Họp triển khai tổ chức Olympic Hóa học Sinh viên tại khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ

meeting hn
Sáng ngày 15/4/2017 tại Viện KT Hóa học ( Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội) - đơn vị đăng cai tổ chức Olympic Hóa học toàn quốc 2018 - đã diễn ra cuộc họp chuẩn bị cho công tác tổ chức cuộc thi. Tham gia cuộc họp có đại diện của Trường Đại học, Học viện và Cao Đẳng khu vực phia Bắc. Số lượng dự kiến các đơn vị có thí sinh dự thi tăng hơn so với các năm trước. Điểm mới trong cách tổ chức lần này là thay đổi hình thức thi và hướng tới tin học hóa cách thức thi.
Hơn thế nữa trong cuộc thi năm 2018 sẽ là dịp để cán bộ, giảng viên các trường Đại học, Cao đẳng trong cả nước cùng giao lưu, trao đổi chuyên môn và chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu khoa học, xây dựng các cơ hội hợp tác học thuật cũng như các hướng nghiên cứu hiện đại.
meeting hn2
Cuộc thi Olympic Hóa học toàn quốc là một hoạt động truyền thống dành cho các thế hệ sinh viên theo học, nghiên cứu các vấn đề liên quan đến Hóa học, công nghệ Hóa học nhằm động viên phong trào học tập và nghiên cứu sáng tạo của sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng, Học viện trên cả nước, góp phần phát hiện và khuyến khích, bồi dưỡng các tài năng hoá học trẻ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước.
Các thí sinh đạt kết quả cao trong cuộc thi đều được khen thưởng và được hưởng những chế độ ưu đãi theo các quy chế hiện hành của Liên hiệp các Hội KH & KT Việt Nam, Hội Hoá học Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Hội sinh viên Việt Nam.