THÔNG BÁO SỐ 3 (cập nhật 3/2/2018)

14BAN TỔ CHỨC HỘI THI OLYMPIC HÓA HỌC SINH VIÊN TOÀN QUỐC LẦN THỨ X (NĂM 2018)
Kính gửi: Các trường Đại học và Cao đẳng
Sau các Thông báo số 1 và số 2, Ban Tổ chức đã nhận được sự quan tâm và đăng ký tham dự của 58 đội tuyển thuộc các trường Đại học và Cao đẳng trên Toàn quốc. Trong thông báo số 3, Ban Tổ chức xin gửi đến các trường về việc chuẩn bị đề nguồn, danh sách đoàn, kinh phí tham dự, chương trình Hội thi và các nội dung khác.
Chi tiết xin vui lòng xem tại ĐÂY (cập nhật ngày 3/2/2018) new
Mẫu đăng ký Danh sách Đoàn tham dự xin vui lòng tải về tại ĐÂY và gửi bản mềm (file word) và bản scan (file pdf) về email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. trước ngày 28/2/2018