School of Chemical Engineering

 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.
 

PGS. TS Trần Trung Kiên

nguyen-trung-kienHọ và tên: Trần Trung Kiên

Chức vụ: Giảng viên chính, Viện trưởng Viện Đào tạo quốc tế

Địa chỉ nơi làm việc: Phòng 109 nhà C4

Tel: + 84-4-38680121, 04-38683408;

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Đọc thêm...
 

GVC. TS. Nguyễn Minh Tân

 tan pass LIF     Họ và tênNguyễn Minh Tân
      Chức vụ:   Phó trưởng bộ môn,
                         Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển Ứng dụng các Hợp chất Thiên nhiên (INAPRO)

       Địa chỉ:      C4-109; C10B-204

       Tel :           + 84-4-38680121;
       Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

Đọc thêm...
 

GS. TSKH. NGND Nguyễn Bin

nguyen-binHọ và tên: Nguyễn Bin (CB mời giảng từ 2009)

Địa chỉ nơi làm việc: Phòng 108 nhà C4

Tel : + 84-4-38680121

Fax : Không có

 

Đọc thêm...
 

GS.TS.NGƯT Phạm Văn Thiêm

thay_thiemHọ và tên: Phạm Văn Thiêm (CB mời giảng từ 2011)

Địa chỉ nơi làm việc: Nhà C10B

Tel : + 84-4-3 8 68 2778

Fax : + 84-4-3 8 68 2778

Đọc thêm...
 

GS. TS. NGƯT. Nguyễn Hữu Tùng

thay_tungHọ và tên: Nguyễn Hữu Tùng

Địa chỉ nơi làm việc: Phòng 109 nhà C4

Email : Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Tel : + 84-4-38680121

Fax :

Đọc thêm...
 

TS. Trần Mạnh Tiến

Thay_tienHọ và tên: Trần Mạnh Tiến

Địa chỉ nơi làm việc: Phòng 110  nhà C4

Email : Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Tel : + 84-4-38680121

Fax :

Đọc thêm...
 

GVC.TS. Lê Thị Ngọc Thụy

nguyen-ngoc-thuy

Họ và tên: Lê Thị Ngọc Thụy (CB mời giảng từ 2011)

Địa chỉ nơi làm việc: Phòng 109 nhà C4

Email : Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Tel : + 84-4-38680121

Fax : + 84-4-38680121

 

Đọc thêm...
 

GVC.TS. Vũ Thị Phương Anh

Co_phuong_anhHọ và tên: Vũ Thị Phương Anh

Địa chỉ nơi làm việc: Phòng 109 nhà C4

Email : anh.vuthiphuong Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Tel : + 84-4-38680121

Fax :

Đọc thêm...
 

GVC.TS. Nguyễn Văn Xá

nguyen-van-xaHọ và tên: Nguyễn Văn Xá

Chức vụ: Viện trưởng Viện Kỹ thuật Hóa học

Địa chỉ nơi làm việc: Phòng 214 nhà C4

Tel : + 84-4-38680070; Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Fax : + 84-4-38680070

Đọc thêm...
 

GVC. TS. Phùng Lan Hương

phung-lan-huongHọ và tên: Phùng Lan Hương

Chức vụ: Giám đốc - Tổng biên tập Nhà xuất bản Bách Khoa Hà Nội

Địa chỉ nơi làm việc: Nhà F – Trường ĐHBK Hà Nội

Tel : + 84-4-38684569; Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Fax : Không có

Đọc thêm...
 

TS. Cao Mai Duyên

cao-mai-duyenHọ và tên: Cao Thị Mai Duyên

Chức vụ: Tổ trưởng công đoàn

Địa chỉ nơi làm việc: Phòng 109 nhà C4

Tel : + 84-4-3 8 68 01 21; Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Fax :

Đọc thêm...
 

ThS. Đặng Thị Tuyết Ngân

dang-tuyet-nganHọ và tên: ThS. Đăng Thị Tuyết Ngân

Địa chỉ nơi làm việc: Phòng 109 nhà C4

Tel : + 84-4-3 8 68 01 21; Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Fax :

Đọc thêm...
 

