ĐOÀN THAM DỰ OLYMPIC HÓA HỌC SINH VIÊN 2018

Đề nghị các Đoàn kiểm tra lại danh sách tên và ảnh các thành viên để Ban Tổ chức chuẩn bị in ấn được chính xác !!!

Mọi thông tin cần thay đổi xin gửi ngay về Ban Tổ chức: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mỗi đoàn có 1 Sinh viên Viện Kỹ thuật Hóa học hỗ trợ trong suốt Hội thi.

TT TRƯỜNG Sinh viên
A KHU VỰC MIỀN BẮC  
1 Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên. Đoàn dự thi bảng A
  2. ĐH KHOA HỌC  ĐH THÁI NGUYÊN TS. Trương Thị Thảo Trưởng đoànTS.Trương Thị Thảo 2. 2018 Trần Thị Thùy Dung 28.3.1997Trần Thị Thùy Dung
  2. ĐH KHOA HỌC  ĐH THÁI NGUYÊN TS. Vương Trường Xuân Phó trưởng đoànTS. Vương Trường Xuân 2. 2018 Đào Thị Thu Hà 23.12.1997Đào Thị Thu Hà
  2. ĐH KHOA HỌC  ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TS. Khiếu Thị Tâm Phó trưởng đoànTS. Khiếu Thị Tâm 2. 2018 Tô Thị Phương 05.8.1996Tô Thị Phương
 
1
 
SV. Nguyễn T. Phương Thảo
Viện Kỹ thật Hóa học, HUST
2. 2018 Trần Thị Thu Phương 12.5.1996Trần Thị Thu Phương
    2. 2018 Nguyễn Văn Đàm Thiên 05.02.1998Nguyễn Văn Đàm Thiên
2 Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên. Đoàn dự thi bảng A 
  3. DH SƯ PHẠM  DH THÁI NGUYÊN PGS. Nguyễn Thị Tố Loan  Trưởng đoànPGS. Nguyễn Thị Tố Loan 3. 2018 Phí Thị Quỳnh Anh 10.9.1996Phí Thị Quỳnh Anh
  3. DH SƯ PHẠM  DH THÁI NGUYÊN TS. Phạm Văn Khang Phó trưởng đoànTS. Phạm Văn Khang 3. 2018 Mai Thị Minh Châu 20.01.1997Mai Thị Minh Châu
 

2

SV. Đào Công Hoan

Viện Kỹ thuật Hóa học, HUST 

3. 2018 Đặng Thị Cúc 24.9.1997Đặng Thị Cúc
    3. 2018 Phạm Thùy Nhung 19.7.1997Phạm Thùy Nhung
    3. 2018 Nguyễn Thành Tân 28.7.1997Nguyễn Tân Thành
3 Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì. Đoàn dự thi bảng B 
  3. TS. Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh Trưởng đoàn DH CN VIỆT TRÌTS. Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh 5. 2018 Phạm Ngọc Anh 04.9.1997Phạm Ngọc Anh
  3. TS. Nguyễn Tiến Khí Phó trưởng đoàn DH CN VIỆT TRÌTS. Nguyễn Tiến Khí 5. 2018 Vũ Trọng Đại 04.02.1997Vũ Trọng Đại
  3. TS. Hoàng Thị Vân An Phó trưởng đoàn DH CN VIỆT TRÌTS. Hoàng Thị Vân An 5. 2018 Nguyễn Thị Hà 20.11.1995Nguyễn Thị Hà
 

3

SV. Đặng Thị Hòa

Viện Kỹ thuật Hóa học, HUST 

5. 2018 Vũ Thị Oanh 08.01.1997Vũ Thị Oanh
    5. 2018 Phan Hữu Quyền 05.5.1997Phan Hữu Quyền
  Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì. Đoàn dự thi bảng C
    5. 2018 Lương Trung Đức 11.10.1996Lương Trung Đức
    5. 2018 Bùi Nam Chung 09.9.1997Bùi Nam Chung
    5. 2018 Phạm Thu Hà 07.5.1997Phạm Thu Hà
    5. 2018 Triệu Quang Lâm 13.8.1995Triệu Quang Lâm
    5. 2018 Lã Phú Sơn 22.7.1998Lã Phú Sơn
4 Trường Đại học Hải Phòng. Đoàn dự thi bảng B 
  THP  Vu Thanh Cong  TDTS. Vũ Thành Công
7. 2018 Lê Thị Thanh Hà 25.6.1997Lê Thị Thanh Hà
  THP  Nguyen Thu Ha  PDTS. Nguyễn Thu Hà
7. 2018 Trần Thu Hà 18.9.1995Trần Thu Hà
  THP  Bui Thi Thu Quynh PDThS. Bùi Thị Thu Quỳnh 7. 2018 Bùi Thị Kiều 20.7.1996Bùi Thị Kiều
 

4

SV. Nguyễn Tiến Mạnh

Viện Kỹ thuật Hóa học, HUST 

7. 2018 Nguyễn Thị Nhung 11.10.1996Nguyễn Thị Nhung
    7. 2018 Mai Thị Hồng Nhung 13.8.1997Mai Thị Hồng Nhung
5 Trường Đại học Hồng Đức. Đoàn dự thi bảng B 
  9. ĐH HỒNG ĐỨC PGS. Ngô Xuân Lương Trưởng đoànPGS. Ngô Xuân Lương 9. 2018 Bùi Thị Phượng 02.4.1997Bùi Thị Phượng
  9. ĐH HỒNG ĐỨC ThS. Nguyễn Thị Ngọc Vinh Phó trưởng đoànThS. Nguyễn Thị Ngọc Vinh 9. 2018 Nguyễn Thị Nhung 24.4.1997Nguyễn Thị Nhung
 

5

SV. Ngô Thị Thùy Linh
Viện Kỹ thuật Hóa học, HUST
9. 2018 Nguyễn Thị Dịu 08.3.1997Nguyễn Thị Dịu
    9. 2018 Mai Thị Tho 10.02.1995Mai Thị Tho
    9. 2018 Ngọ Thị Trang 16.9.1996Ngọ Thị Trang
6 Trường Đại học Hùng Vương. Đoàn dự thi bảng B 
  THV  Trieu Quy Hung TDTS. Triệu Quý Hùng 10. 2018 Hoàng Hương Ly 26.01.1996Hoàng Hương Ly
  THV  Nguyen Thi Binh Yen PDThS. Nguyễn Thị Bình Yên 10. 2018 Phạm Thu Hà 15.4.1996Phạm Thu Hà
 
10. 2018 ThS Phùng Thị Lan Hương Phó Trưởng đoàn 26.6.1989ThS. Phùng Thị Lan Hương
10. 2018 Bùi Thị Thanh Hoa 20.6.1996Bùi Thị Thanh Hoa
 

6

SV. Sái Minh Tuấn Vũ
Viện Kỹ thuật Hóa học, HUST 
 
10. 2018 Phan Tuấn Phương 01.01.1996Phan Tuấn Phương
    10. 2018 Trần Thị Thu Hà 29.6.1996Trần Thị Thu Hà
  Trường Đại học Hùng Vương. Đoàn dự thi bảng C
    10. 2018 Trần Thị Thu Hà 19.2.1996Trần Thị Thu Hà
    10. 2018 Nguyễn Lan Hương 24.6.1995Nguyễn Lan Hương
    10. 2018 Đỗ Hải Linh 24.9.1996Đỗ Hải Linh
    10. 2018 Hoàng Thị Hương Hương 17.12.1996Hoàng Thị Hương Hương
    10. 2018 Nguyễn Hạnh Ngân 31.7.1996Nguyễn Hạnh Ngân
7 Trường Đại học sư phạm Hà Nội 2. Đoàn dự thi bảng A 
  11. ĐH SƯ PHẠM HN2 TS. Đào Thị Việt Anh  Trưởng đoànTS. Đào Thị Việt Anh 11. 2018 Nguyễn Thị Hằng 25.7.1996Nguyễn Thị Hằng
  11. ĐH SƯ PHẠM HN2 TS. Nguyễn Văn Quang Phó trưởng đoànTS. Nguyễn Văn Quang 11. 2018 Phạm Thị Mai 04.10.1995Phạm Thị Mai
 

7

SV. Nguyễn Mạnh Cường

Viện Kỹ thuật Hóa học, HUST 

11. 2018 Đỗ Văn Bình 10.9.1997Đỗ Văn Bình
    11. 2018 Vũ Thị Kim Ngân 07.5.1997Vũ Thị Kim Ngân
    11. 2018 Đỗ Thị Hạnh 06.9.1997Đỗ Thị Hạnh
  Trường Đại học sư phạm Hà Nội 2. Đoàn dự thi bảng B
    11. 2018 Phạm Thúy Nga 11.01.1996Phạm Thúy Nga
    11. 2018 Trần Thị Thu Hoài 10.01.1995Trần Thị Thu Hoài
    1. 2018 Nguyễn Văn Hùng 19.11.1997Nguyễn Văn Hùng
    11. 2018 Dương Thị Tuyết Mai 30.9.1996Dương Thị Tuyết Mai
    11. 2018 Cấn Thị Thúy Nga 20.02.1996Cấn Thị Thúy Nga
B KHU VỰC MIỀN TRUNG  
1 Trường Đại học sư phạm - Đại học Đà Nẵng. Đoàn dự thi bảng A 
  EUD Le Tu Hai TDPGS. Lê Tự Hải 17. 2018 Võ Văn Hùng 21.9.1996Võ Văn Hùng
  17. 2018 ThS. Trần Đức Mạnh Phó trưởng đoàn 10.3.1982ThS. Trần Đức Mạnh 17. 2018 Nguyễn Văn Chinh 14.9.1996Nguyễn Văn Chinh
 

8SV. Nguyễn Thị Kim Oanh

Viện Kỹ thuật Hóa học, HUST 

17. 2018 Võ Viết Đại 18.12.1997Võ Viết Đại
    17. 2018 Trần Thị Yến 17.9.1996Trần Thị Yến
    17. 2018 Dương Thị Mỹ Lệ 17.10.1996Dương Thị Mỹ Lệ
2 Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế. Đoàn dự thi bảng A 
  2. PGS.TS. Võ Văn Tân Trưởng đoàn ĐH Sư phạm ĐH HuếPGS.TS. Võ Văn Tân 20. 2018 Nguyễn Hồ Ngọc Thư 13.9.1997Nguyễn Hồ Ngọc Thư
  2. TS. Trần Đông Tiến Phó trưởng đoàn ĐH Sư phạm ĐH HuếTS. Trần Đông Tiến 20. 2018 Châu Văn Cường 24.6.1997Châu Văn Cường
 

9

SV. Đinh Văn Khánh

Viện Kỹ thuật Hóa học, HUST

20. 2018 Nguyễn Thị Ly Na 09.11.1997Nguyễn Thị Ly Na
  20. 2018 Ngô Văn Bản 05.01.1997Ngô Văn Bản
  20. 2018 Đỗ Thị Ngọc Loan 18.8.1996Đỗ Thị Ngọc Loan
3 Trường Đại học Duy Tân. Đoàn dự thi bảng C 
  24. ĐH DUY TÂN TS. Lê Văn Thuận Trưởng đoànTS. Lê Văn Thuận 24. 2018 Trần Nguyễn Thuận Hòa 29.7.1999Trần Nguyễn Thuận Hòa
  24. ĐH DUY TÂN ThS. Phan Thị Việt Hà Phó trưởng đoànThS. Phan Thị Việt Hà 24. 2018 Mai Nữ Lệ Hằng 12.11.1999Mai Nữ Lệ Hằng
 

