Vietnam Journal of Catalysis and Adsorption

Danh mục tạp chí có uy tín trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật

(*) Tạp chí quốc tế có uy tín (trong lĩnh vực KHTN&KT) năm 2016 là các tạp chí khoa học thuộc các nhóm Q1, Q2 và Q3 trong danh mục SCI (Science Citation Index) và SCIE (Science Citation Index Expanded) của các ngành thuộc lĩnh vực theo phân loại tại JCR (Journal Citation Reports) của Viện Thông tin khoa học Quốc tế (Hoa Kỳ).

(**) Tạp chí ISI có uy tín (trong lĩnh vực KHTN&KT) năm 2016  là các tạp chí khoa học thuộc nhóm Q1 trong danh mục SCI (Science Citation Index) và SCIE (Science Citation Index Expanded) của các ngành thuộc lĩnh vực theo phân loại tại JCR (Journal Citation Reports) của Viện Thông tin khoa học Quốc tế (Hoa Kỳ).

(***) Tạp chí quốc gia có uy tín là các tạp chí khoa học được Hội đồng quản lý Quỹ quyết định trên cơ sở kiến nghị của các Hội đồng khoa học ngành.

Thông tin chi tiết về các quy định có liên quan đến Chương trình tài trợ đề nghị tham khảo Thông tư số 37/2015/TT-BKHCN ngày 12/12/2014 về việc quản lý đề tài nghiên cứu cơ bản do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ (http://www.nafosted.gov.vn/vi/archives/view/37242014TT-BKCN-26/)

Danh mục Tạp chí ISI có uy tín, Tạp chí quốc tế có uy tín và Tạp chí quốc gia có uy tín năm 2016 tham khảo tại đây.

Liên kết Website

Viện Kỹ thuật Hóa họcHội hóa học Việt NamTập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt NamHội đồng chức danh Giáo sư Nhà nướcAmerican Chemical SocietyScienceDirectSpringerWiley Online Library
Home HOMEPAGE Danh mục tạp chí có uy tín trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật