thứ 2
04/9/2017
N01 phổ biến
+
Tài liệu TN
  Thứ 3 05/9/2017 N04 phổ biến
+
Tài liệu TN
  Thứ 4
06/9/2017
N07 phổ biến
+
Tài liệu TN
  Thứ 5
07/9/2017
N10 phổ biến
+
Tài liệu TN
  Thứ 6
08/9/2017
  phổ biến
+
Tài liệu TN
 
N02   N05   N08   N11      
N03   N06   N09          
N16   N19   N22   N25      
N17   N20   N23   N26      
N18   N21   N24   N27      
                                           
  8h00'-11h30' Thứ 2
30/10/2017
N01 Bài 6   Thứ 3 31/11/2017 N04 Bài 6   Thứ 4
01/11/2017
N07 Bài 6   Thứ 5
02/11/2017
N10 Bài 6   Thứ 6
03/11/2017
  Bài 6  
8h00'-11h30' N02 Bài 7   N05 Bài 7   N08 Bài 7   N11 Bài 7     Bài 7  
8h00'-11h30' N03 Bài 8   N06 Bài 8   N09 Bài 8     Bài 8     Bài 8  
                                           
Tuần 12 8h00'-11h30' Thứ 2
06/11/2017
N16 Bài 6   Thứ 3 07/11/2017 N19 Bài 6   Thứ 4
08/11/2017
N22 Bài 6   Thứ 5
09/11/2017
N25 Bài 6   Thứ 6
10/11/2017
  Bài 6  
8h00'-11h30' N17 Bài 7   N20 Bài 7   N23 Bài 7   N26 Bài 7     Bài 7  
8h00'-11h30' N18 Bài 8   N21 Bài 8   N24 Bài 8   N27 Bài 8     Bài 8  
                                           
Tuần 13 8h00'-11h30' Thứ 2
13/11/2017
N02 Bài 6   Thứ 3 14/11/2017 N05 Bài 6   Thứ 4
15/11/2017
N08 Bài 6   Thứ 5
16/11/2017
N11 Bài 6   Thứ 6
17/11/2017
  Bài 6  
8h00'-11h30' N03 Bài 7   N06 Bài 7   N09 Bài 7     Bài 7     Bài 7  
8h00'-11h30' N01 Bài 8   N04 Bài 8   N07 Bài 8   N10 Bài 8     Bài 8  
                                           
Tuần 14 8h00'-11h30' Thứ 2
20/11/2017
N17 Bài 6   Thứ 3 21/11/2017 N20 Bài 6   Thứ 4
22/11/2017
N23 Bài 6   Thứ 5
23/11/2017
N26 Bài 6   Thứ 6
24/11/2017
  Bài 6  
8h00'-11h30' N18 Bài 7   N21 Bài 7   N24 Bài 7   N27 Bài 7     Bài 7  
8h00'-11h30' N16 Bài 8   N19 Bài 8   N22 Bài 8   N25 Bài 8     Bài 8  
                                           
Tuần 15 8h00'-11h30' Thứ 2
27/11/2017
N03 Bài 6   Thứ 3 28/11/2017 N06 Bài 6   Thứ 4
29/11/2017
N09 Bài 6   Thứ 5
30/12/2017
  Bài 6   Thứ 6
01/12/2017
  Bài 6  
8h00'-11h30' N01 Bài 7   N04 Bài 7   N07 Bài 7   N10 Bài 7     Bài 7  
8h00'-11h30' N02 Bài 8   N05 Bài 8   N08 Bài 8   N11 Bài 8     Bài 8  
                                           
Tuần 16 8h00'-11h30' Thứ 2
04/12/2017
N18 Bài 6   Thứ 3 05/12/2017 N21 Bài 6   Thứ 4
06/12/2017
N24 Bài 6   Thứ 5
07/12/2017
N27 Bài 6   Thứ 6
08/12/2017
  Bài 6  
8h00'-11h30' N16 Bài 7   N19 Bài 7   N22 Bài 7   N25 Bài 7     Bài 7  
8h00'-11h30' N17 Bài 8   N20 Bài 8   N23 Bài 8   N26 Bài 8     Bài 8  
 

