Phí tham dự

Saturday, 25 April 2015 11:21 administrator
Print

Đối với đại biểu tham dự là người Việt Nam (có địa chỉ  tham dự từ các cơ sở tại Việt Nam) phí Hội nghị được xác định như sau:

Nộp trước ngày 11/10/2015 Nộp sau ngày 11/10/2015
Phí tham dự Phí đăng bài Phí tham dự Phí đăng bài
1.000.000* 1.500.000 1.500.000* 2.000.000

* Giảm 50% lệ phí tham dự cho sinh viên các Trường Đại học

Phí này đã bao gồm

- Tham dự tất cả các tất cả các phân ban chuyên môn
- Kỷ yếu hội nghị, Bản toàn văn các báo váo đăng trên Tạp chí Hóa học hoặc Tạp chí Khoa học và Công nghệ.
- Giấy chứng nhận tham gia Hội nghị
- Ăn trưa ngày 30/11 và 1/12, ăn tối ngày 30/11

Phí chưa bao gồm phí xuất bản trên Tạp chí AEJ và Tạp chí quốc tế thuộc danh mục ISI

 

CÁCH THỨC TRẢ HỘI NGHỊ PHÍ

1. Chuyển khoản

 

 

Last Updated on Friday, 02 October 2015 22:21