Vietnam Journal of Catalysis and Adsorption

Using aliquat 336 impregnated solid carriers for platinum recovery from chloride solution

Uông Thị Ngọc Hà1,2,3, Bùi Thị Lệ Thủy4, Phạm Công Ngọc5, Nguyễn Khắc Duy4, Tăng Khắc Vinh6, Vũ Khắc Tuấn7, Nguyễn Văn Vinh4

1 Viện Công nghệ Hoá học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
2 Học viện Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
3 Đại học Y Dược TPHCM
4 Đại học Mỏ Địa chất
5 Trường THPT chuyên ĐH Sư Phạm Hà Nội
6 Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, TP. Hồ Chí Minh
7 Công ty TNHH Samsung Display Việt Nam, Khu Công nghiệp Yên Phong, Bắc Ninh, Việt Nam.

Volume 8, Issue 3pp 98-106

ABSTRACT
Six sorbents formed by impregating ionic liquid (IL) aliquat 336 on different solid carriers such as SiO2-100, SiO2-60, Al2O3, Al-HMS, and amberlite XAD-4 and amberlite XAD-7 exchange resins were used to recover platinum from chloride solution with high yield (over 99%). The influence of some factors such as structure of solid carriers, the content of ionic liquid loading (% pore volume), and molar ratio IL/Pt on platin sorption was investigated. The Pt recovery yield reached 96% when molar ratio of IL to platinum of 10 and IL loading of 20% pore volume. The sorption capacity of sorbents with different VIL/Vpor ratio and IL/Pt ratio was also investigated. The results of investigation of influence of some factors and of maximum sorption capacity show that the molar ratio of IL to platinum of 10-10.5 and VIL/Vpor ratio of 50% should be used for Pt recovery process from chloride solution.

PDF Preview

Liên kết Website

Viện Kỹ thuật Hóa họcHội hóa học Việt NamTập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt NamHội đồng chức danh Giáo sư Nhà nướcAmerican Chemical SocietyScienceDirectSpringerWiley Online LibraryOlympic Hóa học sinh viên Toàn quốc 2018
Home FIND ISSUES Online First Articles ISSUE Archives 2019 vol8-issue3-2019 Using aliquat 336 impregnated solid carriers for platinum recovery from chloride solution