CHƯƠNG TRÌNH OLYMPIC HÓA HỌC SINH VIÊN 2018

Chương trình mới cập nhật ngày 07/04/2018 new

Nội dung chương trình (file PDF) các Đoàn có thể tải về tại ĐÂY new

Ngày Thời gian Nội dung Địa điểm

Thứ sáu

13/4/2018

08:00-09:30
 • Đón tiếp các đoàn, đăng ký, nhận thông tin;
Hội thảo C2
09:30-10:00
 • Ban Giám hiệu Trường ĐHBK Hà Nội họp cùng Ban tổ chức và các đoàn;
Hội thảo C2
10:00-11:00
 • Ban tổ chức họp các đoàn về lịch và quy định thi; phân công coi thi, chấm thi lý thuyết và thực hành.
Hội thảo C2

Thứ bảy

14/4/2018

07:00-08:00 Hội trường C2
08:30-11:30
 • Thi lý thuyết các bảng ABC;
D9: 301-A, 401-B, 501-C
14:30-17:30 C1: 405, 410, 416, 419, 423
14:00-17:00
 • Chấm thi các bảng ABC.
C4 214, C10 202

Chủ nhật

15/4/2018

08:00-11:00 C1: 405, 410, 416, 419, 423
14:30-17:30 C1: 405, 410, 416, 419, 423
08:00-17:00
 • Chấm thi lý thuyết và thực hành.
C4 214, C10 202

Thứ hai

16/4/2018

08:00-11:00
 • Chấm thi lý thuyết và thực hành;
C4 214, C10 202
08:00-17:00 HUST
13:00-15:00
 • Họp Ban tổ chức về công tác hội thi.
Hội thảo C2

Thứ ba

17/4/2018

08:30-11:30 Hội thảo C2
14:00-16:30 Hội trường C2
16:30-17:00
 • Chụp ảnh kỷ niệm toàn hội thi;
Quảng trường C1
17:00-19:00
 • Liên hoan toàn đoàn.
Sân sau C2

Thứ tư

18/4/2018

08:00-11:00
 • Tạm biệt các đoàn & Hẹn gặp Olympic Sinh viên XI năm 2020.
 HUST