10

SV. Tô Thị Như Ngọc

Viện Kỹ thuật Hóa học, HUST

24. 2018 Võ Thanh Nam 12.10.1999Võ Thanh Nam
    24. 2018 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 20.4.1999Nguyễn Thị Ngọc Huyền
    24. 2018 Nguyễn Thanh Minh 28.01.1999Nguyễn Thanh Minh
4 Trường Đại học Khánh Hòa. Đoàn dự thi bảng C 
  26. ĐH KHÁNH HÒA ThS. Bùi Văn Nguyên Phó trưởng đoànThS. Bùi Văn Nguyên 26. 2018 Lê Thị Thúy Nữ 26.6.1997Lê Thị Thúy Nữ
  4. TS. Nguyễn Hoàng Sa Phó trưởng đoàn ĐH Khánh HòaTS. Nguyễn Hoàng Sa 26. 2018 Lê Thị Thanh Thúy 1997Lê Thị Thanh Thúy
  26. 2018 ThS. Ngô Thị Uyên Tuyền Phó trưởng đoànThS. Ngô Thị Uyên Tuyền 26. 2018 Nguyễn Thành Nghiêm 29.10.1997Nguyễn Thành Nghiêm
 

11

SV. Ngô Thị Thùy Trang

Viện Kỹ thuật Hóa học, HUST

26. 2018 Phùng Thị Thanh Mai 17.7.1997Phùng Thị Thanh Mai
    26. 2018 Nguyễn Thị Thơm 28.02.1998Nguyễn Thị Thơm
5 Trường Đại học Quy Nhơn. Đoàn dự thi bảng A 
  29. ĐH QUY NHƠN ThS. Phạm Ngọc Thạch Trưởng đoànThS. Phạm Ngọc Thạch 29. 2018 Nguyễn Thị Kim Thoa 25.8.1996Nguyễn Thị Kim Thoa
  29. ĐH QUY NHƠN TS. Diệp Thị Lan Phương Phó trưởng đoànTS. Diệp Thị Lan Phương 29. 2018 Nguyễn Thị Thúy Kiều 16.8.1997Nguyễn Thị Thúy Kiều
 

12

SV. Đặng Thị Thu Anh

Viện Kỹ thuật Hóa học, HUST

29. 2018 Lê Minh Trọng 08.4.1996Lê Minh Trọng
    29. 2018 Châu Hùng Cường 18.11.1996Châu Hùng Cường
    29. 2018 Nguyễn Thanh Thảo Tú 15.5.1996Nguyễn Thanh Thảo Tú
6 Trường Đại học Tây Nguyên. Đoàn dự thi bảng A 
  TNU Le Van Co TDTS. Lê Văn Cơ 30. 2018 Phạm Tuyên 12.11.1994Phạm Tuyên
  30. ĐH TÂY NGUYÊN ThS. Ngũ Trường Nhân Phó trưởng đoànThS. Ngũ Trường Nhân  30. 2018 Nguyễn Thị Sơn 06.10.1997Nguyễn Thị Sơn
 

13

SV. Bùi Thị Hồng Ngát

Viện Kỹ thuật Hóa học, HUST

30. 2018 Tống Thị Tôn Trang 02.08.1998Tống Thị Tôn Trang
    30. 2018 Bùi Lương Đông Anh 11.01.1997Bùi Lương Đông Anh
    30. 2018 Lê Thị Anh 08.11.1997Lê Thị Anh
  Trường Đại học Tây Nguyên. Đoàn dự thi bảng C
    30. 2018 Nguyễn Lê Song Hà 10.9.1999Nguyễn Lê Song Hà
    30. 2018 Huỳnh Tô Linh Đan 22.02.1999Huỳnh Tô Linh Đan
    30. 2018 Trần Khánh Hòa 21.2.1999Trần Khánh Hòa
    30. 2018 Hoàng Đình Đức 08.9.1999Hoàng Đình Đức
    30. 2018 Nguyễn Thị Thùy Dung 24.7.1999Nguyễn Thị Thùy Dung
7 Trường Đại học Vinh. Đoàn dự thi bảng A 
  31. ĐH VINH PGS. TS. Lê Đức Giang Trưởng đoànPGS. Lê Đức Giang 31. 2018 Lê Văn Kiên 11.4.1997Lê Văn Kiên
  31. ĐH VINH PGS. TS. Phan Thị Hồng Tuyết Phó trưởng đoànPGS. Phan Thị Hồng Tuyết 31. 2018 Lê Quốc Khánh 02.9.1996Lê Quốc Khánh
  31. ĐH VINH TS. Nguyễn Hoàng Hào Phó trưởng đoànTS. Nguyễn Hoàng Hào 31. 2018 Phan Thùy Linh 22.3.1997Phan Thùy Linh
 

14

SV. Nguyễn Văn Thái

Viện Kỹ thuật Hóa học, HUST 

31. 2018 Nguyễn Thị Phương Thảo 23.10.1997Nguyễn Thị Phương Thảo
    31. 2018 Vũ Thị Thu Uyên 16.12.1997Vũ Thị Thu Uyên
C KHU VỰC MIỀN NAM  
1 Trường Đại học An Giang. Đoàn dự thi bảng B 
  33. ĐH AN GIANG ThS. Nguyễn Thị Mỹ Phượng Trưởng đoànThS. Nguyễn Thị Mỹ Phượng 33. 2018 Lê Thị Bông 01.01.1996Lê Thị Bông
  33. 2018 ThS. Trang Quang Vinh Phó Trưởng đoànThS. Trang Quang Vinh 33. 2018 Nguyễn Thị Ngọc Hân 22.5.1996Nguyễn Thị Ngọc Hân
  33. ĐH AN GIANG ThS. Huỳnh Công Luận Phó trưởng đoànThS. Huỳnh Công Luận 33. 2018 Nguyễn Anh Hào 24.10.1998Nguyễn Anh Hào
 