Lịch nhận đề tài CH3442

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: TS. NGHIÊM XUÂN SƠN
Thời gian: 15h30 ngày 12/9/2017 (Thứ 3)
Địa điểm: C4 - 109
       
STT Mã lớp MSSV Họ và tên
1 664890 20125893 Nguyễn Thị Phương Anh
2 664890 20135287 Bùi Hải Dương
3 664890 20115939 Nguyễn Thế Hiển
4 664890 20125950 Lê Thị Hiếu
5 664890 20126093 Cung  Vũ Hoàng
6 664890 20125964 Nguyễn Quang Huy
7 664890 20125983 Nguyễn Tiến Ngọc Khánh
8 664890 20126025 Trần Thị Oanh
 

Phân công hướng dẫn đồ án + lịch nhận đề tài

STT Mã lớp MSSV Họ và tên GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN
         
1 664894 20122843 Đỗ Việt An TS. NGHIÊM XUÂN SƠN
2 664894 20140021 Nguyễn Thị Ngọc An Thời gian: 15h30 ngày 12/9/2017 (Thứ 3)
3 664894 20140027 An Thị Anh Địa điểm: C4 - 109
4 664894 20130037 Đào Nam Anh  
5 664894 20140054 Đoàn Thị Lan Anh  
6 664894 20140074 Hoàng Lan Anh  
7 664894 20140097 Lê Nam Anh  
8 664894 20130148 Nguyễn Mạnh Anh  
9 664894 20140138 Nguyễn Ngọc Anh  
10 664894 20140139 Nguyễn Ngọc Anh  
11 664894 20140144 Nguyễn Phương Anh  
12 664894 20140160 Nguyễn Thị Anh  
13 664894 20140164 Nguyễn Thị Lan Anh  
14 664894 20112765 Nguyễn Việt Anh  
15 664894 20140243 Trần Thị Vân Anh  
16 664894 20140244 Trần Tuấn Anh  
17 664894 20140248 Trần Tuấn Anh  
18 664894 20140283 Trịnh Thị Ngọc Ánh  
19 664894 20130286 Nguyễn Xuân Bách  
20 664894 20140321 Lê Phương Bảo  
21 664894 20140360 Nguyễn Thị Bích  
22 664894 20130320 Đỗ Thị Biển  
23 664894 20140375 Nguyễn Duy Bình  
24 664894 20122893 Nguyễn Thanh Bình  
25 664894 20140382 Nguyễn Thị Bình  
26 664894 20130344 Nguyễn Văn Bình  
27 664894 20122897 Vũ Xuân Bình  
28 664894 20140397 Nguyễn Thị Ca  
29 664894 20140424 Phạm Thị Hải Chi  
30 664894 20130391 Nguyễn Đức Chiến  
         
