School of Chemical Engineering

 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.
 

TS. Giang Thị Phương Ly

altHọ và tên: TS. Giang Phương Ly

Địa chỉ: Phòng 303, nhà C1

Điện thoại:

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Hướng nghiên cứuVật liệu mao quản: Nghiên cứu các vật liệu có cấu trúc mao quản ứng dụng xử lý khí thải môi trường
Biosensor: Nghiên cứu chế tạo các đầu dò sinh học nhằm phát hiện sớm bệnh lý.Polyme: nghiên cứu tổng hợp polyme nhạy nhiệt có cấu trúc mạng không gian (hydrogel) ứng dụng cho thuốc mang.

Công trình đã công bố:

 1. Ngo Thi Thuan, Tran Thi Nhu Mai, Giang Thi Phuong Ly, Le Xuan Tuan. Fe-MCM-22 zeolite: synthesis and study about the states of iron. Journal of chemistry, Vol.45 (3), p.368-372, 2007.
 2. Tran Thi Nhu Mai, Ngo Thi Thuan, Le Van Tiep, Giang Thi Phuong Ly, Tran Vu Hung. Copper – modified MCM-22 as catalyst for hydrocarbon selective catalytic reduction of NOx. The 4th seminar on environmental science and technology issues related to the sustainable development for urban and coastal areas. September 27-28, 2007, Danang, Vietnam, p.376-382.
 3. Tran Thi Nhu Mai, Nguyen Van Quyen, Nguyen Thanh Binh, Le Thanh Son, Giang Thi Phuong Ly and Nguyen Thi Ha. Ti-MCM-41 with Various Ti Contents: Synthesis, Characterization and Catalytic Properties in Oxidation of α-Pinene.
  (Conference -IWAMN2009-) December 27, 2011) 108, e-Journal of Surface Science and Nanotechnology Vol. 9 (2011), p. 539-543

4. M. Ammar, C. Smadja, L. Giang Thi Phuong, M. Azzouz, J. Vigneron, A. Etchberry, M. Taverna, E. Dufour-Gergam. A new controlled concept of immune-sensing platform for specific detection of Alzheimer’s biomarkers. Biosensors and Bioelectronics 40 (2013) P329-335
5. Trần Thị Như Mai, Vũ Mạnh Hiệp, Trần Chí Công, Nguyễn Văn Mạnh, Lưu Văn Bắc, Giang Thị Phương Ly, Đỗ Thanh Hải, Đặng Thanh Tùng; Regenerate FCC of Dung Quat refinery, supplemented by HZSM-5 and LaHY, and its  catalytic performance in wasted cooking oil cracking; VNU journal of
science: Natural  Sciences and technology; Vol. 30, No. 5S
(2014), 301-311
6. Lưu Văn Bắc, Trần Thị Như Mai, Nguyễn Đăng Huân, Đỗ Thanh Hải, Giang Thị Phương Ly; Nghiên cứu phản ứng cracking pha lỏng dầu ăn thải sử dụng xúc tác FCC được tái sinh bằng dung dịch axit oxalic trong dung môi xylen; Tạp chí xúc tác
 hấp phụ; T3 (No.3), tr. 24-33, 2014.
7. Phạm Thanh Quỳnh, Giang Thị Phương Ly, Chu Thị Hải Nam, Lê Minh Thắng; Nghiên cứu xử lý hoàn toàn khí CO ở nhiệt độ thấp trên hệ xúc tác nano vàng trên chất mang oxit kim loại; Tạp chí xúc tác  hấp phụ, T3 (No.3), tr. 121-126, 2014.
8. Ngô Minh Đức, Trần Thị Như Mai, Nguyễn Bá Trung, Giang Thị Phương Ly; Tổng hợp, đặc trưng và đánh giá khả năng xúc tác của Mg-Al hydrotacite cho phản ứng ester chéo hóa dầu jatropha bằng metanol; Tạp chí Hóa học,  Tập 51, 52(5A), 2014, tr. 93-98

 

 
You are here: Home Danh sách Cán bộ TS. Giang Thị Phương Ly