15

SV. Tạ Anh Việt

Viện Kỹ thuật Hóa học, HUST

33. 2018 Huỳnh Văn Thích 15.9.1997Huỳnh Văn Thích
    33. 2018 Huỳnh Ngô Tú Trân 06.9.1997Huỳnh Ngô Tú Trân
  Trường Đại học An Giang. Đoàn dự thi bảng C
    33. 2018 Nguyễn Đức Huy 09.11.1995Nguyễn Đức Huy
    33. 2018 Đỗ Thị Thanh Hương 23.8.1997Đỗ Thị Thanh Hương
    33. 2018 Phạm Thị Thu Hương 20.01.1996Phạm Thị Thu Hương
    33. 2018 Nguyễn Thị Hữu Nghị 08.8.1998Nguyễn Thị Hữu Nghi
    33. 2018 Từ Quốc Thắng 10.8.1998Từ Quốc Thắng
2 Trường Đại học Cần Thơ. Đoàn dự thi bảng A 
  35. ĐH CẦN THƠ TS. Nguyễn Thị Thu Thủy Trưởng đoànTS. Nguyễn Thị Thu Thủy 35. 2018 Trần Thị Thu Hồng 08.3.1996Trần Thị Thu Hồng
  35. ĐH CẦN THƠ TS. Nguyễn Phúc Đảm Phó trưởng đoànTS. Nguyễn Phúc Đảm 35. 2018 Nguyễn Thanh Nhã 01.6.1996Nguyễn Thanh Nhã
 

16

SV. Nguyễn Đức Bình

Viện Kỹ thuật Hóa học, HUST

35. 2018 Ngô Khương Duy 24.6.1996Ngô Khương Duy
    35. 2018 Phạm Quốc Yên 16.9.1997Phạm Quốc Yên
    35. 2018 Huỳnh Thị Nhi 03.4.1996Huỳnh Thị Nhi
3 Trường Đại học Dầu khí Việt Nam. Đoàn dự thi bảng B 
  PVU  Bui Thu Hoai TDTS. Bùi Thu Hoài 36. 2018 Nguyễn Đình Anh 10.01.1998Nguyễn Đình Anh
  PVU  Nguyen Van Kiet  PDThS. Nguyễn Văn Kiệt 36. 2018 Nguyễn Hoàng Tô Châu 01.01.1998Nguyễn Hoàng Tô Châu
 

17

SV. Nguyễn Thị Thu Hà

Viện Kỹ thuật Hóa học, HUST

36. 2018 Lâm Nam Phát 22.7.1999Lâm Nam Phát
    36. 2018 Phạm Thị Như Huyền 15.3.1999Phạm Thị Như Huyền
    36. 2018 Phan Thị Lệ Thanh 03.8.1998Phan Thị Lệ Thanh
4 Trường Đại học Đồng Nai. Đoàn dự thi bảng A 
  37. ĐH ĐỒNG NAI TS. Huỳnh Bùi Linh Chi Trưởng đoànTS. Huỳnh Bùi Linh Chi 37. 2018 Nguyễn Ngọc An 12.02.1997Nguyễn Ngọc An
  37. ĐH ĐỒNG NAI ThS. Đinh Văn Phúc Phó trưởng đoànThS. Đinh Văn Phúc 37. 2018 Phạm Thế Bình 23.9.1997Phạm Thế Bình
  37. ĐH ĐỒNG NAI CN. Hồ Thiên Hoàng Phó trưởng đoànCN. Hồ Thiên Hoàng 37. 2018 Trương Thành Đạt 17.11.1997Trương Thành Đạt
 
18 
SV. Mạc Thị Thu Mai
Viện Kỹ thuật Hóa học, HUST
37. 2018. Phan Nguyễn Kim Hồng 23.01.1997Phan Nguyễn Kim Hồng
    37. 2018 Nguyễn Thị Ngọc Vân 10.10.1996Nguyễn Thị Ngọc Vân
5 Trường Đại học Thủ Dầu Một. Đoàn dự thi bảng A 
  TDM  Pham Dinh Du TDTS. Phạm Đình Dũ 39. 2018 Lê Thanh Hoài 21.10.1998Lê Thanh Hoài
  TDM  Le Thanh Thanh PDTS. Lê Thanh Thanh 39. 2018 Hồ Ngọc Huyền 27.4.1997Hồ Ngọc Huyền
  5. ThS. Hà Tuấn Anh Phó trưởng đoàn ĐH Thủ Dầu MộtThS. Hà Tuấn Anh 39. 2018 Hoàng Thị Kim Luy 06.01.1997Hoàng Thị Kim Luy
 

19

SV. Nguyễn Thị Vân

Viện Kỹ thuật Hóa học, HUST

39. 2018 Nguyễn Thị Sương 19.02.1997Nguyễn Thị Sương
    39. 2018 Đỗ Lý Thu Trang 03.3.1997Đỗ Lý Thu Trang
    39. 2018 Lê Thị Huyền 12.8.1997Lê Thị Huyền
    39. 2018 Ngô Nhật Linh 07.9.1998Ngô Nhật Linh
    39. 2018 Đinh Nguyên Trúc Linh 30.8.1998Đinh Nguyễn Trúc Linh
    39. 2018 Nguyễn Uyên Mẫn 11.9.1998Nguyễn Uyên Mẫn
    39. 2018 Nguyễn Thái Nam 25.6.1995Nguyễn Thái Nam
D KHU VỰC HÀ NỘI  
1 Học viện Kỹ thuật Quân sự. Đoàn dự thi bảng B 
  HV KTQS  Tran Danh Tuan TDTS Trần Danh Tuấn 40. 2018 Nguyễn Thành An 13.10.1998Nguyễn Thành An
  40. HỌC VIỆN KTQS ThS. Vũ Văn Thủy Phó trưởng đoànThS. Vũ Văn Thủy 40. 2018 Lê Trí Hiếu 22.8.1998Lê Trí Hiếu
 

