BM CN các chất Vô cơ

School of Chemical Engineering

 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.
 

Đào tạo

Chuyên ngành đào tạo

Công nghệ các chất vô cơ

Vật liệu vô cơ

Các môn học

Khối kiến thức cơ sở:

- Nhiệt động kĩ thuật hóa học               - Động học và thiết bị phản ứng

- Giản đồ pha hệ muối nước                - Hóa học chất rắn

- Công nghệ hóa học đại cương           - Kĩ thuật tách và chất sạch

- Ăn mòn và bảo vệ kim loại

Khối kiến thức chuyên ngành:

- Vật liệu vô cơ - Công nghệ muối khoáng và xạ hiếm

- Công nghệ axit - Công nghệ sản xuất các chất kiềm

- Xử lí nước - Công nghệ phân bón

- Công nghệ các hợp chất vô cơ của Nitơ

 
You are here: Home Đào tạo