1 664894 20140451 Nguyễn Thị Chinh TS. ĐỖ XUÂN TRƯỜNG
2 664894 20140452 Trần Thị Chinh Thời gian: 14h00 ngày 13/9/2017 (Thứ 4)
3 664894 20140494 Phạm Văn Chức Địa điểm: C4 - 109
4 664894 20130460 Vũ Văn Công  
5 664894 20140555 Dương Bá Cường  
6 664894 20140577 Lê Quang Cường  
7 664894 20112800 Lê Văn Cường  
8 664894 20140616 Phan Quốc Cường  
9 664894 20140647 Vũ Văn Danh  
10 664894 20122994 Đặng Đức Đạt  
11 664894 20140949 Đoàn Hữu Đạt  
12 664894 20130818 Lê Huy Đạt  
13 664894 20140962 Ma Thành Đạt  
14 664894 20140984 Nguyễn Tiến Đạt  
15 664894 20140992 Nguyễn Văn Đạt  
16 664894 20141000 Phùng Ngọc Đạt  
17 664894 20130870 Phùng Tiến Đạt  
18 664894 20123007 Trần Văn Đạt  
19 664894 20140660 Ngô Thị Ngọc Diệp  
20 664894 20140674 Nguyễn Văn Doanh  
21 664894 20141071 Nguyễn Hữu Đông  
22 664894 20130955 Nguyễn Văn Đông  
23 664894 20141076 Nguyễn Văn Đông  
24 664894 20130965 Vũ Doãn Đồng  
25 664894 20140685 Nguyễn Trọng Duẩn  
26 664894 20122952 Phạm Văn Duẩn  
27 664894 20112889 Đỗ Đình Đức  
28 664894 20141101 Đỗ Ngọc Đức  
29 664894 20141098 Đoàn Trung Đức  
30 664894 20141117 Lê Huỳnh Đức  
31 664894 20141137 Nguyễn Anh Đức  
32 664894 20141141 Nguyễn Duy Đức  
33 664894 20123017 Nguyễn Hồng Đức  
34 664894 20141164 Nguyễn Trung Đức  
35 664894 20141180 Phạm Anh Đức  
36 664894 20123023 Trần Đình Đức  
37 664894 20131064 Trần Huỳnh Đức  
38 664894 20140769 Đào Việt Dũng  
39 664894 20122973 Đỗ Việt Dũng  
40 664894 20140784 Hoàng Tiến Dũng  
         
1 664894 20140789 Lê Hữu Dũng TS. NGUYỄN THỊ THU HUYỀN
2 664894 20112830 Nguyễn Thế Dũng Thời gian: 13h00 ngày 11/9/2017 (Thứ 2)
3 664894 20141088 Phan Văn Được Địa điểm: C4 - 109
4 664894 20130717 Đỗ Tùng Dương  
5 664894 20140878 Nguyễn Thị Thuỳ Dương  
6 664894 20140883 Nguyễn Tùng Dương  
7 664894 20140884 Nguyễn Tùng Dương  
8 664894 20122985 Trần Ngọc Dương  
9 664894 20141087 Hoàng Hải Đường  
10 664894 20140744 Phạm Văn Duy  
11 664894 20140764 Trịnh Thị Kỳ Duyên  
12 664894 20141217 Đỗ Quỳnh Giang  
13 664894 20141258 Trần Trung Giang  
14 664894 20123031 Trương Trường Giang  
15 664894 20123033 Cao Đăng Giáp  
16 664894 20141287 Lê Thị Hà  
17 664894 20141289 Lê Thị Hà  
18 664894 20141297 Nguyễn Khánh Hà  
19 664894 20141312 Phan Văn Hà  
20 664894 20141336 Bùi Thị Hải  
21 664894 20141339 Dương Thanh Hải  
22 664894 20141408 Vũ Thị Hải  
23 664894 20141471 Cao Thị Hân  
24 664894 20141473 Hoàng Thị Hân  
25 664894 20141440 Bùi Thị Thu Hằng  
26 664894 20141442 Đinh Thị Hằng  
27 664894 20141455 Nguyễn Thị Hằng  
28 664894 20141459 Nguyễn Thị Hằng  
29 664894 20141461 Nguyễn Thị Thuý Hằng  
30 664894 20141435 Quản Ngọc Hạnh  
31 664894 20141416 Nguyễn Trung Hảo  
32 664894 20141477 Đinh Công Hậu  
33 664894 20141483 Trần Thị Hậu  
34 664894 20141583 Dương Thu Hiền  
35 664894 20141593 Nguyễn Thị Hiền  
36 664894 20141596 Nguyễn Thị Hiền  
37 664894 20141597 Nguyễn Thị Hiền  
38 664894 20141600 Nguyễn Thị Mai Hiền  
39 664894 20141610 Trần Thị Thu Hiền  
40 664894 20131480 Hồ Tuấn Hiệp  
         