20

SV. Nguyễn Thị Thu

Viện Kỹ thuật Hóa học, HUST

40 .2018 Phạm Văn Khỏe 05.9.1996Phạm Văn Khỏe
    40. 2018 Doãn Minh Thông 27.10.1996Doãn Minh Thông
    40. 2018 Bàn Tiến Vinh 25.02.1996Bàn Tiến Vinh
  Học viện Kỹ thuật Quân sự. Đoàn dự thi bảng C
    40. 2018 Nông Văn Hưng 08.11.1996Nông Văn Hưng
    40. 2018 Khuất Cao Khải 20.8.1996Khuất Cao Khải
    40. 2018 Đỗ Như Kiên 06.12.1996Đỗ Như Kiên
    40. 2018 Trần Hà Nam 13.8.1996Trần Hà Nam
    40. 2018 Hoàng Minh Tuấn 28.05.1996Hoàng Minh Tuấn
2 Học viện Nông Nghiệp Việt Nam. Đoàn dự thi bảng C 
  41. HV NÔNG NGHIỆP VN TS. Nguyễn Thị Hồng Hạnh Trưởng đoànTS. Nguyễn Thị Hồng Hạnh 41. 2018 Nguyễn Xuân Thịnh 26.7.1996Nguyễn Xuân Thịnh
  41. HV NÔNG NGHIỆP VN ThS. Lê Thị Thu Hương Phó trưởng đoànThS. Lê Thị Thu Hương 41. 2018 Đặng Minh Hiếu 14.9.1999Đặng Minh Hiếu
  41. HV NÔNG NGHIỆP VN ThS. Hán Thị Phương Nga Phó trưởng đoànThS. Hán Thị Phương Nga 41. 2018 Nguyễn Thị Lan Hương 23.9.1999Nguyễn Thị Lan Hương
 

21

SV. Nguyễn Công Minh

Viện Kỹ thuật Hóa học, HUST 

41. 2018 Trần Thị Thảo 19.4.1996Trần Thị Thảo
    41. 2018 Nguyễn Ngọc Nam 24.7.1997Nguyễn Ngọc Nam
3 Học viện Phòng không - Không quân. Đoàn dự thi bảng C 
  HVPKKQ Nguyen Thi Nga TDThS. Nguyễn Thị Nga 42. 2018 Nguyễn Đăng Minh Trí 20.11.1996Nguyễn Đăng Minh Trí
  42. HV PHÒNG KHÔNG KQ ThS. Mai Thị Nhâm Phó trưởng đoànThS. Mai Thị Nhâm 42. 2018 Nguyễn Anh Tú 05.6.1998Nguyễn Anh Tú
  42. 2018 CN. Trần Đình Mạnh Phó Trưởng đoànCN. Trần Đình Mạnh 42. 2018 Phạm Văn Ngọc 27.9.1998Phạm Văn Ngọc
 

22

SV. Nguyễn Thị Lệ

Viện Kỹ thuật Hóa học, HUST 

42. 2018 Chu Văn Hòa 28.12.1998Chu Văn Hòa
    42. 2018 Bùi Văn Đạt 30.01.1998Bùi Văn Đạt
4 Học viên Quân y. Đoàn dự thi bảng B 
  43. HV QUÂN Y TS. Bạch Thị Tâm Trưởng đoànTS. Bạch Thị Tâm 43. 2018 Nguyễn Đức Cảnh 23.01.1998Nguyễn Đức Cảnh
  43. HV QUÂN Y TS. Lê Văn Dung Phó trưởng đoànTS. Lê Văn Dung 43. 2018 Đỗ Thị Mỹ Hạnh 28.01.1999Đỗ Thị Mỹ Hạnh
 

23

SV. Nguyễn Trọng Thủy

Viện Kỹ thuật Hóa học, HUST 

43. 2018 Nguyễn Thị Linh 20.11.1999Nguyễn Thị Linh
    43. 2018 Nguyễn Duy Nhật Long 06.12.1997Nguyễn Duy Nhật Long
    43. 2018 Phan Lê Nhật Long 12.11.1997Phan Lê Nhật Long
5 Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Đoàn dự thi bảng A 
  46. 2018 TS. Trần Thị Minh Trưởng đoànTS. Trần Thị Minh 46. 2018 Nguyễn Đức DũngNguyễn Đức Dũng
    46. 2018 Vũ Trung Nam 05.02.1999Vũ Trung Nam
    46. 2018 Hoàng Văn Thường 20.7.1998Hoàng Văn Thường
    46. 2018 Hồ Khánh Toàn 03.5.1998Hồ Khánh Toàn
    46. 2018 Trần Thanh Tùng 10.3.1997Trần Thanh Tùng
  Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Đoàn dự thi bảng B
  46. 2018 ThS. Lê Trọng Huyền Phó Trưởng đoànThS. Lê Trọng Huyền 46. 2018 Phạm Trường Giang 22.9.1997Phạm Trường Giang
 

24

SV. Phạm Thị Trang

Viện Kỹ thuật Hóa học, HUST 

46. 2018 Ngô Quốc Hiệp 23.02.1997Ngô Quốc Hiệp
    46. 2018 Lê Quốc Khang 9.9.1997Lê Quốc Khang
    46. 2018 Phan Minh Quyêt 29.3.1999Phan Minh Quyết
    46. 2018 Nguyễn Công Thành 16.3.1997Nguyễn Công Thành
6 Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Đoàn dự thi bảng B 
  47. DH CÔNG NGHIỆP HN TS. Phạm Thị Thu Giang Trưởng đoànTS. Phạm Thị Thu Giang 47. 2018 Nguyễn Thị Gấm 25.11.1997Nguyễn Thị Gấm
  47. DH CÔNG NGHIỆP HN TS. Phạm Thị Mai Hương Phó trưởng đoànTS. Phạm Thị Mai Hương  47. 2018 Đinh Thị Hằng 22.9.1997Đinh Thị Hằng
  47. DH CÔNG NGHIỆP HN TS. Nguyễn Ngọc Thanh Phó trưởng đoàn (1)TS. Nguyễn Ngọc Thanh 47. 2018 Nguyễn Văn Hiển 06.5.1998Nguyễn Văn Hiển
 

