Vietnam Journal of Catalysis and Adsorption

Editorial Board

Editor-in-Chief

.

.

Managing Editor

.

.

Associate Editors

.

.

.

.

.

 

Liên kết Website

Viện Kỹ thuật Hóa họcHội hóa học Việt NamTập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt NamHội đồng chức danh Giáo sư Nhà nướcAmerican Chemical SocietyScienceDirectSpringerWiley Online Library
Home ABOUT Editorial Board