Nghiêm Xuân Sơn

nghiem-xuan-sonHọ và tên: Nghiêm Xuân Sơn

Địa chỉ nơi làm việc: Phòng 109 C4

Tel : + 84-4-3 8 68 01 21; EmailĐịa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Fax :

Đọc thêm...
 

TS. Đỗ Xuân Trường

DoXuanTruong

Họ và tên:Đỗ Xuân Trường

Địa chỉ nơi làm việc: Phòng 109 nhà C4

Tel: + 84-4-3 8 68 01 21; Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Homepage:https://www.researchgate.net/profile/Truong_Do4?ev=hdr_xprf&_sg=_aO0CObP0ANSS0_AP_llE4cfxEc5mjErSGgdNCykSGhd2gIktWYapmIM5Q8npZNg

Các môn giảng dạy:

1.Ứng dụng phương pháp số trong CNHH.

2. Mô phỏng, tối ưu hóa quá trình và đánh giá tiền khả thi kinh tế.

3.Quá trình và thiết bị trong công nghệ hóa học 1 (thí nghiệm)

4.Quá trình và thiết bị trong công nghệ hóa học 2 (thí nghiệm)

5.Quá trình và thiết bị trong công nghệ hóa học 3 (thí nghiệm)

6.Ứng dụng tin học trong CNHH (thí nghiệm)

Hướng nghiên cứu:

1.Thiết kế quá trình, phân tích kinh tế-kỹ thuật các quá trình hóa học, tối ưu hóa đa mục tiêu, và kỹ thuật hệ thống quá trình công nghệ hóa học.

2.Mô phỏng và mô hình hóa các quá trình hóa học.

3.Năng lượng tái tạo: Nhiệt phân nhanh (fast pyrolysis), khí hóa (gasification) và chuyển hóa sinh học (bio-conversion), nhiệt phân (torrefaction), supercritical reaction các nguồn nguyên liệu sinh khối (Biomass) và rác thải hữu cơ.

4.Phân tích năng lượng và tối thiểu hóa tiêu tốn năng lượng dựa trên kỹ thuật Pinch.

5.Động học phản ứng của quá trình cacking nhiệt và reforming có xúc tác trong tổ hợp dầu mỏ.

Các công trình NC đã công bố:

1.Mô hình và mô phỏng quá trình chưng luyện gián đoạn - áp dụng cho quá trình tinh chế cồn thực phẩm -Tạp chí KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, Tập 48-số 6A. Tác giả Đỗ Xuân Trường, Trần Trung Kiên.

2.Do Xuan Truong, Tran Trung Kien; Simulation of startup phase of batch distillation process – application for the alcoholic beverage purification process; the 5th Regional Conference on Chemical Engineering, 7 – 8 February 2013, PATTAYA, THAILAND.

3.Truong Xuan Do, Young-il Lim*, Sungsoo Jang, Hwa-Jee Chung, Yong-Wook Lee (2014), Process Design and Economics for Bioethanol Production Process from Palm Empty Fruit Bunch (EFB). in: Computer Aided Chemical Engineering, (Eds.) P.S.V. Jiří Jaromír Klemeš, L. Peng Yen, Vol. Volume 33, Elsevier, pp. 1777-1782.

4.Truong Xuan Do, Young-il Lim*, and Heejung Yeo (2014), Economic analysis of bio-oil production process from empty fruit bunches, Energy Conversion and Management, 80, 525-534.

5.Truong Xuan Do, Young-il Lim*, Heejung Yeo, Uen-do Lee, Young-tai Choi, and Jae-Hun Song (2014), Techno-economic analysis of power generation plant with fluidized-bed gasification from woodchips, Energy, 70, 547-560.

6.Truong Xuan Do, Young-Il Lim*, Jinsuk Lee, and Woojo Lee (2015), Effect of normal paraffins separation from naphtha on reaction kinetics for olefins and aromatics production, Computers and Chemical Engineering.74, 128–143.