25

SV. Nguyễn Thị Xuân Thu

Viện Kỹ thuật Hóa học, HUST

47. 2018 Cao Văn Hiếu 05.5.1998Cao Văn Hiếu
    47. 2018 Bùi Thị Lư 20.9.1996Bùi Thị Lư
  Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Đoàn dự thi bảng C
    47. 2018 Đinh Thị Dương 03.11.1997Đinh Thị Dương
    47. 2018 Nguyễn Thị Hằng 14.9.1996Nguyễn Thị Hằng
    47. 2018 Nguyễn Thị Thanh Phương 16.02.1996Nguyễn Thị Thanh Phương
    47. 2018 Nguyễn Thị Thu Thảo 06.6.1998Nguyễn Thị Thu Thảo
    47. 2018 Nguyễn Hoàng Yến 08.6.1998Nguyễn Hoàng Yến
7 Trường Đại học Dược Hà Nội. Đoàn dự thi bảng B
  49. 2018 Hoàng Thị Tuyết Nhung Trưởng đoànTS. Hoàng Thị Tuyết Nhung 49.2018 Nguyễn Quốc Chung 27.10.1998Nguyễn Quốc Chung
 

26

SV. Cao Thị Minh Anh

Viện Kỹ thuật Hóa học, HUST 

49. 2018 Phan Huy Đức 01.4.1998Phan Huy Đức
    49. 2018 Lê Nguyễn Thùy Dương 14.9.1998Lê Nguyễn Thùy Dương
    49. 2018 Bùi Hoàng Việt 06.01.1998Bùi Hoàng Việt
    49. 2018 Trịnh Thị Minh Ngọc 21.09.1999Trịnh Thị Minh Ngọc
8 Trường Đại học Giao thông Vận tải. Đoàn dự thi bảng C 
  50. DH GTVT TS. Lại Thị Hoan Phó trưởng đoànTS. Lại Thị Hoan
50. 2018 Đậu Ngọc Hoàng An 1999Đậu Ngọc Hoàng An
  50. DH GTVT ThS. Vũ Thị Xuân Phó trưởng đoànThS. Vũ Thị Xuân 50. 2018 La Văn Đăng 1999La Văn Đăng
    50. 2018 Chu Hữu Phúc 1999Chu Hữu Phúc
 

27

SV. Nguyễn Phương Thảo

Viện Kỹ thuật Hóa học, HUST 

50. 2018 Bùi Đức Dũng 1998Bùi Đức Dũng
    50. 2018 Đỗ Khắc Thái 1998Đỗ Khắc Thái
9 Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội. Đoàn dự thi bảng B 
  51. 2018 TS. Nguyễn Đức Anh Trưởng đoànTS. Nguyễn Đức Anh 51. 2018 Đàm Thế An 26.9.1998Đàm Thế An
  51. 2018 TS. Bùi Đức Trung Phó trưởng đoànTS. Bùi Đức Trung  51. 2018 Đỗ Hoàng Anh 10.12.1999Đỗ Hoàng Anh
 

28

SV. Đỗ Thị Phương

Viện Kỹ thuật Hóa học, HUST 

51. 2018 Nguyễn Thanh Dương 30.8.1998Nguyễn Thanh Dương
    51. 2018 Nguyễn Duy Thái 03.8.1999Nguyễn Duy Thái
    51. 2018 Nguyễn Thị Hồng Vân 01.12.1998Nguyễn Thị Hồng Vân
10 Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, VNU. Đoàn dự thi bảng A 
  52. DH KHTN VNU TS. Nguyễn Minh Ngọc Trưởng đoànTS. Nguyễn Minh Ngọc 52. 2018 Thái Ngọc Anh 22.11.1999Thái Ngọc Anh
  52. DH KHTN  VNU TS. Vũ Ngọc Duy Phó trưởng đoàn TS. Vũ Ngọc Duy 52. 2018 Đặng Việt Cường 19.3.1998Đặng Việt Cường
  52. DH KHTN  VNU TS. Trần Mạnh Trí Phó trưởng đoàn TS. Trần Mạnh Trí 52. 2018 Trương Tấn Sang 14.10.1998Trương Tấn Sang
 

29

SV. Đỗ Thị Hồng Vân

Viện Kỹ thuật Hóa học, HUST 

52. 2018 Mai Văn Đức 06.11.1999Mai Văn Đức
    52. 2018 Lê Quý Hiển 21.3.1998Lê Quý Hiển
11 Trường Đại học Mỏ - Địa chất. Đoàn dự thi bảng C 
  53. 2018 TS. Vũ Thị Minh Hồng Trưởng đoàn ĐH Mỏ  Địa chấtTS. Vũ Thị Minh Hồng 53. 2018 Lê Tuấn Anh 20.01.1996Lê Tuấn Anh
  11. ThS. Phạm Tiến Dũng Phó trưởng đoàn Phó trưởng đoàn ĐH Mỏ Địa chấtThS. Phạm Tiến Dũng 53. 2018 Nguyễn Bá Mạnh 16.02.1995Nguyễn Bá Mạnh
 

30

SV. Trần Thị Thanh Trâm

Viện Kỹ thuật Hóa học, HUST 

53. 2018 Đoàn Bá Tráng 08.8.1996Đoàn Bá Tráng
  53. 2018 Lê Hồng Phong 10.9.1995Lê Hồng Phong
  53. 2018 Đào Văn Khánh 27.3.1996Đào Văn Khánh
12 Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy. Đoàn dự thi bảng C 
  54. ĐH PHÒNG CHÁY CC ThS. Khuất Quang Sơn Trưởng đoànThS. Khuất Quang Sơn 54. 2018 Trịnh Xuân Bút 24.4.1997Trịnh Xuân Bút
  54. ĐH PHÒNG CHÁY CC ThS. Nguyễn Hữu Hiệu Phó trưởng đoànThS. Nguyễn Hữu Hiệu 54. 2018 Vũ Trọng Cường 1997Vũ Trọng Cường
 