1 664894 20141653 Nguyễn Tuấn Hiệp TS. PHÙNG LAN HƯƠNG
2 664894 20141665 Trần Dũng Hiệp Thời gian: 14h00 ngày 12/9/2017 (Thứ 3)
3 664894 20141494 Chu Minh Hiếu Địa điểm: C4 - 109
4 664894 20141504 Khúc Duy Hiếu  
5 664894 20141523 Nguyễn Đức Hiếu  
6 664894 20141520 Nguyễn Duy Hiếu  
7 664894 20141555 Phạm Trung Hiếu  
8 664894 20131433 Phan Trung Hiếu  
9 664894 20141678 Đinh Quang Hiệu  
10 664894 20141686 Đàm Lê Phương Hoa  
11 664894 20141688 Đỗ Thị Hoa  
12 664894 20141694 Nguyễn Thị Hoa  
13 664894 20141712 Nguyễn Khánh Hoà  
14 664894 20141836 Lê Văn Hòa  
15 664894 20141717 Hoàng Thị Thu Hoài  
16 664894 20131544 Trần Thị Hoài  
17 664894 20141705 Nguyễn Đức Hoan  
18 664894 20113012 Nguyễn Thế Hoàn  
19 664894 20141766 Mai Xuân Hoàng  
20 664894 20141859 Lê Thị Hồng  
21 664894 20141864 Phạm Thị Hồng  
22 664894 20141866 Phạm Thị Hồng  
23 664894 20141878 Vũ Thị Hợp  
24 664894 20141896 Nguyễn Thị Ngọc Huế  
25 664894 20141901 Vũ Thị Huế  
26 664894 20131728 Nguyễn Thị Huệ  
27 664894 20141909 Nguyễn Thị Hồng Huệ  
28 664894 20141910 Nguyễn Thị Mỹ Huệ  
29 664894 20142069 Hoàng Văn Hùng  
30 664894 20142114 Phạm Văn Hùng  
         
1 664894 20142132 Bùi Duy Hưng PGS TRẦN TRUNG KIÊN
2 664894 20103181 Đỗ Hồng Hưng Thời gian: 14h00 ngày 12/9/2017 (Thứ 3)
3 664894 20142157 Nghiêm Đức Hưng Địa điểm: D7 - 203
4 664894 20142207 Đào Vân Hương  
5 664894 20142217 Nguyễn Bùi Quỳnh Hương  
6 664894 20142218 Nguyễn Thị Hương  
7 664894 20142222 Nguyễn Thị Hương  
8 664894 20142227 Vũ Thị Hương  
9 664894 20142239 Nguyễn Thị Thu Hường  
10 664894 20142240 Nguyễn Thị Thu Hường  
11 664894 20141919 Đặng Anh Huy  
12 664894 20131750 Hồ Đình Huy  
13 664894 20141936 Kiều Hữu Huy  
14 664894 20131751 Lê Đăng Huy  
15 664894 20131780 Nguyễn Văn Huy  
16 664894 20142000 Tô Quang Huy  
17 664894 20142012 Đỗ Thanh Thanh Huyền  
18 664894 20142030 Nguyễn Thị Huyền  
19 664894 20142040 Vũ Thị Huyền  
20 664894 20142261 Nguyễn Ngọc Khang  
21 664894 20132050 Nguyễn Tuấn Khanh  
22 664894 20142282 Đặng Danh Khánh  
23 664894 20123201 Nguyễn Văn Khánh  
24 664894 20142312 Nguyễn Văn Khánh  
25 664894 20142314 Nguyễn Việt Khánh  
26 664894 20142324 Triệu Minh Khánh  
27 664894 20142375 Nguyễn Duy Khương  
28 664894 20142384 Đinh Phúc Kiên  
29 664894 20142409 Nguyễn Hữu Kiên  
30 664894 20142441 Nguyễn Thị Kim  
         