7.Truong Xuan Do, Young-il Lim*, Sungsoo Jang and Hwa-Jee Chung (2015), Hierarchical economic potential approach for techno-economic evaluation of bioethanol production from palm empty fruit bunches, Bioresource Technology. 189: 224-35.

8.Truong Xuan Do,Young-il Lim,Jinsuk Lee,Woojo Lee(2015),Techno-economic analysis of petrochemical complex retrofitted with simulated moving-bed for olefins and aromatics production, Chemical Engineering Research and Design. 106, 222-241.

9.Truong Xuan Do,Young-il Lim(2016), Techno-economic comparison of three energy conversion pathways from empty fruit bunches,Renewable Energy, 90, 307-318.

Các sách đã xuất bản: Không có

Học viên cao học đang hướng dẫn: Không có

Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn: Không có

Các thông tin khác: Các dự án nghiên cứu khoa học gần đây:

1. Nano TiO2 preparation - smart filter material application in industrial wastewater treatment. Funded by Hanoi University of Technology. 2008-2009 (1 year).

2. Simulation and modeling of the batch distillation process. Funded by Hanoi University of Technology. 2009-2010 (1 year).

3. Young-Il Lim and Truong Xuan Do, Economic analysis of bio-oil production process from empty fruit bunches (EFB) using fluidized-bed, 1st-year report, Daekyong Esco, 2012. 07-2013. 06 (1 year).

4. Young-Il Lim and Truong Xuan Do, Modeling of power plant from biomass gasification in a circulating fluidized-bed (CFB), 1st-year report (March 2013), Hansol SeenTec, 2012. 05 - 2014. 04 (2 years).

5. Young-Il Lim, Truong Xuan Do, and Dongjun Lee, SMB process design and construction, 1st-year report (May 2013), SMBA, 2012. 06-2014. 05 (2 years).

6. Young-Il Lim, Truong Xuan Do, and JaeHwan Yoo, Techno-economic analysis of bio-ethanol production plant from empty fruit bunches (EFB), Technical report (September 2014), Gendocs, 2013. 12 - 2014.12 (1 year).

7. Young-Il Lim and Truong Xuan Do, Process design and economics of organic solid waste torrefaction and combined heat and power gasification process, Technical report (August 2015).

8. Young-Il Lim and Truong Xuan Do, Techno-economic analysis of Kazakhstan coal gasification processes, 2015-2016 (2 years).

9. Young-Il Lim and Truong Xuan Do, Techno-economic analysis of bio-heavy oil production from sewage sludge, 2016 (1 year).

 

ThS. Phạm Chánh Hưng

pham-chanh-hungHọ và tên: Phạm Chánh Hưng 

Địa chỉ nơi làm việc: Phòng 109 nhà C4

 Tel : + 84-4-38680121; Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Fax : Không có

 

Đọc thêm...
   

ThS. Trịnh Thị Huyền Trang

trinh-huyen-trangHọ và tên: Trịnh Thị Huyền Trang (NCS tại Linz, CH Áo)

Địa chỉ nơi làm việc: Phòng 109 nhà C4

Tel : + 84-4-3 8 68 01 21; Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Fax :

Đọc thêm...
 

ThS. Lê Hoài Nga

le-hoai-ngaHọ và tên: Lê Hoài Nga (NCS tại Dresden, CHLB Đức)

Địa chỉ nơi làm việc: Phòng 109 nhà C4

Tel : + 84-4-3 8 68 01 21; Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Fax :

 

Đọc thêm...
 

KS. Nguyễn Thị Mai Hoa

le-mai-hoaHọ và tên: Nguyễn Thị Mai Hoa (Cán bộ PVGD)

Địa chỉ nơi làm việc: Phòng 109 nhà C4

Tel : + 84-4-3 8 68 01 21; Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Fax :

Đọc thêm...
 

ThS. Phùng Thị Anh Minh

p-anh-minhHọ và tên: Phùng Thị Anh Minh (Cán bộ PVGD)

Địa chỉ nơi làm việc: Phòng 109 nhà C4

Tel : + 84-4-3 8 68 01 21; Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Fax :

Đọc thêm...
 
You are here: Home 3. Thành viên bộ môn