Thời hạn ĐĂNG KÝ ĐƠN VỊ THAM DỰ OLYMPIC HÓA HỌC SINH VIÊN TOÀN QUỐC 2018 đã kết thúc.

Các ĐƠN VỊ đã đăng ký tham dự xin vui lòng gửi Danh sách Đoàn tham dự theo mẫu [bản mềm (file word) và bản scan (file pdf)] về email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. trước ngày 28/2/2018

-------------------------------------------------------------------------------------------

TÀI KHOẢN TỔ CHỨC HỘI THI
Số tài khoản: 1221 0000 577511
Tên chủ tài khoản: Viện Kỹ thuật Hóa học
Tại: Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Hà Thành

--------------------------------------------------------------------------------------------

Các thông tin cần hỗ trợ khác xin vui lòng liên hệ BTC.