1 664894 20142448 Đinh Thị Lan TS. CAO THỊ MAI DUYÊN
2 664894 20142460 Trần Thị Hương Lan Thời gian: 15h30 ngày 14/9/2017 (Thứ 5)
3 664894 20142511 Phạm Thị Lê Địa điểm: C4 - 109
4 664894 20142513 Đặng Thị Lệ  
5 664894 20142517 Nguyễn Thị Nhật Lệ  
6 664894 20142525 Lê Thị Bích Liên  
7 664894 20142533 Tống Thị Bích Liên  
8 664894 20142536 Phạm Thị Liễu  
9 664894 20142543 Đinh Diệu Linh  
10 664894 20142548 Đỗ Mỹ Linh  
11 664894 20142562 Lê Khánh Linh  
12 664894 20142577 Nguyễn Hương Linh  
13 664894 20142578 Nguyễn Hữu Linh  
14 664894 20142618 Trịnh Ngọc Linh  
15 664894 20142629 Hoàng Thị Loan  
16 664894 20142635 Phạm Thị Loan  
17 664894 20132430 Nguyễn Minh Lộc  
18 664894 20123273 Phạm Thế Lợi  
19 664894 20142701 Phạm Thế Long  
20 664894 20142702 Phạm Tuấn Long  
21 664894 20142705 Trần Đức Long  
22 664894 20142742 Phạm Thị Luận  
23 664894 20142778 Lã Xuân Lực  
24 664894 20142763 Nguyễn Đắc Lương  
25 664894 20132463 Trần Xuân Lương  
26 664894 20142802 Lê Thị Mai  
27 664894 20142814 Nguyễn Thị Mai  
28 664894 20142827 Vũ Thị Mai  
29 664894 20142842 Hồ Hữu Mạnh  
30 664894 20142865 Nguyễn Đức Mạnh  
31 664894 20142899 Đinh Đức Minh  
32 664894 20142915 Lê Công Minh  
33 664894 20142919 Lê Thành Minh  
34 664894 20142930 Nguyễn Công Minh  
35 664894 20142936 Nguyễn Hoàng Minh  
36 664894 20132595 Nguyễn Quang Minh  
37 664894 20142945 Nguyễn Thị Hồng Minh  
38 664894 20142949 Nguyễn Văn Minh  
39 664894 20142959 Phạm Văn Minh  
40 664894 20142953 Phan Thế Minh  
         
1 664894 20142976 Bùi Thị Mơ TS. VŨ THỊ PHƯƠNG ANH
2 664894 20142996 Phạm Thị Mỵ Thời gian: 14h30 ngày 14/9/2017 (Thứ 5)
3 664894 20132641 Bùi Văn Nam Địa điểm: C4 - 109
4 664894 20143023 Hồ Văn Nam  
5 664894 20143054 Nguyễn Huy Nam  
6 664894 20143116 Đào Thị Nga  
7 664894 20143128 Nguyễn Thị Nga  
8 664894 20143129 Nguyễn Thị Thúy Nga  
9 664894 20143133 Phạm Thúy Nga  
10 664894 20143148 Nguyễn Thị Kim Ngân  
11 664894 20143179 Tống Văn Nghĩa  
12 664894 20132755 Đỗ Thế Nghiêm  
13 664894 20143154 Phạm Đức Nghiệp  
14 664894 20143193 Vũ Thị Ngoan  
15 664894 20143208 Lê Thị Minh Ngọc  
16 664894 20123359 Nguyễn Bá Ngọc  
17 664894 20143217 Nguyễn Thị Ngọc  
18 664894 20143247 Lê Quốc Nguyên  
19 664894 20132827 Nguyễn Văn Nguyện  
20 664894 20143268 Nguyễn Thị Bích Nguyệt  
21 664894 20143271 Phương Thị Nguyệt  
22 664894 20143284 Trần Thị Nhã  
23 664894 20143274 Nguyễn Thị Nhài  
24 664894 20143287 Đoàn Thị Nhâm  
25 664894 20143313 Nguyễn Đình Nhật  
26 664894 20143333 Nguyễn Thị Nhi  
27 664894 20143350 Nguyễn Hồng Nhung  
28 664894 20143352 Nguyễn Thị Hiền Nhung  
29 664894 20132896 Nguyễn Hải Ninh  
30 664894 20143377 Nguyễn Thị Nụ  
31 664894 20143411 Đàm Lê Quốc Phong  
32 664894 20143456 Trần Ngọc Phú  
33 664894 20132971 Trần Văn Phú  
34 664894 20132985 Nguyễn Hữu Phúc  
35 664894 20143511 Lê Thị Phương  
36 664894 20133025 Nguyễn Minh Phương  
37 664894 20143520 Nguyễn Quang Phương  
38 664894 20143523 Nguyễn Thị Phương  
39 664894 20143525 Nguyễn Thị Phương  
40 664894 20143536 Phạm Thị Phương  
         
