Vietnam Journal of Catalysis and Adsorption

RESEARCH PAPER

Corrected Proofs

Nghiên cứu chế tạo vật liệu MIL-53(Fe)@TiO2 ứng dụng xử lý nước thải dệt nhuộm
Study on MIL-53(Fe)@TiO2 process to treat wastewater of dyes

Nguyễn Thị Hoài PhươngThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., Trương Ngọc Tuấn, Trần Văn Chinh

Viện Hóa học - Vật liệu, 17 Hoàng Sâm, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội

ABSTRACT
In this study, iron benzenedicarboxylate framework@titanium dioxide (MIL-53(Fe)@TiO2) composites have been synthesized from precursors of ilmenite. As-prepared composite materials were characterized by XRD, SEM, EDX and TGA techniques, UV-VIS Diffuse Reflectance. 

Liên kết Website

Viện Kỹ thuật Hóa họcHội hóa học Việt NamTập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt NamHội đồng chức danh Giáo sư Nhà nướcAmerican Chemical SocietyScienceDirectSpringerWiley Online LibraryOlympic Hóa học sinh viên Toàn quốc 2018