Vietnam Journal of Catalysis and Adsorption

Công văn số 30/HĐCDGSNN về việc nâng cao chất lượng các tạp chí được tính điểm công trình khoa học quy đổi

Về việc nâng cao chất lượng của các tạp chí được tính điểm công trình khoa học quy đổi 

Xin xem toàn văn Công văn số 30

Liên kết Website

Viện Kỹ thuật Hóa họcHội hóa học Việt NamTập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt NamHội đồng chức danh Giáo sư Nhà nướcAmerican Chemical SocietyScienceDirectSpringerWiley Online Library
Home HOMEPAGE Công văn số 30/HĐCDGSNN về việc nâng cao chất lượng các tạp chí được tính điểm công trình khoa học quy đổi