1 664894 20143538 Trần Thị Phương TS. NGUYỄN MINH TÂN
2 664894 20133051 Vũ Duy Phương Thời gian: 09h00 ngày 15/9/2017 (Thứ 6)
3 664894 20143545 Vũ Thị Thanh Phương Địa điểm: C10B - 205
4 664894 20133063 Nguyễn Thị Phượng  
5 664894 20143556 Nguyễn Thị Bích Phượng  
6 664894 20133122 Bùi Anh Quân  
7 664894 20123439 Ngô Văn Quân  
8 664894 20143565 Đào Đức Quang  
9 664894 20133078 Đỗ Minh Quang  
10 664894 20143581 Lương Ngọc Quang  
11 664894 20143608 Phùng Văn Quang  
12 664894 20143615 Trần Ngọc Quang  
13 664894 20133117 Trịnh Huy Quang  
14 664894 20133212 Vũ Minh Quyết  
15 664894 20143691 Vũ Ngọc Quyết  
16 664894 20143730 Đặng Thúy Quỳnh  
17 664894 20133224 Nguyễn Thị Quỳnh  
18 664894 20133226 Nguyễn Thị Quỳnh  
19 664894 20143738 Nguyễn Thị Quỳnh  
20 664894 20143748 Phan Thị Hương Quỳnh  
21 664894 20113255 Dương Ngọc Sơn  
22 664894 20143803 Lê Ngọc Sơn  
23 664894 20123475 Nguyễn Hữu Sơn  
24 664894 20133333 Nguyễn Thế Sơn  
25 664894 20143872 Phạm Hồng Sơn  
26 664894 20143883 Trần Đình Sơn  
27 664894 20133362 Trần Ngọc Sơn  
28 664894 20143893 Vũ Hồng Sơn  
29 664894 20143899 Nguyễn Văn Sử  
30 664894 20133391 Lưu Đức Tài  
31 664894 20143905 Lê Thị Hồng Tám  
32 664894 20133422 Hoàng Trúc Tâm  
33 664894 20143945 Nguyễn Thị Thanh Tâm  
34 664894 20143947 Nguyễn Thị Thanh Tâm  
35 664894 20143956 Bùi Xuân Tân  
36 664894 20133569 Đoàn Gia Thái  
37 664894 20133573 Hoàng Xuân Thái  
38 664894 20144021 Lê Văn Thái  
39 664894 20144022 Lê Văn Thái  
40 664894 20144165 Bùi Thị Thắm  
         
