Họp triển khai tổ chức Olympic Hóa học Sinh viên tại khu vực Nam Trung bộ và Nam bộ

meeting qn
Tiếp theo buổi họp tại Viện Kỹ thuật Hóa học, Trường đại học Bách Khoa Hà Nội dành cho các trường Đại học, Học viện và Cao Đẳng khu vực phia Bắc. Trong hai ngày 12 và 13 tháng 5 năm 2017, tại Trường Đại học Quy Nhơn và Trường Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh, các trường Đại học, Học viện, Cao Đẳng khu vực Nam Trung Bộ và Nam Bộ đã có cuộc họp với Hội Hóa học Việt Nam cùng đơn vị đăng cai kỳ thi Olympic Hóa học sinh viên toàn quốc 2018 để thống nhất công tác tổ chức cuộc thi.
meeting qn meeting sg
Cuộc họp tại Trường ĐH Quy Nhơn với các Đơn vị khu vực Nam Trung Bộ   Cuộc họp tại Trường ĐH Bách Khoa Tp Hồ Chí Minh với các đơn vị khu vực Nam Bộ
Các thành viên tham dự cuộc họp đã cùng nhau trao đổi và đề xuất các ý kiến cho công tác tổ chức Cuộc thi ngày một tốt hơn với mục tiêu hướng đến ngang tầm Quốc tế, nâng cao tính chuyên sâu và thiết thực trong nội dung thi bằng việc tăng cường các phương pháp vật lý hiện đại đặc trưng vật liệu như phần phổ UV-vis, IR, NMR (1H, 13C). Bên cạnh đó, việc chuyển đổi hình thức thi ở một số nội dung sang dạng thức trắc nghiệm; tỷ lệ phần Hóa Hữu cơ và Hóa Đại cương-Vô cơ; cách thức đánh giá bài thi thực hành… cũng đã được thảo luận. Các ý kiến đóng góp sẽ được Hội Hóa học Việt Nam họp để có kết luận cuối cùng và thông báo cho các đơn vị tham dự Cuộc thi trong tháng 6/2017.
Năm 2018 này cũng năm kỷ niệm 10 năm cuộc thi Olympic Hóa học toàn quốc được tổ chức, Kỷ yếu ghi lại lịch sử phát triển của Cuộc thi sẽ được phát hành cũng với đó một buổi hội thảo giao lưu giữa các trường trong việc giảng dạy Hóa học sẽ được tổ chức.
Hẹn gặp tại Đại học Bách Khoa Hà Nội tháng 4 năm 2018.