Vietnam Journal of Catalysis and Adsorption

Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ Việt Nam thông báo nhận bài online

Sau một thời gian xây dựng và vận hành thử, Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ Việt Nam triển khai nhận bài và phản biện online qua hệ thống easychair.

Để sử dụng, các tác giả cần đăng ký tài khoản với đầy đủ thông tin liên quan. Sau khi đăng ký tài khoản, tác giả có thể nộp bài cho hệ thống và theo dõi tiến trình phản biện mỗi khi đăng nhập.

Người dùng có tài khoản trong hệ thống có thể gửi đơn đăng ký tham gia làm phản biện tại trụ sở của Tạp chí.

Việc đổi mới quản lý Tạp chí theo phương thức này tăng cường tương tác của Ban biên tập với tác giả, người phản biện, cho phép theo dõi sát sao và trực tiếp tiến trình nộp bài, phản biện và xuất bản cũng như nâng cao chất lượng của Tạp chí.

Truy cập website tạp chí theo địa chỉ: 

Các hướng dẫn sử dụng được cung cấp trực tiếp trên website.

Ban biên tập mong các nhà khoa học tiếp tục ủng hộ Tạp chí, sử dụng và đóng góp ý kiến để  hệ thống ngày càng hoàn thiện.

Trân trọng cảm ơn.

Liên kết Website

Viện Kỹ thuật Hóa họcHội hóa học Việt NamTập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt NamHội đồng chức danh Giáo sư Nhà nướcAmerican Chemical SocietyScienceDirectSpringerWiley Online Library
Home HOMEPAGE Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ Việt Nam thông báo nhận bài online