Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường đại học kỹ thuật đầu tiên của đất nước, được thành lập năm 1956. Hiện đang đào tạo gần 40.000 sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh tại 67 chuyên ngành đại học, 33 chuyên ngành cao học và 57 chuyên ngành tiến sĩ.
 
 
Tông tin tổng quan về Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội xin xem tại ĐÂY