Vietnam Journal of Catalysis and Adsorption

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH HỘI KHCN XÚC TÁC VÀ HẤP PHỤ VIỆT NAM NHIỆM KỲ 2015-2020

DANH SÁCH  BAN CHẤP HÀNH HỘI KHCN XÚC TÁC VÀ HẤP PHỤ VIỆT NAM NHIỆM KỲ 2015-2020

BẦU TẠI ĐẠI HỘI THÁNG 8/2015 VÀ HỘI NGHỊ GIỮA NHIỆM KỲ 8/2017

theo Quyết định số 75/QĐ-XTHP ngày 06/8/2017

 

TT Họ và tên Đơn vị công tác Chức vụ Ghi chú
1 GS. Nguyễn Hữu Phú Viện Hóa học, Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam Chủ tịch Hà Nội
2 GS. Tạ Ngọc Đôn Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Phó Chủ tịch TT, Tổng thư ký Hà Nội
3 GS. Lưu Cẩm Lộc Viện Công nghệ Hóa học,                                   Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam Phó Chủ tịch TP HCM
4 GS. Vũ Thị Thu Hà PTN Trọng điểm lọc Hóa dầu, Viện Hóa học Công nghiệp VN Phó Chủ tịch Hà Nội
5 PGS. Trần Thị Như Mai Trường ĐHKHTN, ĐHQG Hà Nội Phó Chủ tịch Hà Nội
6 PGS. Trần Thị Văn Thi TrườngĐH Khoa học, ĐH Huế Phó Chủ tịch Huế
7 TS. Phạm Văn Bắc Tập đoàn Dầu khí QG Việt Nam Phó Chủ tịch Hà Nội
8 PGS. Lê Minh Cầm Trường Đại học Sư phạm Hà Nội UV Thường vụ Hà Nội
9 PGS. Nguyễn Phi Hùng Trường Đại học Quy Nhơn UV Thường vụ Quy Nhơn
10 PGS. Phạm Xuân Núi Trưởng Đại học Mỏ địa chất UV Thường vụ Hà Nội
11 PGS. Lê Minh Thắng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội UV Thường vụ Hà Nội
12 PGS. Ngô Kim Định Bộ Tài nguyên và Môi trường UV BCH Hà Nội
13 PGS. Huỳnh Đăng Chính Trường Đại học Bách khoa Hà Nội UV BCH Hà Nội
14 GS. Phan Thanh Sơn Nam Trường ĐHBK, ĐHQG HCM UV BCH TP HCM
15 GS. Trần Thái Hòa Trường ĐH Khoa học, ĐH Huế UV BCH TP Huế
16 GS. Đinh Thị Ngọ Trường Đại học Bách khoa Hà Nội UV BCH Hà Nội
17 PGS. Nguyễn Thị Dung Viện UD, Viện HLKHCN VN UV BCH TP HCM
18 PGS. Nguyễn Đình Lâm Trường ĐHBK, ĐH Đà Nẵng UV BCH Đà Nẵng
19 PGS. Nguyễn Ngọc Hà Trường Đại học Sư phạm Hà Nội UV BCH Hà Nội
20 PGS. Hoàng Văn Hùng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội UV BCH Hà Nội
21 PGS. Trần Văn Chung Viện Hóa học Vật liệu, Viện KHCN Quân sự UV BCH Hà Nội
22 PGS. Đặng Tuyết Phương Viện Hóa học, Viện HL KHCN VN UV BCH Hà Nội
23 PGS. Lê Thị Hoài Nam Viện Hóa học, Viện HL KHCN VN UV BCH Hà Nội
24 PGS. Lê Thanh Sơn Trường ĐHKHTN, ĐHQG Hà Nội UV BCH Hà Nội
25 PGS. Nguyễn Tiến Thảo Ban Đào tạo, ĐHQG Hà Nội UV BCH Hà Nội
26 PGS. Tống Thị Thanh Hương Trường Đại học Mỏ Địa chất UV BCH Hà Nội
27 TS. Đào Quốc Tùy Trường Đại học Bách khoa Hà Nội UV BCH Hà Nội
28 TS. Phạm Cao Thanh Tùng Viện CNHH, Viện HLKHCNVN UV BCH TP HCM
29 TS. Nguyễn Hoàng Yến Tập đoàn Dầu khí QG Việt Nam UV BCH Hà Nội
30 TS. Phạm Văn Chất Tập đoàn Dầu khí QG Việt Nam UV BCH Hà Nội
31 TS. Đặng Thanh Tùng Viện Dầu khí Việt Nam UV BCH Hà Nội
32 TS. Nguyễn Hữu Lương TT NC&PT Dầu khí (PVPro) UV BCH TP HCM
33 TS. Bùi Đình Hoàn Trường Đại học Hàng hải Việt Nam UV BCH Hải Phòng
34 TS. Hoàng Kim Huế Viện Hóa học Vật liệu, Viện KHCN Quân sự UV BCH Hà Nội
35 TS. Nguyễn Thế Hùng Viện Vật lý, Viện HLKHCN VN UV BCH Hà Nội
36 TS. Nguyễn Thanh Hải PTN Trọng điểm lọc Hóa dầu, Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam UV BCH Hà Nội
37 TS. Nguyễn Quang Tùng Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội UV BCH Hà Nội
38 TS. Bùi Thu Hoài Trường Đại học Dầu khí UV BCH Vũng Tàu

Danh sách gồm 38 người (7GS, 18PGS, 13TS)

Liên kết Website

Viện Kỹ thuật Hóa họcHội hóa học Việt NamTập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt NamHội đồng chức danh Giáo sư Nhà nướcAmerican Chemical SocietyScienceDirectSpringerWiley Online LibraryOlympic Hóa học sinh viên Toàn quốc 2018