1 664894 20144170 Phạm Thị Thắm TS. NGUYỄN VĂN XÁ
2 664894 20133668 Lê Ngọc Thắng Thời gian: 15h00 ngày 11/9/2017 (Thứ 2)
3 664894 20123546 Lê Văn Thắng Địa điểm: C4-109
4 664894 20144240 Vũ Văn Thắng  
5 664894 20133467 Đoàn Thị Thanh  
6 664894 20143977 Lê Tùng Thanh  
7 664894 20143988 Nguyễn Tiến Thanh  
8 664894 20133546 Phạm Dương Thành  
9 664894 20144120 Võ Xuân Thành  
10 664894 20144129 Nghiêm Minh Thảo  
11 664894 20144134 Nguyễn Thị Thảo  
12 664894 20144136 Nguyễn Thị Thảo  
13 664894 20144139 Nguyễn Thị Thảo  
14 664894 20123539 Ngô Doãn Thạo  
15 664894 20144248 Trần Quốc Thế  
16 664894 20123559 Đỗ Quang Thiện  
17 664894 20133745 Nguyễn Ngọc Thiện  
18 664894 20133801 Phạm Phú Thọ  
19 664894 20144323 Lê Thị Thơm  
20 664894 20144332 Đào Thị Thu  
21 664894 20144334 Đỗ Thị Hoài Thu  
22 664894 20144344 Nguyễn Thị Thu  
23 664894 20144346 Nguyễn Thị Thu  
24 664894 20144421 Lê Thị Thư  
25 664894 20133899 Nguyễn Văn Thư  
26 664894 20144363 Lương Văn Thuật  
27 664894 20144434 Lê Thị Thương  
28 664894 20144371 Nguyễn Thị Thuỳ  
29 664894 20144375 Nguyễn Thị Thuỷ  
30 664894 20144377 Nguyễn Thị Thuỷ  
31 664894 20144379 Nguyễn Thị Thu Thuỷ  
32 664894 20144386 Nguyễn Thị Thúy  
33 664894 20144387 Nguyễn Thị Minh Thúy  
34 664894 20144395 Vũ Thị Thùy  
35 664894 20144405 Nguyễn Thị Thủy  
36 664894 20144409 Nguyễn Trọng Thủy  
37 664894 20144456 Nguyễn Thị Tiên  
38 664894 20144463 Đặng Văn Tiến  
39 664894 20144504 Phạm Văn Tiệp  
40 664894 20144510 Khương Đức Tình  
41 664894 20144519 Đinh Văn Tỉnh  
42 664894 20123612 Ngô Duy Toàn  
43 664894 20144539 Nguyễn Hồng Toàn  
44 664894 20144548 Nguyễn Văn Toàn  
         
1 664894 20144626 Nguyễn Thị Thu Trà GS. NGUYỄN HỮU TÙNG
2 664894 20134092 Nguyễn Thu Trà Thời gian: 14h00 ngày 15/9/2017 (Thứ 6)
3 664894 20144588 Hoàng Thị Trang Địa điểm: C4-109
4 664894 20144598 Ngô Thị Quỳnh Trang  
5 664894 20144605 Nguyễn Thị Thu Trang  
6 664894 20144606 Nguyễn Thị Thùy Trang  
7 664894 20144616 Phạm Thu Trang  
8 664894 20144656 Nguyễn Văn Trí  
9 664894 20123633 Trần Đức Triều  
10 664894 20144642 Mai Thị Trinh  
11 664894 20144644 Nguyễn Thị Trinh  
12 664894 20144647 Trần Thị Kiều Trinh  
13 664894 20123642 Hoàng Văn Trung  
14 664894 20134159 Nguyễn Đắc Trung  
15 664894 20123644 Nguyễn Phú Trung  
16 664894 20144724 Nguyễn Quang Trung  
17 664894 20144726 Nguyễn Quang Trung  
18 664894 20144763 Vũ Đình Trung  
19 664894 20123647 Đinh Văn Trường  
20 664894 20144773 Đoàn Ngọc Trường  
21 664894 20144810 Trần Văn Trường  
22 664894 20123650 Vũ Đình Trường  
23 664894 20144813 Vũ Quang Trường  
24 664894 20144764 Đào Ngọc Truyền  
25 664894 20145027 Đoàn Văn Tú  
26 664894 20134500 Nguyễn Xuân Tú  
27 664894 20145061 Phạm Văn Tú  
28 664894 20145065 Trần Văn Tú  
29 664894 20144836 Nguyễn Văn Tuân  
30 664894 20144875 Hồ Đức Tuấn  
31 664894 20144866 Hoàng Anh Tuấn  
32 664894 20134301 Nguyễn Mạnh Tuấn  
33 664894 20134318 Nguyễn Văn Tuấn  
34 664894 20134327 Phạm ích Tuấn  
35 664894 20145074 Cao Sơn Tùng  
36 664894 20134401 Lữ Thanh Tùng  
37 664894 20145104 Nguyễn Công Tùng  
38 664894 20123696 Phạm Thanh Tùng  
39 664894 20145147 Trần Thanh Tùng  
40 664894 20145162 Hoàng Thị Tươi  
41 664894 20145165 Nguyễn Thị Tươi  
42 664894 20145007 Nguyễn Văn Tuyền  
43 664894 20145009 Quách Thanh Tuyền  
44 664894 20145211 Quản Thị Vân  
45 664894 20145214 Trần Thị Hải Vân  
46 664894 20145223 Đỗ Huy Việt  
47 664894 20145312 Nguyễn Ngọc Vũ  
48 664894 20145347 Hoàng Thị Thanh Xuân  
49 664894 20145348 Lê Thành Xuân  
50 664894 20145379 Trương Thị Yến  
 