32

SV. Ngô Thị Sửu

Viện Kỹ thuật Hóa học, HUST 

54. 2018 Lê Đình Dũng 04.5.1996Lê Đình Dũng
    54. 2018 Nguyễn Thị Hậu 02.4.1996Nguyễn Thị Hậu
    54. 2018 Nguyễn Thị Mi 20.8.1997Nguyễn Thị Mi
13 Trường Đại học sư phạm Hà Nội. Đoàn dự thi bảng A  
  HNUE  Nguyen Thi Thu Ha TDTS. Nguyễn Thị Thu Hà 55. 2018 Mai Phương Chi 17.8.1998Mai Phương Chi
  55. DH SƯ PHẠM HN TS. Nguyễn Hiển Phó trưởng đoànTS. Nguyễn Hiển 55. 2018 Phan Thùy Linh 01.01.1998Phan Thùy Linh
 

33

SV. Phạm Thị Anh Tuyết

Viện Kỹ thuật Hóa học, HUST 

55. 2018 Phùng Ngọc Thành 02.9.1997Phùng Ngọc Thành
    55. 2018 Nguyễn Việt Long 30.11.1998Nguyễn Việt Long
    55. 2018 Chử Thị Thu Huyền 16.12.1997Chử Thị Thu Huyền
14 Trường Đại học Thủy lợi. Đoàn dự thi bảng B 
  TLU  Dang Thi Thanh Le TDPGS. Đặng Thị Thanh Lê 57. 2018 Trần Kim Anh 21.8.1998Trần Kim Anh
  57. ĐH THỦY LỢI TS. Lê Thu Hường Phó trưởng đoànTS. Lê Thu Hường 57. 2018 Nguyễn Xuân Hà 04.11.1998Nguyễn Xuân Hà
  57. ĐH THỦY LỢI ThS. Lưu Trường Giang Phó trưởng đoànThS. Lưu Trường Giang 57. 2018 Lê Văn Mạnh 16.8.1998Lê Văn Mạnh
 

33

SV. Nguyễn Thị Mai Hương

Viện Kỹ thuật Hóa học, HUST

57. 2018 Quách Thị Thanh Nhàn 06.8.1998Quách Thị Thanh Nhàn
    57. 2018 Bùi Thu Uyên 15.8.1998Bùi Thu Uyên
15 Trường Đại học Xây dựng. Đoàn dự thi bảng C
  58. ĐH XÂY DỰNG ThS. Nguyễn Tuấn Minh Trưởng đoànThS. Nguyễn Tuấn Minh 58. 2018 Đỗ Viết Tráng 24.9.1997Đỗ Viết Tráng
  58. ĐH XÂY DỰNG ThS. Lê Mạnh Cường Phó trưởng đoànThS. Lê Mạnh Cường 58. 2018 Tống Huy Hoàng 02.7. 1998Tống Huy Hoàng
 

34

SV. Nguyễn Thị Bích

Viện Kỹ thuật Hóa học, HUST 

58 .2018 Tạ Thu Trang 26.12.1998Tạ Thu Trang
    58. 2018 Đinh Văn Long 21.10.1998Đinh Văn Long
    58. 2018 Nguyễn Thị Quyên 06.02.1998Nguyễn Thị Quyên
E KHU VỰC TP. HỒ CHÍ MINH  
1 Trường Đại Học Bách Khoa - VNU HCM. Đoàn dự thi bảng A 
  BKU  Pham Thanh Quan TDPGS. Phạm Thành Quân 59. 2018 Nguyễn Phúc Anh 26.3.1997Nguyễn Phúc Anh
    59. 2018 Lý Đức 15.11.1999Lý Đức
    59. 2018 Nguyễn Thái Thiện Phúc 06.3.1997Nguyễn Thái Thiện Phúc
    59. 2018 Vũ Văn Phú 25.10.1998Vũ Văn Phú
    59. 2018 Nguyễn Đức Thành 16.08.1998Nguyễn Đức Thành
  Trường Đại Học Bách Khoa - VNU HCM. Đoàn dự thi bảng B
  BKU  Phan Nguyen Quynh Anh  PDTS. Phan Nguyễn Quỳnh Anh 59. 2018 Trần Phước Châu 24.9.1996Trần Phước Châu
 

36

SV. Nguyễn Thị Khánh Linh

Viện Kỹ thuật Hóa học, HUST 

59. 2018 Dương Chí Cường 14.8.1999Dương Chí Cường
    59. 2018 Bành Vũ Long 19.4.1999Bành Vũ Long
    59. 2018 Hồ Văn Phước 30.12.1999Hồ Văn Phước
    59. 2018 Nguyễn Hoàng Tuấn 15.7.1998Nguyễn Hoàng Tuấn
  Trường Đại Học Bách Khoa - VNU HCM. Đoàn dự thi bảng B
    59. 2018 Huỳnh Ngọc Vũ Đức 15.3.1997Huỳnh Ngọc Vũ Đức
    59. 2018 Lê Trần Thiên Hương 24.12.1999Lê Trần Thiên Hương
    59. 2018 Nguyễn Trịnh Phương Mai 07.02.1998Nguyễn Trịnh Phương Mai
    59. 2018 Phạm Thị Hồng Thúy 14.6.1998Phạm Thị Hồng Thúy
    59. 2018 Phạm Thị Hoàng Thủy 08.10.1996Phạm Thị Hoàng Thủy
2 Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP HCM. Đoàn dự thi bảng B 
  HUIF  Do Huu Hoang TDTS. Đỗ Hữu Hoàng 61. 2018 Nguyễn Phạm Khánh Vân 22.8.1998Nguyễn Phạm Khánh Vân
  61. ĐH CN THỰC PHẨM TPHCM ThS. Nguyễn Thị Hồng Anh Phó trưởng đoànThS. Nguyễn Thị Hồng Anh 61. 2018 Trần Đinh Đại Nhân 27.6.1998Trần Đinh Đại Nhân
  61. ĐH CN THỰC PHẨM TPHCM ThS Nguyễn Văn Hòa Phó trưởng đoànThS. Nguyễn Văn Hoà 61. 2018 Ngô Thị Ngọc Thùy 16.7.1998Ngô Thị Ngọc Thùy
 

