THÔNG BÁO SỐ 2

12
Kính gửi: Các trường Đại học và Cao đẳng 
Sau Thông báo số 1 ngày 31/7/2017, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã nhận được sự quan tâm và đăng ký tham dự của gần 50 trường đại học và cao đẳng trên toàn quốc. Thay mặt Ban tổ chức, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội xin gửi lời cảm ơn tới Ban Giám hiệu các trường về sự quan tâm đến Hội thi. Trong Thông báo số 2, Ban Tổ chức xin gửi đến các trường nội dung thi lý thuyết và thi thực hành, thủ tục đăng ký dự thi, chia bảng, thời gian và địa điểm thi và một số thông tin khác:

1. Nội dung thi lý thuyết và thi thực hành
Nội dung thi lý thuyết và thực hành được gửi kèm thông báo này. Các trường tham dự có thể tải về (download) tại ĐÂY

2. Thủ tục đăng ký dự thi và thành viên tham dự
Đăng ký dự thi: Để công tác tổ chức được đầy đủ và nhanh chóng hỗ trợ thông tin Hội thi, kính đề nghị các đơn vị tham gia đăng ký dự thi online trên website của Ban Tổ chức theo các mốc thời gian sau:

Từ ngày 15/11/2017 tới 1/1/2018: Đăng ký ĐƠN VỊ tham dự tại ĐÂY. Ngoài ra các đơn vị có thể gửi bài giới thiệu về đơn vị và đoàn tham dự về địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. để Ban Tổ chức thông tin giới thiệu đơn vị trên website Hội thi ngay khi đăng ký.

Từ ngày 2/1/2018 tới 15/2/2018: Đăng ký danh sách ĐOÀN tham dự. Thành viên tham dự: Mỗi trường cử 1 trưởng đoàn và từ 1 đến 2 phó đoàn, bao gồm một cán bộ có chuyên môn Hóa vô cơ/Hóa đại cương và một cán bộ có chuyên môn Hóa Hữu cơ. Mỗi trường cử ít nhất 1 đội tuyển gồm 5 sinh viên. Sinh viên đã đạt giải nhất trong các kỳ thi Olympic Hóa học sinh viên Toàn quốc không tham gia Hội thi.

3. Chia bảng
Bảng A: Dành cho các trường đào tạo chuyên sâu về Hóa học, Kỹ thuật Hóa học.
Thí sinh bảng A dự thi các phần sau:
- Thi lý thuyết: Hóa Vô cơ, Hóa đại cương, Hóa phân tích, Hóa học xanh và Hóa hữu cơ.
- Thi thực hành: Hóa vô cơ và Hóa hữu cơ.
Bảng B: Dành cho các trường đào tạo về Công nghệ và Kỹ thuật Hóa học.
Thí sinh bảng B dự thi các phần sau:
- Thi lý thuyết: Hóa vô cơ, Hóa đại cương, Hóa học xanh.
- Thi thực hành: Hóa vô cơ, Hóa đại cương.
Bảng C: Dành cho các trường đào tạo không chuyên Hóa
Thí sinh bảng C dự thi các phần sau:
- Thi lý thuyết: Hóa đại cương, Hóa học xanh.
- Thi thực hành: Hóa đại cương.

4. Địa điểm thi
Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Số 1 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội

5. Thời gian thi
Từ ngày 11/4/2018 đến 18/4/2018

6. Về đề nguồn
Ban Tổ chức đề nghị mỗi trường gửi ít nhất 01 đề nguồn để làm cơ sở lựa chọn đề thi chính thức cho các bảng A, B, C, thời hạn gửi đề nguồn và đáp án trước ngày 20/02/2018. Cán bộ được cử biên soạn đề nguồn và đáp án sau khi biên soạn cho vào phong bì có dấu niêm phong của trường rồi gửi cho Ban tổ chức Hội thi theo địa chỉ:

Hội Hóa học Việt Nam: PGS. TS. Nguyễn Xuân Trung, Phó Chủ tịch phân hội giảng dạy Hội Hóa học Việt Nam.
Địa chỉ: Số 2, Phạm Ngũ Lão, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: 0904303513; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7. Thường trực Ban tổ chức
Đại học Bách khoa Hà Nội:
PGS.TS. La Thế Vinh,
Phó Viện trưởng Viện Kỹ thuật Hóa học,Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.
Địa chỉ: Số 1 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại 0912540041, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hội Hóa học Việt Nam: 
PGS. TS. Nguyễn Xuân Trung,
Phó Chủ tịch phân hội giảng dạy Hội Hóa học Việt Nam.
Địa chỉ: Số 2 Phạm Ngũ Lão, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại 0904303513, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Thay mặt Ban tổ chức, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội xin thông báo và trân trọng kính mời các trường làm các thủ tục đăng ký tham dự Hội thi Olympic Hóa học Sinh viên Toàn quốc lần thứ X (2018).

Nội dung toàn văn Thông báo số 2 xin vui lòng xem tại ĐÂY

T.M BAN TỔ CHỨC HỘI THI
TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC
PGS.TS Phạm Hoàng Lương