Đồ án 3

PHÂN CÔNG HƯỚNG DẪN ĐỒ ÁN 3
       
STT MSSV HỌ VÀ TÊN GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN
1   Nguyễn Thị Thùy Dung GS. Nguyễn Hữu Tùng
2   Trần Văn Đạt GS. Nguyễn Hữu Tùng
3   Đặng Xuân Hồng GS. Phạm Văn Thiêm
4   Trương Thị Phương Thảo PGS Trần Trung Kiên
5   Vũ Văn Gia PGS Trần Trung Kiên
6   Nguyễn Thị Thu Hà PGS Trần Trung Kiên
7   Ngô Trọng Cương PGS Trần Trung Kiên
8   Tống Đức Hùng TS. Phùng Lan Hương
9   Đào Huy Thi TS. Phùng Lan Hương
10   Nguyễn Thế Anh TS. Nguyễn Văn Xá
11   Nguyễn Văn Đạt TS. Nguyễn Văn Xá
12   Dương Thị Tình TS. Nguyễn Văn Xá
13   Trần Đức Việt TS. Nguyễn Minh Tân
14   Phạm Thị Anh TS. Nguyễn Minh Tân
15   Nguyễn Hữu Duy TS. Nguyễn Minh Tân
16   Nguyễn Thành Đạt TS. Nguyễn Minh Tân
17   Đào Xuân Hạnh TS. Nguyễn Minh Tân
18   Nguyễn Đăng Sơn TS. Nguyễn Minh Tân
19   Phan Thị Thanh Hà TS. Cao Thị Mai Duyên
20   Lê Tuấn Anh TS. Cao Thị Mai Duyên
21   Lê Ngọc Anh TS. Cao Thị Mai Duyên
22   Khúc Tú Anh TS. Cao Thị Mai Duyên
23   Nguyễn Hải Nam TS. Nguyễn Thị Thu Huyền
24   Lê Hồng Sơn TS. Nguyễn Thị Thu Huyền
25   Nguyễn Văn Hùng TS. Nguyễn Thị Thu Huyền
26   Lê Thị Nhung TS. Nguyễn Thị Thu Huyền
27   Trần Thị Hoa TS. Nghiêm Xuân Sơn
28   Nguyễn Minh Phương TS. Nghiêm Xuân Sơn
29   Phạm Thị Hằng TS. Nghiêm Xuân Sơn
30   Bùi Trọng Toàn TS. Đỗ Xuân Trường
31   Nguyễn Thị Tình TS. Đỗ Xuân Trường
32   Trần Xuân Lương TS. Đỗ Xuân Trường
33   Nguyễn Thị Nhung TS. Đỗ Xuân Trường
34   Nguyễn Duy Tùng TS. Vũ Thị Phương Anh
35   Nguyễn Ngọc Thường TS. Vũ Thị Phương Anh
 
Trang 1 trong tổng số 4 trang
You are here: Home 1. Tin tức