36

SV. Nguyễn Nam Nhất

Viện Kỹ thuật Hóa học, HUST

61. 2018 Nguyễn Mạnh Quân 12.7.1998Nguyễn Mạnh Quân
    61. 2018 Dương Nguyễn Nữ 07.5.1998Dương Nguyên Nguyễn Nữ
3 Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - VNU HCM. Đoàn dự thi bảng A 
  62. ĐH KHTN VNU TPHCM ThS. Phùng Quán Trưởng đoànThS. Phùng Quán 62. 2018 Nguyễn Minh Tuấn Anh 08.11.1997Nguyễn Minh Tuấn Anh
  62. ĐH KHTN VNU TPHCM TS. Nguyễn Trí Hiếu Phó trưởng đoànTS. Nguyễn Trí Hiếu 62. 2018 Trần Thị Thúy Kiều 16.8.1997Trần Thị Thúy Kiều
  62. ĐH KHTN VNU TPHCM ThS. Nguyễn Thị Thảo Ly Phó trưởng đoànThS. Nguyễn Thị Thảo Ly 62. 2018 Phạm Công Danh 26.4.1997Phạm Công Danh
 

37

SV. Nguyễn Thị Duyên

Viện Kỹ thuật Hóa học, HUST 

62. 2018 Trần Hoài Thiên 12.02.1997Trần Hoài Thiên
    62. 2018 Trần Mai Chi 02.3.1997Trần Mai Chi
4 Trường Đại học Nông Lâm TP HCM. Đoàn dự thi bảng B 
  2. ThS. Lê Thị Thanh Thủy Trưởng đoàn ĐH Nông Lâm TPHCMThS. Lê Thị Thanh Thủy 63. 2018 Huỳnh Quí 19.02.1998Huỳnh Quí
  4. KS. Đào Ngọc Duy Phó trưởng đoàn ĐH Nông Lâm TPHCMKS. Đào Ngọc Duy 63. 2018 Nguyễn Phúc Hậu 01.11.1998Nguyễn Phúc Hậu
 

38

SV. Nguyễn Bá Thư Uyên

Viện Kỹ thuật Hóa học, HUST

63. 2018 Lê Hoàng Huy 23.9.1998Lê Hoàng Huy
    63. 2018 Trần Thị Bích Duy 16.12.1997Trần Thị Bích Duy
    63. 2018 Lê Thị Thanh Hiền 05.5.1998Lê Thị Thanh Hiền
5 Trường Đại học Sài Gòn. Đoàn dự thi bảng A 
  64. ĐH SÀI GÒN TS. Nguyễn Hữu Thọ Trưởng đoànTS. Nguyễn Hữu Thọ 64. 2018 Huỳnh Quan Bình 02.01.1995Huỳnh Quan Bình
  64. ĐH SÀI GÒN TS. Đặng Xuân Dư Phó trưởng đoànTS. Đặng Xuân Dự 64. 2018 Trần Thị Ly Na 20.6.1994Trần Thị Ly Na
 

39

SV. Nguyễn Thị Hiền

Viện Kỹ thuật Hóa học, HUST

64. 2018 Lê Văn Trung Hiếu 05.01.1989Lê Văn Trung Hiếu
    64. 2018 Trang Thanh Tú 06.11.1995Trang Thanh Tú
    64. 2018 Nguyễn Hoàng Bảo Trân 19.12.1997Nguyễn Hoàng Bảo Trân
6 Trường Đại học Sư phạm TP HCM. Đoàn dự thi bảng A 
  65. ĐH SƯ PHẠM TPHCM Nguyễn Ngọc Hưng Trưởng đoànThS. Nguyễn Ngọc Hưng 65. 2018 Lê Vũ Phong Dương 19.3.1998Lê Vũ Phong Dương
  65. ĐH SƯ PHẠM TPHCM Lê Tín Thanh Phó trưởng đoànTS. Lê Tín Thanh 65. 2018 Lê Thành Đạt 17.12.1997Lê Thành Đạt
  65. ĐH SƯ PHẠM TPHCM CN. Trần Bửu Đăng Phó trưởng đoànThS. Trần Bửu Đăng 65. 2018 Vũ Tuấn Huy 13.9.1999Vũ Tuấn Huy
 

40SV. Hoàng Thị Ánh

Viện Kỹ thuật Hóa học, HUST

65. 2018 Đào Huỳnh Phúc 16.9.1997Đào Huỳnh Phúc
    65. 2018 Nguyễn Thanh Thơi 08.02.1996Nguyễn Thanh Thơi
7 Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ thuật TP HCM. Đoàn dự thi bảng B 
  66. ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT TPHCM TS. Nguyễn Vinh Tiến Trưởng đoànTS. Nguyễn Vinh Tiến 66. 2018 Bùi Thị Cẩm Phấn 10.5.1998Bùi Thị Cẩm Phấn
  66. ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT PHCM TS. Hoàng Minh Hảo Phó trưởng đoànTS. Hoàng Minh Hảo 66. 2018 Phan Đăng Quới Tử 21.7.1997Phan Đăng Quới Tử
 

41

SV. Nguyễn Thu Hương

Viện Kỹ thuật Hóa học, HUST

66. 2018 Bùi Phương Toàn 16.5.1998Bùi Phương Toàn
    66. 2018 Nguyễn Văn Đạt 04.02.1998Nguyễn Văn Đạt
    66. 2018 Trần Thanh Di 01.01.1997Trần Thanh Di
  Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ thuật TP HCM. Đoàn dự thi bảng C
    66. 2018 Đinh Như Ý 22.01.1999Đinh Như Ý
    66. 2018 Nguyễn Thị Mỹ Tăng 13.12.1998Nguyễn Thị Mỹ Tăng
    66. 2018 Nguyễn Hoàng Bảo 06.6.1999Nguyễn Hoàng Bảo
    66. 2018 Nông Thế Lâm 25.12.1997Nông Thế Lâm
    66. 2018 Trần Minh Huy 07.11.1997Trần Minh Huy

 

Lịch sử các Đoàn tham dự Olympic Hóa học sinh viên Toàn quốc xin vui lòng xem tại ĐÂY